Kõik autori postitused

Jeesuse moega mees tursakirikust

Tõnu Veldrel on hea meel, et märkama on hakatud ka väikeste koguduste tegemisi. Mari Paenurm

Koguduste juhatuseesimeeste konverentsil Nelijärvel valiti aasta esimeheks Tõnu Veldre Saaremaalt Anseküla Maarja kogudusest.Põhjendus aasta esimehe kandidaadiks esitamiseks oli muljetavaldav ning seda toetasid eri koguduste esindajad, kohalik vallavanem ja Saarte praost. Nagu võib lugeda ja kuulda, on Tõnu viimasel seitsmel aastal pannud kogudusetöösse ja muudesse vabatahtlikesse ettevõtmistesse kogu oma hinge. ...

Üks kirik on ikka olemas

Avatud ruumis said konverentsist osavõtjad panna kirja, mis nende meelest kirikutöös probleemiks on, milline võiks olla olukord paremas tulevikus ning kuidas sinna jõuda.2 x Mari Paenurm

   Möödunud nädalalõpul Nelijärvel peetud IV EELK koguduste juhatuseesimeeste konverents keskendus sedakorda kiriku ühtsuse teemale.Teema iseenesest ei olnud lihtsalt pähe tulnud huvitav mõte segaste aegade taustal, idee teemaarenduseks koorus välja juba möödunudaastasel analoogsel kokkusaamisel Roostal.Kirik või koguduste liit?On jäänud mulje, justkui ideede ja ideaalide tasandil sooviksid ...

Kirikumuusikud laulsid Tartus koraale uues seades

Õppepäeva lõpuks võisid kuulajad nautida läbitunnetatud vaimulikku osadust muusikas. Mari Paenurm

Möödunud nädalavahetusel pidasid kirikus tegutsevad koorijuhid ja organistid Tartus ühist õppepäeva, et harjutada koraaliviiside uusi seadeid.Juba 1982. aastast tegutsev organistide-koorijuhtide kollektiiv, mida tuntakse ka segakoori KOSK nime all, kannab endas paljude muusikute ja dirigentide pärandit ning püüab jätkuvalt tutvustada eesti algupärast vaimulikku muusikat.Mäletatavasti tellis kirikumuusika liit viielt ...

Põhjanaabrite toetus misjonitöös

Kari Tynkkynen, Sakari Seppälä ja Pia Ruotsala on meie põhjanaabritest kaasteelised, kes teenivad Eestis. Pildil vahetavad nad mõtteid augustikuisel missiol Haapsalus. Mari Paenurm

Peapiiskop Andres Põder kohtus EELK Misjonikeskuse ja Soome Misjoniseltsi esindajatega.Soome Misjoniselts (Suomen Lähetysseura) on Soome luterliku kiriku juures tegutsev misjoniorganisatsioon, mis loodi juba 1859. aastal ning kes saadab misjonäre enam kui 30 maale. Eestis on selle organisatsiooni kaudu praegu tegutsemas Titta Marita Hämäläinen (LNÜ), Pia ja Tero Ruotsala (Tallinna Jaani), hulk häid kaastöölisi on olnud ...

Teadaanne palvekirjas

Sel nädalal on kõlanud juba lause, et Eestile on kombeks üks petitsioon korraga. Mis kasu on õigupoolest programmilisest avalikust teadaandest, mis on mähitud palvekirja vormi (seda ju manifest ja petitsioon tähendavad)? Need kaks, humanistliku ja traditsioonilise kristluse manifest, ei asu dialoogi, humanistid küsiks justkui arvamust avalikkuselt ja traditsionalistid nagu uuendaks avalikult oma lepingut Jumalaga.Palusin ka traditsioonilise ...

Palve

Sellest saati, kui märkasin maailmas inimesi enda ümber, hakkasin õppima püha muretust. Hiljem sain aru, et see tunnetus on selge, kui oled Jumala juures. Kui usaldad end tema hoolde.Tekst ja foto: Mari Paenurm

Humanistliku kristluse manifesti kaja

Humanistliku kristluse manifesti kajaMöödunud nädalal jõudis avalikkuse ette humanistliku kristluse manifest, mis selle autorite sõnul on suunatud Eesti Kirikute Nõukogule, kõigile kristlastele ja kogudustele ning viitavat vajadusele muuta kirik avatumaks. Tekst on kättesaadav leheküljel www.petitsioon.com . Eesti Kirik palus nimetatud manifesti kohta selgitusi.Millistele muutustele kutsub Teie arvates manifest EELK ...

