Kõik autori postitused

Abiks palvetajale. Kristlikud juhtnöörid 2. osa

2. Sellest lähtuvalt saab eristada mõningaid n-ö palveliike. Abipalve. Selles palves palume Jumalat konkreetsete vajaduste/murede pärast oma elus. «Hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au» (Ps 50:15). Siia kuulub ka patukahetsuspalve. Tänupalve. Kristlane tänab Jumalat talle osaks saanud õnnistuse eest. «Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti» (Ps 107:1). Tänupalves meenutame igapäevaseid ande ...

Abiks palvetajale. Kristlikud juhtnöörid 1. osa

1. Paljud inimesed meie ajal ei tea kuigi palju Piiblist, kirikust, jumalateenistusest ega sakramentidest, kuid ometi on neil palvekogemus. Nad palvetavad või vähemalt palvetasid kunagi. Võimalik, et just palve võib saada ühenduskohaks ilmalikustunud inimese ja kiriku vahel. Järgnevad mõtted on väikeseks sissejuhatuseks kristliku palve suurde valdkonda. Need tahavad tuua selgust selles, mis on palve juures põhiline. Samas tuleb ikka ja jälle tõdeda ning ka rõhutada, et ...

Vaimulikud loosungid on ilmunud

Eesti Evangeelne Vennastekogudus on välja andnud järgmise aasta vaimulike loosungite raamatu. Tegemist on ülemaailmse vennastekoguduse loosungiraamatu 283. väljaandega. Traditsiooniliselt sisaldab loosungiraamat kahte piiblisalmi igaks päevaks ning nendega haakuvat vaimulikku mõttetera. Lisaks põhitekstidele pakub loosungiraamat viitesüsteemi põhjalikumaks pühakirja lugemiseks. Vaimulikud loosungid tahavad toetada kristlast tema igapäevasel teekonnal. Hommikul loetud ...

Mälestussamba aastapäev

Tänavu sügisel möödub 150 aastat Martin Lutheri mälestussamba avamisest Keila lähistel. Seda tähistati 27. oktoobril. Aastapäev algas samba kunagises asukohas Tutermaa külas Tallinna-Paldiski maantee serval. Veel mõne aasta eest kõrgus seal ringikujuline võsastik, kuid nüüdseks on paik korrastatud ja tähistatud väärika ajalootahvliga. Kohaletulnuid tervitas lumisel sügishommikul allakirjutanu, kes juhtis tähelepanu Lutheri kuju kesksele sümbolile: avatud Piiblile. ...

Vennastekoguduse suvepäeva peeti Nissis

Juunikuu viimasel laupäeval peeti Eesti Evangeelse Vennastekoguduse (EEVK) ja EELK Nissi Maarja koguduse koostöös suvepäeva. Nissi palvemajja olid oodatud kõik vennastekoguduse liikmed üle Eesti ning need, kelle jaoks hernhuutlik vaimulaad südamelähedane. Kokkutulnud rahvahulk, sadakond inimest, täitis palvemaja saali tungil täis. Suvepäeva avas EEVK peavanem Eenok Haamer, kes andis ühtlasi ülevaate hernhuutluse mõjust Eesti rahvale. Järgnesid tervitused Nissi ...