Kõik autori postitused

Vello Salo leinatalitusel kõlas ülemlaul armastusele

See oli läbilõige Eesti elanikkonnast, kes vaimuliku ja kirjamehe Vello Saloga 2. mail Tallinna Toompea Kaarli kirikusse hüvasti jätma tuli. Meie suurima kirikusaaliga pühakoja uksed avati leinajatele hommikul kell kümme, katoliku korra järgi missa preester Salo leinatalituseks algas kell 11 ennelõunal. Peatumatu vooluna kulges inimkett piki pikihoonet altari ette, kus Köleri Kristuse õnnistavate käte ees oli lautsil lillesülemite keskel Vello Salo sark. Tema rinnal oli ...

Lagle Parek armastab olla teel

Et jõuda iseendani ja oma Jumalani, ei pea minema ilmtingimata kodumaalt kaugele. Seda kinnitab Lagle Parek (77), kes koos mõttekaaslastega kinkis Eestile 100. sünnipäevaks kultuurilooliste peatuspaikadega palverännuteekonna. See on pikk üle 600 kilomeetri ja viib ränduri läbi Eesti Pirita kloostrist Vastseliina piiskopilinnuse varemeteni. Matkaja saab teekonna läbida nii ühe rännakuna kui ka endale valitud pikkuste etappidena. Kõndida on mõnus Palverännutee mõte sai alguse ...

Kevadtormis osalevad ka kaplanid

29. aprillil alanud kaitseväe õppus Kevadtorm, millest võtab osa üle 9000 inimese, toimub tänavu Lääne- ja Ida-Virumaal ning sellest võtavad osa ka kaitseväe ja Kaitseliidu kaplanid. Kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Gustav Kutsar: „Õppustest võtab osa enamik tegevteenistuse kaplaneist, lisaks on kaasatud Kaitseliidu kaplanina praost Tauno Toompuu ning 1. brigaadi reserv­üksuste kaplanitest tulevad õppustele leitnant Roland Tõnisson (EAÕK), nooremleitnant Lea Jants (EELK), ...

Hinnates kooskäimist

8. aprilli jumalateenistusega Valga Jaani kirikus alanud sinodipäev jätkus Peetri-Luke kogudusemajas Valga praostkonna korralise kevad­istungiga, millest võttis osa ka Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets. Enne sinodikoosoleku rakendamist kuulati Alo Põldmäe kultuuriloolist ettekannet esimese üldlaulupeo teemal. Põhjalik sõnavõtt käsitles 150 aastat tagasi peetud rahvusliku suursündmuse eellugu ning mõju eestlaste identiteedi väljakujunemisele, mis oli oluline eeldus ...

Homme lüüakse hingekella

25. aprillil kell 15 helistatakse Lõuna-Eesti 21 kirikus hingekella, millega mälestatakse 100 aastat tagasi 14aastasena Vabadussõjas hukkunud Johannes Luigat ja teisi Treffneri gümnaasiumi koolipoistest langenud õppursõdureid. Idee algatus tuli praost Mart Jaansonilt ning Treffneri gümnaasiumi vilistlastelt eesotsas Juhani Püttsepaga. Mõte sündis soovist mälestada neid koolipoisse, kes oma isamaad kaitstes andsid kalleima vara, oma elu. Treffneri koolist langes lisaks ...

Vello Salo asus igavikuteele

Ülestõusmispüha koidikul, 21. aprilli varahommikul suri vaimulik Vello Salo, aastani 1945 Endel Vaher. Kaunimat hetke isakoju siirdumiseks olnuks ristiinimesel raske leida. Asuda igavikuteele kirikuaasta olulisemal pühal. Pühal, mis kõneleb elu võidust surma üle. Vaid valituid kutsutakse sel ajal. Et Vello Salo selle au pälvis, pole imeks panna. „Ristirahvas elab Päästja tulemise, uue maa ja taeva ootuses – võiks öelda: tulevikus. Ent ta ei tohi ega taha unustada minevikku ...

Aastakümneid Eesti ja Rootsi vahet käinud

Kui Tiit Pädam (60) sai 1992. aastal UI üliõpilasena stipendiumi teoloogiaõpinguteks Rootsis, ei osanud tänane teoloogiadoktor uneski näha, et temast saab 2012. aastal EELK Stockholmi koguduse õpetaja. Intervallist selle kahe punkti vahel saab lugeda intervjuust, mille pastor Pädam andis Eesti Kirikule EELK vaimulike konverentsi ajal. Kas vaimulike konverentsist osavõtmise puhul on tegemist rõõmustava võimaluse või pigem ametipositsioonist tuleneva kohustusega? Tulen alati ...

Miks lihavõtted on liikuv püha

Erinevalt tavast tähistada Jeesuse sündi alati 25. detsembril, paigutub Õnnistegija surmapäev aastate lõikes erinevatele kuupäevadele. Oleme harjunud, et jõulud on seotud kindla kuupäevaga, aga Jeesuse Kristuse ristisurma ja surnuist ülestõusmist meenutavad pühad on liikuvad. Kirikuaasta olulisemat püha tähistab ristirahvas ajavahemikus 22. märtsist 25. aprillini. Miks nii? Kas poleks lihtsam, kui sarnaselt Jeesuse sünnipäevaga, mis on tõstetud talvise pööripäeva lähedusse, ...