Laulurahvas Narvas

Maarja-laulude konkursi ühisel palvehetkel lauldud laulu «Oh Sa auline!» algupärane meloodia on enam tuntuks saanud jõululaulu viisina «Oh sa rõõmustav!».Mari Paenurm

Möödunud laupäeval jõudis Maarja-laulude festival ühe kulminatsioonini, pakkudes Narva Aleksandri kirikus  kooride võistulaulmist.Osalejaid oli kokku tulnud nii suuremate kui väiksemate koosseisudega Eesti eri paigust, kaasas Maarjale pühendatud või temast inspireeritud lauluvara. Armastusväärne mõõduvõtminePiirkonniti muusikatööga haaratud kogudusi ei ole just liiga palju, seetõttu on ...

Inimene ei pea üksi kõike kandma

Helika Gustavson-Rätsep on mitmetahuline muusik, kes peab oluliseks ka koguduse kasvamist läbi vaimuliku muusika ja teenimise. Mari Paenurm

Helika Gustavson-Rätsep on kahtlemata üks neid kirikumuusikuid, kes on peaaegu et ülekvalifitseeritud luterliku tagasihoidlikkuse jaoks, kuid kes näib meie kõigi õnneks veendunud olevat, et koguduse näol on ta sattunud parimasse seltskonda, kellega koos edasi minna.Teist aastat tegutseb ta Tartus Maarja koguduse kirikumuusikuna, olles elutargem kui kunagi varem ning tõmmates veidi hinge kirikumuusika liidu peasekretäri ametist ...

Palve

Seisame tänulikult oma saagiga teeveerel kui Vana Testamendi laulik, kes imestab, kuidas Looja on täitnud aasta oma headusega ning tema jäljed tilguvad õli. Seesama Looja, kes vaigistab lainte müha ja rahvaste möllu.Tekst ja foto: Mari Paenurm

Palve

Meil kõigil on hulk küsimusi nagu noortel laagriplatsil. Mõni küsib leiva, teine igaviku järele. Ja meile on antud üks suu, et kõnelda ja küsida, aga kaks silma ja kõrva, et näha ja kuulda. Meie ligimest.Tekst ja foto: Mari Paenurm

Noortetööle jalad alla

Läheb tarvis suurt tarkust ja kogemust, et kõnetada tänapäeva lapsi kirikus ka siis, kui nad suuremaks kasvavad. Mari Paenurm

Arvude keeles ei ole luterliku kiriku noortetöö statistikas kuigi palju esile tuua. Numbrite taga on olukord siiski veidi rõõmsam ning ettevõtlikud inimesed kogudustes pea hindamatu väärtusega.Kiriku üldisest statistilisest aruandest möödunud aasta kohta hakkab silma noortetöö tegijate ning nende koguduste vähesus, kus midagi toimub. 166 kogudusest peeti noorte kokkusaamisi 29s, mis teeb 17,5% luterliku kiriku ...

Elu kui läbirääkimistreening

Kui töötad ajalehes Eesti Kirik, siis on loomulik, et oled kursis nii kirjalikult kui suuliselt siia jõudvate erinevate arusaamade ja seisukohtadega, olgu need siis teoloogilistes, ideoloogilistes, finantsoperatiivsetes või igapäevaelu ja kristliku praktika küsimustes.Kui arusaamade tanner meie lehe puhul arvamusavaldaja jaoks liiga väikeseks jääb, jõuavad need muudesse meediaväljaannetesse või ...

Nelja Tuule ristirännak tõi rõõmu ka küladesse

Kaasteelised mitmelt maalt Haapsalu Maria-Magdaleena kiriku ees; valmis jagama rännakul rõõmusõnumit nii kirikuis kui külades. Sirje Semm

19.–26. augustini peeti Haapsalus ja Läänemaal Nelja Tuule ristirännakut, mis viis rõõmusõnumi ka väikestesse küladesse.Taolist suurt ettevõtmist, nagu Nelja Tuule ristirännak kahtlemata on, hakatakse planeerima juba talvel; korraldusmeeskond, kellest suurema osa on siiani moodustanud soomlastest misjonärid ja kiriku töötegijad, on otsimas igal aastal abilisi ja vabatahtlikke, kelle toel ettevõtmine teoks ...

Eesti Piibliseltsil tegevust jätkub

EPSi peasekretär Jaan Bärenson ja nõukogu esimees Tiit Salumäe võtsid tänumeeles ja torti pakkudes vastu külalisi.  Mikk Leedjärv

Möödunud nädalal tähistas Eesti Piibliselts Tallinnas Kaarli puiesteel asuva kontori avamise 15. aastapäeva.Pidupäeva puhul tuldi kokku, peeti palvus, oldi ühises osaduses ja mõeldi tänumeeles nendele võimalustele, mis vabas riigis rõõmusõnumi kuulutamisel on. Käesoleval sügisel möödub Eesti Piibliseltsi taasasutamisest 20 aastat. Seltsi tegevusele nii mineviku- kui tulevikuperspektiivis ...