Kõik autori postitused

Urmas Viilma: olen asendamatu ainult oma pere jaoks

Aastalõpuintervjuus Eesti Kirikule sõnastab EELK peapiiskop Urmas Viilma oma soovi kirikurahvale ja laiemale üldsusele: võtkem aega! Kirikupea innustab leidma aega oma perekonna, aga ka iseenda jaoks. Meie ühiskonnas on liiga palju pingeid ja stressi, kurdab ta ja arvab, et olukorra muutmiseks saab iga inimene midagi ära teha. Et me tõttaks uuel aastal aeglasemalt … Kohe on lõppemas kirikuaasta (intervjuu on tehtud advendi eel – L. R.), aga meie mõtted on juba ...

Hoolikas hoidmine tagab tekstiilidele pikema eluea

Millises seisus on kirikutekstiilid EELK kogudustes, kuidas neid saab säilitada ning mis selle heaks on tehtud ja saab teha, sellest räägib kahe kirikutekstiile käsitleva magistritöö autor Marju Raabe Eesti Kirikule antud intervjuus. Millal ja millest sinu tõsisem huvi kirikutekstiilide vastu algas? 1988. aastal käisin leeris Tallinna Jaani kirikus. Sellest ajast olen koguduse liige. 1990. aastal asusin õppima käsitööõpetajaks toonases Tallinna pedagoogilises instituudis. ...

Maamärgiks linnaruumis

Sellest, kuidas ühest linnamüürist väljapoole rajatud pühakojast kujuneb aastatega esindushoone pealinna keskväljakul, annab hea ülevaate Tallinna Jaani kiriku lääneseinal avatud stendinäitus. Peauksest kirikusse sisenejat tervitavad kummalgi pool sissepääsu seinale sätitud massiivsed stendid suurendatud fotode ning neid selgitavate tekstidega. Juba põgus fotonäitusega tutvumine annab aimu, et tegemist on Jaani kiriku looga läbi aja. Lugu algab 150 aastat tagasi, mil ...

Üheskoos Petlemma teel

Läinud nädal tõi murrangu ajaarvamisse. Astudes uude kirikuaastasse süütasime advendikuusel esimese küünla. Tartu Ülikooli-Jaani koguduse pühapäevakoolitunnis, nagu küllap teisteski Eestimaa kogudustes, räägiti sellest, et kuningas on tulemas ja temaga kohtumiseks asume teele Petlemma. Neli nädalat on eraldatud selleks, et saaksime meele lähenevaks sündmuseks valmis panna. Violetsed kirikutekstiilid hoiavad seda meeles. Oli ilus jälgida, kuidas üle Eesti toimuvatesse 1. ...

Saja kihelkonna triibud kootakse vaiba sisse

Projekti „Koo end ajalukku!“ raames koob Eesti Vabaõhumuuseum koos Eesti inimestega Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kokku 100 meetrit kaltsuvaipa, kus on oma värvide ja mustritega esindatud sada Eesti ajaloolist kihelkonda. Vabaõhumuuseumi Kolu kõrtsi tagakambris lõksuvad kangasteljed ning Eesti Kiriku ajakirjanike saabudes on Ülle Tomingas parajasti Väike-Maarja kihelkonna triipe vaipa kudumas. Sobivaid värvitoone aitavad meeles hoida tekstiilikunstnike Anu Raua ja Ene ...

Lõpp on uue algus

Eesseisvast kirikuaasta vahetusest ja 3. detsembril esimese advendipühapäevaga algavasse jõuluootusse sisenemisest räägime Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukega. Just on lõppenud Eesti Kiriku kolleegiumi koosolek Tartus, kui kolleegiumi esimehe Mihkel Kukega hetkeks aja igavikulistest asjades kõnelemiseks võtame. Aastaid kirikulehe nõuandva organi esimehe ametisse valituna on Rapla koguduse pastori mõtted veel äsja arutatud teemade juures. Leht on kajastanud seda, mida nüüd ...

Kirikuvalitsus ei saa kiriku eest ära joosta

Pärast kirikuvalitsuse korralist istungit 21. novembril rõhutab peapiiskop Urmas Viil­ma Eesti Kirikule antud intervjuus, et peab tervitatavaks kirikusisest erinevaid osapooli arvestava ning kaasava perekonnateemalise diskussiooni algatamist, ent ei pea vajalikuks moodustada selleks erikomisjoni. Miks on tekitanud konsistooriumi koosoleku järel avalikkuseni jõudnud pressiteade (vt EELK kodulehel www.eelk.ee) teie hinnangul mitmeti mõistmist? Urmas Viilma: Olen mõistnud jah, ...

