Kõik autori postitused

Et hoida kultuuriväärtusi kirikus

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Tiina-Mall Kreem (paremalt), Hilkka Hiiop, pastor loci Arho Tuhkru ja piiskop Tiit Salumäe. Marju Raabe 19. jaanuaril kogunes EELK kultuuriväärtuste komisjon selle aasta esimesele koosolekule. Esimeseks päevakorrapunktiks oli Tallinna toomkiriku külastus, kus kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem ja konservaator Hilkka Hiiop tutvustasid puunikerdaja Christian Ackermanni loomingut uurivat projekti. Edasi jätkati konsistooriumi hoones, kus ...

Tähelepanu altari- ja kantslikatetel

Vaadates tagasi 2016. aastale, tahan teha kokkuvõtet kirikutekstiilidega seotud uudistest. 21. veebruaril pühitseti Peterburi Jaani kirikus musta värvi altari- ja puldikate (kavandi autor tekstiilikunstnik Reet Talimaa, teostus Lipuvabrik). Nelipühiks sai tekstiilikunstnik Tiina Puhkan valmis Tallinna Jaani kiriku uue punase altarikatte. Maikuus ilmus Tallinna Kaarli kiriku ajakirjas Sulane minu artikkel „Asta Põldre – Kaarli kiriku katete tikkija“. Artikkel ilmus seoses ...

EELK kultuuriväärtuste komisjoni tööst

Uue peapiiskopi ametisse asumisega lõppes eelmise aasta alguses EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjoni tegevus. Komisjoni viimaseks tööks oli Tallinna Püha Vaimu kiriku vitraažakna kavandi läbivaatamine ja kinnitamine. Veebruaris loodi EELK kultuuriväärtuste komisjon, mille liikmeteks on endised kunsti- ja arhitektuurikomisjoni liikmed ning neile lisaks Ülle Keel ja Mati Maanas. Esimese tööna andis kultuuriväärtuste komisjon loa Põlva kiriku armulauakarika deponeerimiseks ...

Aasta tekstiilitegu on Hageri kirikus

Eesti Tekstiilikunstnike Liit tunnustas 18. märtsil aastapreemiate laureaate. Aasta tekstiilitegu 2013 on Ehalill Halliste liturgilised gobeläänid «Sanctus» Hageri kirikule – nelipühiks valminud punased altari- ja kantslikatted. Samuti tõsteti esile Ehalill Halliste tööde näitusi «Läte» ja «Tanu all». Ehalill Halliste on kudunud Hageri kirikusse neli altari- ja kantslikatete komplekti. Viies komplekt – must – on valmimisel ja võetakse kasutusele suurel reedel. Selle aasta ...

Kogudusele sünnipäevaks valge altarikate

Tallinna Jaani kiriku pühitsemisest möödus lõppenud aasta 3. advendipühapäeval 145 aastat. Kiriku sünnipäeva tähistati mitmel viisil. Pärast jumalateenistuse lõppu anti koguduse tänumärgid inimestele, kes on ustavalt kogudust teeninud või mõnel moel märkimisväärselt koguduse ja kiriku heaks tegutsenud. Tänumärke jagati juba viiendat korda. Sel aastal olid märgi saajateks Olaf Merisalu, Maris Oidekivi-Kaufmann, Kati Raudsepp, Malle Rimmel ja Riina Sildvee. Seejärel toodi ...