Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Tundelistele teekondadele mõeldes 5.osa

Eesti Kiriku korraldatud suvised lugejareisid on viinud kodustesse paikadesse, aga ka Eestist eemale. Pilt ühelt meeleolukalt reisilt Lätis 2019. aastal. Auruveduriga rongisõit Gulbene-Aluksne kitsarööpmelisel raudteel. Arhiiv. 5. Ma ei saa lisamata jätta mõnd sõna Ilmjärve preestri Aleksander Elleri (teenis kogudust 1918–1936) ja tema eelnevalt mainitud raamatukese kohta. Ta korraldas vaimulikke laulupäevi ja kontsertjumalateenistusi, kutsudes kaasa teenima teisi ...

Tundelistele teekondadele mõeldes 4.osa

Ilmjärve kirik 2015. aastal. Erakogu. 4. Preester nõudis kriminaalvastutust 1860. aastal pandi sealsamas Ilmjärvel (tollal veel kunagine puukirik, kivikirik valmis 1873) minu tollal 20aastase vanavanaema, luterlase Mari Krooni ette venekeelne tekst, millele ta oma käega kolm risti alla maalis selle kinnituseks, et abielludes õigeuskliku Peeter Mustaga ta tõotab järgida Vene riigi seadusi, st ristida sellest abielust sündivad mõlemast soost lapsed õigeusku ja ...

Tundelistele teekondadele mõeldes 3. osa

Mare Must esivanemate Ants ja Liis Musta haual Ilmjärve surnuaial 2007. aastal. Erakogu. 3. Kõikidest nimetatud kohtadest tulid mu esivanemad 19. saj keskpaiku kokku Kongutasse (muide paar aastat tagasi juba endiseks muutunud Konguta vald asus kunagiste Puhja ja Nõo kihelkondade kokkupuutealadel), seega järgnevate põlvkondade suguvõsakirikuteks said Puhja ja Nõo, seoses õigeusuga ka Kavilda.  Vanavanaisa olevat millalgi 19. saj lõpul Puhja kiriku katust katnud ...

Tundelistele teekondadele mõeldes 2. osa

Eesti Kiriku lugejareis Tallinnas 2014. aastal. Tallinna piiskoplikus toomkirikus võttis reisiseltskonna vastu toonane toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma.Arhiiv. 2. Paenurm tuli alati koos perega, kaasa arvatud kõige nooremad liikmed. Ja kui hästi need tillukesed Paenurmed reisil käitusid! Oli väga armas vaadata, kuidas sõidu peal pastor etteloetava raamatu korraks käest ära pani, vahepeal mingis mõttes tähelepanu nõudva lapsega tegeles ja siis edasi ...

Tundelistele teekondadele mõeldes 1. osa

1. Eesti Kiriku lugejareis Lapimaale 2007. a suvel. Pildil giid Urmas Oras (vasakul) koos Rannar ja Silvi Susiga. Arhiiv. Mind ajendas kirjutama Eesti Kirikus ilmunud Sirje Semmi järjelugu (31.3–12.5) tundelisest teekonnast (oh mis tore ütlemine!) läbi Eestimaa ning 21. aprilli lisaleht, mis heitis kiirpilgu ajalehe lugejareisidele.  Olen neil osalenud minagi, isegi 12 korda, kaasa arvatud piibliseminar Põltsamaal aastal 2014.  Olen liikunud meie kolme ...

Täpsustus

Viimane lehenumber, ära tuues seniste lugejareiside kronoloogiat, väidab, et 2015. a lugejareisi üldse ei toimunud. Toimus küll. 26. juunil 2015 rändasid lehelugejad õpetaja Mihkel Kuke juhtimisel mööda Rapla kihelkonda. Reisi eripäraks oli kõigepealt, et toimetuserahvast kaasas ei olnud, neid esindas Juune Holvandus. Teiseks ei ilmunud reisist hiljem lehelugu. Ringsõidu kava oli õpetaja Kukk  talle omasel viisil hästi läbi mõelnud ja huvitavalt ning mitmekülgselt koostanud, ...