Kõik autori postitused

Kirikute Maailmanõukogust Norra esipiiskopiks

Olav Fykse Tveiti jaoks on oluline, et kirik kiidab heaks ka teisi usu väljendusvorme peale teadmiste, näiteks ülistust. Kirkebilder, Vikipeedia Olav Fykse Tveit on praegu Kirikute Maailmanõukogu peasekretär, kuid valiti ühehäälselt Norra luterliku kiriku uueks esipiiskopiks. Norra kiriku esipiiskop pole peapiiskop, vaid teda kutsutakse preses’eks ehk esipiiskopiks (primus inter pares). Ta on nagu Rootsi peapiiskopi puhul piiskop erilise esindusmandaadiga. Esipiiskop ...

Õpetuslikes küsimustes kompromisse ei otsita

MagneSaku_kog5

Mt 7:15–23 Üheksandal pühapäeval pärast nelipüha on teemaks tõde ja eksitus. Mõne jaoks tekitab selline teema juba küsimusi. Kas midagi sellist nagu vettpidav tõde või vale on üldse olemas? Meie aega nimetatakse tihti postmodernseks (ehk aeg pärast modernismi, mil arvati, et kõik tõed olid uuritavad). Postmodernismi ajal on aga keeruline rääkida vähemalt igavestest tõdedest. Ise valime oma tõed, eluteed, gurud, niikaua kui me teistele liiga ei tee. Kunstil ja tekstidel pole ...