Kõik autori postitused

Head kaasteelised!

Mul on suur rõõm teatada, et Jumala abiga restaureerib OÜ Rändmeister Haljala kiriku põrandat. Tööde maksumus on üle 126 000 euro. Tööd on teostatud väga heal tasemel ja restaureerimine peab olema lõpetatud novembri lõpuks. Kogudust toetab Saksa riik, Eesti riik, Balti Rüütelkond, Haljala vald, vabatahtlikud annetajad. Kahjuks lähevad tööd oodatust kallimaks , mistõttu palume lahkete annetajate abi. EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse kontonumber on ...

Võime eladagi üksnes Jumala armust ja abiga

NirgiMargit_sept2016

Jh 12:25–33 Tänane kirjakoht lubab heita pilgu Jeesuse Jeruusalemma tulekule palmipuudepühal ja sellele järgnevatele sündmustele. Aastast aastasse on meie tähelepanu kinnitunud piduliku rongkäigu hingeülendavasse sündmustikku. Jeesuse olemus, Jumala tahtega arvestamise sügavus saab ilmsiks alles pärast palmipuudepüha ringkäiku: tema kuningaks olemise kõrvalpildina. Jeesuselt oodati, et tema kuninglik väljakutse tagaks juutidele poliitilise võidu, ilmaliku rahu ja ...

Head kaasteelised!

Jumala abiga restaureerib OÜ Rändmeister Haljala kiriku põrandat. Tööde maksumus on üle 126 000 euro. Restaureerimine peab olema lõpetatud novembri lõpuks. Kogudust toetab Saksa riik, Eesti riik, Balti Rüütelkond, Haljala vald, vabatahtlikud annetajad. Kahjuks lähevad tööd oodatust kallimaks – meie puudujääk on 20 000 eurot, mistõttu palume lahkete annetajate abi. EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse kontonumber on EE022200221028664582. Südamlik tänu igale annetajale.  ...

Head kaasteelised!

Mul on suur rõõm teatada, et Jumala abiga restaureerib OÜ Rändmeister Haljala kiriku põrandat. Tööde maksumus on üle 126 000 euro. Tööd on teostatud väga heal tasemel ja restaureerimine peab olema lõpetatud novembri lõpuks. Kogudust toetab Saksa riik, Eesti riik, Balti Rüütelkond, Haljala vald, vabatahtlikud annetajad. Kahjuks lähevad tööd oodatust kallimaks – meie puudujääk on 20 000 eurot, mistõttu palume lahkete annetajate abi. EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse ...

Haljala kass osutus lõviks

Haljala kass1

Mullu leiti Haljala kiriku põranda restaureerimise käigus arheoloogilise väljakaevamise ajal pikihoone lõunaportaali lähedusest kassi meenutav kuju (fotol). Kassi leidmine kirikust ei ole minu kogemuste põhjal tavapärane: kassid ei tule, vaid – nagu mainisin – ilmuvad kirikusse. Haljala kiriku põranda alt välja ilmunud loomakesel on kodukassile omane õrnutsev poos: selline, mida näeme kodustel lemmikutel, kui nad oma tagumise poole meie poole pööravad ja silitamist ...

Head kaasteelised!

Mul on suur rõõm teatada, et Jumala abiga restaureerib OÜ Rändmeister Haljala kiriku põrandat. Tööde maksumus on üle 126 000 euro. Tööd on teostatud väga heal tasemel ja restaureerimine peab olema lõpetatud novembri lõpuks. Kogudust toetab Saksa riik, Eesti riik, Balti Rüütelkond, Haljala vald, vabatahtlikud annetajad. Kahjuks lähevad tööd oodatust kallimaks – meie puudujääk on 20 000 eurot, mistõttu palume lahkete annetajate abi. EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse ...

Arheoloogilised tööd Haljala kirikus andsid huvitava leiu

Haljala kirikus toimunud arheoloogilistel väljakaevamistel leidis arheoloog Villu Kadakas kiriku kirdepoolse piilari idaküljelt põranda alt matuse, mis võib olla vanem kui praegune kirik. Nimelt toimus 15. sajandil Haljala kiriku ümberehitus. Kirdepiilari asukoht kattus just nimetatud matusega. Täpsemalt: poolega sellest. Ilmselt just piilari ehituse tõttu tuli toonastel ehitusmeistritel eemaldada osa matusest. Alles oli jäänud puust kirstu peats, mille laudade ühendamiseks ...

Abipalve Haljala kiriku põranda renoveerimiseks

Head kaasteelised! Jumala abiga restaureerib OÜ Rändmeister Haljala kiriku põrandat. Tööde maksumus on üle 126 000 euro. Tööd on teostatud väga heal tasemel ja restaureerimine peab olema lõpetatud novembri lõpuks. Kogudust toetab Saksa riik, Eesti riik, Balti Rüütelkond, Haljala vald, vabatahtlikud annetajad. Kahjuks lähevad tööd oodatust kallimaks – 20 000 eurot on meie puudujääk, mistõttu palume lahkete annetajate abi. EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse kontonumber on ...

