Kõik autori postitused

Uut peapiiskoppi oodates?

Merille Hommik

Assessor Mati Maanas kirjutas meie lehes (11.04) ootustest, mis on seotud võimaliku haldusreformiga kirikus, ning leiab, et selles plaanis tuleb tõenäoliselt oodata uue peapiiskopi ametiaega ja otsuseid. Äsjasel kirikukogul on palutud kaadripoliitikaga tegeleval piiskop Einar Soonel oma ametis jätkata. Kas mitte samasugust ettepanekut ei tehta peapiiskopile kahe aasta pärast? Oma sõnavõtus kirikukogul, nii nagu varem ka avalikus ...

Põltsamaale laulurõõmust osa saama

Reet Sester on viimased viisteist aastat pühendanud ennast Põltsamaa koguduse segakoorile ning aidanud kujundada kohalikku muusikaelu. Arhiiv

5. mail tähistatakse Põltsamaal koos paljude külalistega koguduse segakoori 55. sünnipäeva.Viljandi sinodilgi sai praostkonna muusikatöö koordinaatorilt Taimi Välbalt kiita just Põltsamaa kogudus oma mitme kollektiiviga. Peale koori tegutsevad lauluansambel, plokkflöödiansambel ja lastekoor. 1955. aastal Asta Kuurme loodud koor on tugevate traditsioonidega, muusikategemine on pakkunud vaimulikku kosutust ning andnud ...

Suure-Jaani vaimuliku laulupäeva lähenedes

XV Suure-Jaani muusikafestivali raames toimub 17. juunil suurejooneline vaimulik laulupäev.Sellega meenutatakse Suure-Jaanis 1980ndail toimunud muusikasündmusi, mille eestvedajaks oli nüüdne peapiiskop ja vaimuliku laulupäeva patroon Andres Põder. Osalema on kutsutud nais-, sega- ja pasunakoorid, kooriliikidest on esindatud ka valik-, ühend- ja valikpasunakoorid.Solistina astub üles Tõnis Mägi, kaasatud on Eesti Noorte ...

Noor, igavesti noor

Eile sai üheksakümneseks tartlasest arst Heino Noor, kes on olnud ka Eesti Kiriku taastamise juures. Ta suuri õnnitlusi vastu ei võta, liiatigi on praegu Tartus haiglas. Natuke varjul. Üldiselt ei meeldi talle oma sünnipäeva pidada, sest suure osa elust on Heinot saatnud teadmine, et just tema sünnipäeval hukati Siberis ema Salme.Julgen pidada Heinot oma sõbraks, saame mõnikord kokku ja ajame juttu. Need on pikad ...

Kohtusid maa ja linn

Maapiirkondade koguduste edasine käekäik tegi sinodilisi üsna mõtlikuks. Mari Paenurm

Tartu praostkonna sinodil vaadati üle 2011. aasta jooksul tehtu, analüüsiti üldisemaid arenguid ning planeeriti edaspidist.Et Tartu praostkonna töö ja kokkusaamiste koordineerimine on keeruline, tõdes oma sinodikoosoleku avasõnades ka praost Joel Luhamets. Praostkonda kuulub 20 kogudust, mis paiknevad suhteliselt suurel maa-alal, piirnedes põhjas Avinurme ja lõunas Kambjaga. Kahtlemata on suured erinevused linna- ja ...

Eriarvamused perekonnas

Eesti Kiriku toimetus sai oma lugejalt kirja, milles küsitakse nõu, kuidas toimida eriarvamuste korral peres, kui küsimus on kiriklikus talituses.Olen ise jõudnud kiriku juurde läbi otsingute ja paljude-paljude küsimuste. Olen saanud vastused, ehkki, tunnistan, on olnud päris raske, sest minu vanematekodus ei ole kommet ei kirikus käia ega ka igapäevaselt usuteemadel rääkida. Minu elukaaslane laseb mul koguduse juures ...

Muusikale pühendunud

Sünnipäevalaps Kristiina Hoidre muusikategemisest on võlutud paljud tema kaasteelised. On ka öeldud, et Kristiina ja orel kuuluvad kokku. Arhiiv

Järgmisel esmaspäeval saab kuuekümneseks Tallinna Püha Vaimu koguduse organist Kristiina Hoidre. Kõik sõbrad ja kaaslased, kellega Kristiinast juttu teen, nimetavad teda heasüdamlikuks ja päikeseliseks inimeseks. Oma suureks sõbraks nimetab Kristiinat ka muusik ja kolleeg Siiri Ronimois, kellega tänu paaripäevasele vahele ka ühiselt sünnipäeva peetakse ning kellega koos on muusikat tehtud pikki aastaid. ...