Instituudi toimetised avavad reformatsiooni mõtet

Pärast usupuhastuspüha jumalateenistust esitleti 31. oktoobril Tallinna piiskoplikus toomkirikus ka usuteaduse instituudi (UI) toimetisi, mis kannab järjekorranumbrit XXV ja on pühendatud reformatsiooni 500. aastapäevale. Randar Tasmuthi, Anne Burghardti ja Thomas-Andreas Põderi koostatud kogumiku „Reformatsioon 500. Vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid“ saab õigusega arvata reformatsiooni teema-aasta mõjukaks kokkuvõtteks. Teos käsitleb usupuhastuse vaimsust ja keskseid ...

Metsavenna mõte jõudis preambulisse

Raudvassar, liina

Homme tähistatav taassünnipäev ei ole lipupäev ning riikliku tähtpäevana kipub ta mitmete teiste varju jääma. Tunnistan, et isiklikult pean vaata et igal aastal kalendris seda märksõnana kohates mälu värskendama, et mis ja milleks. Lähiajaloo järeleaitamistund tuletab meelde, et taassünnipäevaga tähistame suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmist 1988. aasta 16. novembril. Selge see, et nii nagu inimene saab sündida vaid üks kord, saab seda ka riik. Seda mõisteti ka viimasel ...

Arne Hiob kirjutas raamatu Martin Lutherist

Prof dr Arne Hiobi raamat „Martin Luther ja protestantlik reformatsioon. Kolm sissevaadet luterlusse üldiselt ja isiklikult“ (Johannes Esto Kirjastus 2017) käsitleb usupuhastaja elulugu ja vaateid, aga mitte ainult. „Mäletan, kuidas keskkooli päevil rokkmuusika kõrval luteri koraali võlu avastasin. Hiljem viisid Jumala-otsingud mind luterlikku kirikusse. Leeripäeval ahjus komsomolidokumente põletades mängisin harmooniumil luterliku kiriku hümni „Üks kindel linn ja ...

Tähistati usupuhastuspüha

Tallinnas Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistati Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 31. oktoobril usupuhastuspüha piduliku jumalateenistusega. Enne kell 18 algavat kiriklikku osa toimus kirikuvalitsuse ruumes peapiiskop Urmas Viilma vastuvõtt, kuhu olid kutsutud institutsioonide esindajad, tänu kelle panusele saab lõpusirgele jõudvat reformatsiooni teema-aastat kordaläinuks pidada. Peapiiskop rõhutas, et tal on raske panna sõnadesse oma tänu, samuti pole ta kindel, et ...

Need õunapuud on kevadel õites

Möödunud nädala kaalukamaks märksõnaks oli reformatsioon 500, mida tähistati üle maailma. Samuti Eestis. Rõõmustav oli, et lisaks kitsalt kiriklikule tähistusele oli usupuhastusteema fookuses ka ilmalikus meedias. Kõrge vaatajareitingu pälvis näiteks mängufilm „Katharina Luther“. Kuuldes, et Saksamaa luterlikes piirkondades oli päev riigipühaks nimetatud, oli kahju, et Eestis selleni ei jõutud. Oleks aga võinud. Otsides eestlase identiteedile pidet, jõuame paratamatult ...

Pastor Lipp kirjutas ajast pärast 1910. aastat

Nõo Püha Laurentsiuse kirikus esitleti 28. oktoobril siinse koguduse legendaarse õpetaja Martin Lipu (1854–1923) mälestusteraamatu teist osa, mis annab haarava ülevaate ühe perekonna ja koguduse, aga ka terve rahva loost kümmekonna murrangulise aasta lõikes. Esitlusel esitas Nõo koguduse meesansambel eesti heliloojate loomingut. Ühiselt lauldi püsti seistes Martin Lipu ja Enn Võrgu „Kaunistagem Eesti kojad kolme koduvärviga …“. Tervitades kirikusse jõudnuid tuletas õp ...

Tartu krematoorium asub pühitsetud ruumides

„Inimese viimne teekond peab olema korraldatud kooskõlas lahkunu eluajal väljendatud soovide ning üldiste moraalinormidega,“ kinnitab 20 aastat Tartu krematooriumi ja matusebürood juhtiv Andres Tõnissoo Eesti Kiriku tehtud usutluses, kus ta räägib, milliseid teenuseid siin pakutakse ja millistest tõekspidamistest nende osutamisel lähtutakse. Seades sammud matusebüroosse on inimese meel enamasti raske lähedase inimese kaotusest ning tihti ebakindel senikogematuga silmitsi ...

Eestlased soovivad kristlikku Euroopat

Tartu ülikooli peahoones toimunud aruteluõhtul „Kuhu lähed, Maarjamaa?“ räägiti palju asenduskristluse fenomenist. Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) korraldusel toimunud õhtu korraldamisel toetuti eelmisel aastal välja antud kogumikule „Kuhu lähed, Maarjamaa“ ning seda juhtis EKNi teadur dr Eerik Jõks. Eesmärgiks võeti pidada laiapõhjaline arutelu küsimuse üle, kuidas mõista tänapäeva eestimaalase vaimulaadi ja kuidas rakendada see teadmine kirikutöö praktikasse. Nagu ...