Hea muusika diakooniatöö toetuseks

EELK-le kuuluva Tallinna diakooniahaigla 20. aastapäeva tähistati 5. aprillil Tallinna Jaani kirikus toimunud heategevuskontserdiga. Piletitulu läheb hooldushaigla tänuväärse tegevuse hüvanguks. „Alates tänavusest kontserdist võime rääkida juba õnnestunud traditsioonist ja loodan väga, et saame möödunud aastal alustatud kontserdisarjaga tulevikuski jätkata,“ on kontserdi idee autor ja peakorraldaja Maire Martinson Eesti Kirikule antud usutluses lootusrikas. Ta selgitab, et ...

Mõeldes haiglast tavaellu naasnutele

KennRiina

Projekti „Kuulja tugi“ koolitusel õpetatakse vabatahtlikke tuge pakkuma psühhiaatriahaiglast tavaellu naasnutele. Kui inimene jääb oma sundmõtetega haiglaravilt tavaellu naates üksi, tekib oht uute haigussümptomite tekkeks, depressiooni süvenemiseks, isegi suitsiidiks, teavad kõik psüühikaprobleemidega tegelnud asjatundjad. Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku ja MTÜ Aed­orkester koostööst sündinud projekt „Kuulja tugi“ astub jõudsa sammu probleemi ...

Ei saa ega tohigi unustada

Ta viidi Siberisse; ta on olnud Siberis; nad jäid Siberisse; tema haud on Siberis …, on laused, mis on mälus lapseeast. Kuigi minu lähisugulasi külmale maale ei viidud, oli neil lähedasi, kes küüditati ning nõnda omandas sõna Siber vanemate inimeste jutus mõjusa koha, mis lastele hoomamatuid seoseid tekitas. Midagi kolliaugu sarnast tundus see paik, kust naasnutest kõneldi kui omamoodi kangelastest, kes kindlast surmast pääsenud. Oli raske mõista vanemate vastumeelsust, kui ...

Kaheteistkümne tunniga kaksteist kogudust

Kaksteist kogudust kaheksa tunniga – selline oli piiskop Tiit Salumäe algne plaan, kui ta emakeelepäeval, 14. märtsil otsustas külastada Järva praostkonna kõiki kogudusi. Tõe huvides tuleb märkida, et planeeritud ajaga hakkama siiski ei saada, mistõttu kujunes piiskopi tööpäev tunde pikemaks. Kui me hommikul Haapsalu pastoraadist lahkusime, oli kell just seitsmendat hommikutundi löönud. Sisestades navigaatoriseadmesse soovitud sihtkoha, saame kinnitust, et teekond ...

Siim Raie: muinsuskaitsjad ei eelista kiirust ja odavust

Siim Raie peab kõnet muinsuskaitseameti möödunud aasta tunnustusüritusel. Aron Urb „Inimesed väärtustavad seda, mis neile arusaadav on ja tähendust omab,“ tunnistab muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie Eesti Kirikule antud intervjuus, kus ta tutvustab lähemalt ka äsja riigikogus vastu võetud uut muinsuskaitseseadust. Kui õige on oletus, et hetkel on Teie olulisemaks tööalaseks teemaks uus muinsuskaitseseadus? Siim Raie: Uus muinsuskaitseseadus on tõesti olnud pikalt ...

Urvaste kiriku katus saab jaaniks korda

Hiliskeskajast pärinev Urvaste kolmelööviline kirik on Võrumaa uhkus. Arhiiv Aastatepikkune mure Urvaste kolmelöövilise kiriku katustega peaks saama lahendatud jaanipäevaks, mil lisaks nüüdseks remonditud kesk- ning põhjalöövi ja käärkambri katusele läbib uuenduskuuri ka lõunalöövi katus. „Meie kiriku puhul tuleb ühe katuse asemel rääkida katustest mitmuses,“ rõhutab Urvaste koguduse õpetaja praost Üllar Salumets, selgitades, et katuseid on 15. sajandil ehitatud hoonel kolm. ...

Annetajate toel rajatakse Sambiasse sigala

Rannamõisa koguduse Facebooki lehe vahendusel on Sten-Fred Põder hoidnud huvilised kursis, kuidas läks tema 15 päeva kestnud praktika EELK noorte piibli- ja misjonikursuse õpilasena Sambias Enfyse koguduses. Aafrika päevadele eelnes periood jaanuari alguses, mil Sten oma praktika raames korraldas annetuse kogumise kampaania Sambia Enfyse kogdusele uue sigala ehitamiseks. Tänu Rannamõisa, Lääne-Nigula ja Tallinna toomkoguduse lahketele andjatele koguti 2146 eurot – kokku ...