Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Renessanslik õpetlane Eestis

Krstiina-Ross2

3. juunil tähistab 60. sünnipäeva Kristiina Ross (fotol), Eesti viljakamaid keeleteadlasi ja tõlkijaid, kes viimased kaks aastakümmet on pühendunud eesti piiblitõlke ajaloo uurimisele. Tänu tema töödele, mille alus on avar filoloogiline eruditsioon ja põhjalik arhiivitöö, on see vana teadus muutunud nooreks, sest avanenud on uued perspektiivid, tundmatud tõlkekihistused. Selgemaks on saanud tõlkeloo inimlik külg – kui palju seniarvatust rohkem vaimulikke on selle ajaloo ...

Martin Lutheri elu ja aeg

On hämmastav, kuidas Martin Lutheri ideed keelest ja haridusest on tegelikult saanud eestlaste mentaliteedi osaks, vähemasti kuni XX sajandi lõpuni: nimelt eestlaste kindlad ideaalid olla «raamaturahvas», «hariduseusku» jne. Ka Jakob Hurda veendumus, et väike rahvas peaks suureks saama vaimus, on ju tegelikult luterlik. Hämmastavam veel, et Lutheri teoseid pole peaaegu üldse eesti keelde tõlgitud, kuigi me oleme juba varsti 500 aastat luterlik maa. Ühest küljest piinlik, ...

PASSIO MOLLERI: Georg Mülleri «Jutluseraamatu» ilmumise puhul

Georg Müller on Eesti kiriku- ja kultuuriloos üks neid inimesi või pigem nimesid, kellele on küll alati reserveeritud koht kõikvõimalikes kronoloogiates, aga kes sellest hoolimata on jäänud müütiliseks. Taolises suletud seisundis on põhimõtteliselt kõik mäletamisväärsed isiksused, kelle teosed ei ole laiemale auditooriumile mingil põhjusel hõlpsalt ligipääsetavad. Ent piisab ühestainsast meisterlikult tehtud allikapublikatsioonist ja avaneb terve maailm, mis osutub mõjuvaks, ...