Abipalve Haljala kiriku põranda renoveerimiseks

Head kaasteelised! Jumala abiga restaureerib OÜ Rändmeister Haljala kiriku põrandat. Tööde maksumus on üle 126 000 euro. Tööd on teostatud väga heal tasemel ja restaureerimine peab olema lõpetatud novembri lõpuks. Kogudust toetab Saksa riik, Eesti riik, Balti Rüütelkond, Haljala vald, vabatahtlikud annetajad. Kahjuks lähevad tööd oodatust kallimaks – 20 000 eurot on meie puudujääk, mistõttu palume lahkete annetajate abi. EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse kontonumber on ...

Palutakse abi

Head kaasteelised! Mul on suur rõõm teatada, et Jumala abiga restaureerib OÜ Rändmeister Haljala kiriku põrandat. Tööde maksumus on üle 126 000 euro. Tööd on teostatud väga heal tasemel ja restaureerimine peab olema lõpetatud novembri lõpuks. Kogudust toetab Saksa riik, Eesti riik, Balti Rüütelkond, Haljala vald, vabatahtlikud annetajad. Kahjuks lähevad tööd oodatust kallimaks – 20 000 eurot on meie puudujääk, mistõttu palume lahkete annetajate abi. EELK Haljala Püha ...

Haljala kogudus tänab

Haljala Püha Mauritiuse kogudus on tänuvõlglane annetajatele, tänu kellele on kogudus saanud taastada põlenud rõdu, erastada kirikut ümbritsev maa ja katta majanduskulusid: Virve Kaldma, Vello Väinsalu, Toomas ja Hellis Tamm, Raivo Riim, Viiu Soosõrv, Enn ja Piret Tarto, Minna Varikmaa, Vaike Kaibald, Rein ja Külli Hallik, Marika Kahar, Mare Kask, Anu Järs, Liisa Alop, Inga Kiudorf, Kai Härmand, Dolores Hoffmann, Anu Kristi Marttila, Jaan ja Maimu Reineberk, Viivi Sorel, ...

Kuidas Haljala kirik tasapisi sisemiselt korrastub

Hea kaasteeline! Käesoleva aasta suvel täitus mul kümme aastat Haljala koguduse teenimist. Selle koguduse teenimine annab igale vaimulikule kaasa õnnistuse – keskajast pärit kiriku, mida kunstiteadlane Villem Raam on pidanud üheks kuuest üleliidulise tähtsusega sakraalehitisest Eestis. Selline kingitus paneb ihkama osata seda keelt, mida kiriku müürid meile kõneleksid, kui me nende keelt mõistaksime. Ehk oli omamoodi «õnn», et kirik kümme aastat tagasi ehituslikult armetus ...

Isamaa tütarde ringis

Margit Nirgi, Haljala koguduse õpetaja: Lõppenud nädalavahetus eristus tavalisest seoses korp! Filiae Patriae 95. aastapäevaga, kuhu taasasutajana kuulun. Sõitsin Tartusse juba reedel ja võtsin laupäeval osa mitmest üritusest. Hommik algas Jaani kirikus armulauaga jumalateenistusega, kus teenisin koos kaasvilistlase õp Kerstin Kasega. Jutluses meenutasin kümne noore naise südikust, kes 95 aastat tagasi vastukaaluks meesüliõpilasorganisatsioonidele otsustasid asutada ...

Jumala juures pole nälga

margit.nirgi

Jh 6:26,35–37 Minu lapsepõlvemälestustes oli lõikustänupüha altariesine kaunistatud rohkete tänuandidega uudsesaagist, mida usklikud tänutundest, et leib anni toojal ja tema perel laual on, sinna tõid. Need annid altaril või selle ees liitsid usklikud üle maa tänukoguduseks. Meie tänasele kirjakohale eelnes lugu sellest, kui Jeesus toitis ära viis tuhat inimest (Jh 6:1–15). See andis toidetutele lootust, et Jeesusest võiks saada nende ilmalik valitseja ja hoidja. Jeesus ...

Aita taastada Haljala kiriku orelirõdu

haljala

1997. aastal toimus Haljala kirikus põleng, mille tulemusena hävis osaliselt orelirõdu. Nüüd on kogudusel avanenud võimalus taastada orelirõdu. Taastamine läheb maksma 7062.60 eurot. Haljala kogudus palub rahalist abi vajalike tööde läbiviimiseks. EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse kontonumber on EE02 2200 2210 2866 4582, märksõna «rõdu taastamine». Südamlik tänu! Margit Nirgi, Haljala koguduse õpetaja