Kirikute juurde oodatakse üle tuhande talgulise

«Teeme ära!» talgupäev on aidanud liita kogudust ja toonud inimesi pühakodade juurde. Arhiiv

Möödunud nädala lõpuga on «Teeme ära!» talgute raames pühakodade juures abilistele kohti vähemalt 1080. Korda loodetakse saada nii hooned kui nende ümbrus.Praegu on paras aeg veel ringi vaadata, kus abi vajatakse, ja sinna ka appi minna. Talgud kui suure töö osaMärtsis tegi ka muinsuskaitseamet avalduse, millega kutsuti kõiki mälestiste omanikke, haldajaid, kohalikke elanikke ja koolinoori osalema 5. ...

Anu parimad aastad

Anu Väliaho on pärast 19 aastat kestnud kuulutustööd  võõrsil taas kodus.Arhiiv

Täna saab meie misjonär ja kiriku töötegija Anu Väliaho kuuekümneseks. Kuidas teda portreteerida? Anu on Anu.Minu esmatutvus Anuga jääb nii paarikümne aasta taha, kui mina käisin Tallinnas usuteaduse instituudi õhku nuusutamas ja tema oli tulnud kindla sooviga asuda tööle jumalariigi heaks. Või tegelikult ma ei teagi, kas ta tol hetkel mingit ametlikku kutset saanud oli, kõrvaltvaatajana pidasin teda ...

Inimeseks olemise rohujuure tasand

Kui professor Rein Raud hiljaaegu avaldatud arvamusloos kõneles sellest, et haridusreforme peaksid läbi viima inimesed, kelle enda peres on lapsi või noori õppijaid ja kes näevad vajadusi hariduselus muutuste korraldamiseks kõige paremini, siis kõnetas mind see lugu omamoodi. Mõtlesin nende inimeste peale, kes on aastaid oma laste kõrvalt kujundanud siinset noorsoopoliitikat. Kes ministeeriumi tasandil, kes oma ...

Ei ole tavalisi nädalaid

On üsna keeruline kirjutada ringvaadet möödunud nädalast päevil, mil oleme jõudnud ehk aasta kõige suuremasse ja kristlaste jaoks tähenduslikumasse vaiksesse nädalasse. See praegune annab põhjust süvenemiseks ja mõtisklusteks. Muide, ma olen isegi mõelnud, et peaksin osa võtma mõnest retriidist, ja eks neid vist korraldati ka ülestõusmispühade eel. Aga kuidas sellest osa võtta? ...

Anglikaani kiriku pea astub aasta lõpus ametist tagasi

Peapiiskop Williams oma lahkumisest: küsimus ei ole minus, vaid peapiiskopi ametis. Arhiiv

Selle aasta detsembris loobub 10 aastat anglikaani kiriku peana kirikut ja rahvast teeninud Rowan Douglas Williams peapiiskopiametist.61aastane vaimulik jätkab 2013. aasta jaanuarist õppejõuna Cambridge'i ülikoolis.Williamsi kirikupeaks olemise perioodil on lahendamata eriarvamuste kuhil anglikaani kirikus aina kasvanud ning peapiiskop on ise öelnud, et löögi all ei ole mitte tema persoon, vaid ootused peapiiskopi ametile.  Walesist ...

Kas see on lahkukasvamine?

Olen tänu Eesti Kirikus ilmuvale rubriigile saanud juba paraja hulga kirju, mille kirjutajatel on ühel või teisel viisil tekkinud olukord, mis justkui nõuaks abikätt või nõuannet kõrvalt. Tänase kirja autoriga olen vahetanud mõtteid veidi pikemalt, seepärast on nüüd võimalik tema nõusolekul avaldada kiri, milles on informatsiooni just nii palju, et mõni teeots võiks juba kätte paista ...

Pühapäeval on palmipuudepüha

Palmipuudepühal on levinud komme tulla kirikusse palmi- või urvaokstega. Mari Paenurm

Palmipuudepüha peetakse nädal enne esimest ülestõusmispüha. Evangeeliumitekstid kõnelevad sellest, kuidas Jeesus sõidab eesli seljas kuningana Jeruusalemma. Rahvas, kes juubeldab, lootes oma silmaga näha tõotatud valitseja saabumist, saab peagi kuulda, et nüüd käib kohus selle maailma üle ja kihutatakse välja selle maailma vürst. /…/ Rahvahulk vastas siis Jeesusele: «Meie oleme Seadusest ...

Norra misjonär meie kiriku teenistuses

Magne Mølster on oma teenimistöös jõudnud ristida hulga lapsi ning jaganud rõõmusõnumit paljudele peredele.Erakogu

EELK Misjonikeskuse ja Norra Misjoniseltsi vahel sõlmitava lepingu kohaselt töötab Eestis Norrast pärit noor misjonär Magne Mølster.Magne Mølster on õppinud teoloogiat Oslo ülikoolis, täiendanud ennast Šveitsis ja Saksamaal. Töötas pärast ülikooli lõpetamist õpetajana Norra rahvaülikoolis ning on ordineeritud 2006. aastal. Ta on abielus eestlanna Avega, neil on väike poeg Joel. Magne ...