Kõik autori postitused

Edulugude õnnistuses

Esimese nelipüha varaõhtul Tallinna piiskoplikus toomkirikus toimunud tänujumalateenistusel tänati ja tunnustati teenekaid kiriku töötegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke abilisi. Aegsasti enne piduliku tseremoonia algust oli peapiiskop Urmas Viilma toomkooli direktorist abikaasa Eglega kirikus, et ütelda tere tulemast. Rõõmsalt tervitas ta kauaaegset kirikuvalitsuse liiget ja kiriku varade haldajat, siinse koguduse liiget Mati Maanast, kes saabus koos abikaasaga, et ...

Vaadates taevasse …

Taagepera kirik

Suurest, 60 inimesele tellitud pidutordist jäid pärast 1. juunil peetud Taagepera kiriku 345. aastapäeva jumalateenistust kohvilauda alles vaid mõned tükid. Valge väheldane kirik paistab suurelt teelt kätte vaid neile, kes teavad hoonet metsarohelusest otsida. Muinsuskaitse alla kuuluvale kultuuriloolisele vaatamisväärsusele osutav pruun silt välistab siiski eksimise võimaluse. Viimased sajad meetrid kulgeb kirikutee kõrge põndaku veerel otsekui taevateekonnal. Autot ...

Ka tõsistest asjadest muhedalt, läbi naeru

Hanschmidt

Kevadest võib aastaid Järva praosti ametit kandnud Türi õpetaja Teet Hanschmidt senisest rahulikumalt kodukoguduse vaimulikule teenimisele keskenduda, sest sinod valis talle väärika mantlipärija. EELK väärtustab Teet Hanschmidti panust – nelipühi tänujumalateenistusel võtab ligi 30 aastat oma kirikut teeninud vaimulik peapiiskopilt Tallinna piiskoplikus toomkirikus vastu EELK Teeneteristi II järgu ordeni. Vaimuliku töövilju on varemgi hinnatud: 2007. aastal sai ta EELK ...

Kirik tänab kirjameest

Runnel 75_nov2013_LiinaRaudvassar

Selle hindamatu eest, mida Hando Runnel oma luulega, aga ka viljaka kirjastustegevusega kogu eesti rahvale on andnud, tänab EELK teda Teeneteristi III järgu ordeniga. „Tänan tunnustuse eest,“ ütleb Hando Runnel oma vaiksel, kohati otsekui loojangusse hääbuval häälel. Ometi on iga silp telefonivestluses mõistetav ning sosinani madalduval häälel edasi antu mõjub otsekui manifest: kel oidu, see hoidugu olemast osa tsivilisatsiooni hukust. Laulik on murelik. Laulikul on ...

Laulu- ja tantsupeo tuli ööbib ka kirikutes

laulupeotuli2004

Laupäeva, 1. juuni varahommikul päikesetõusu ajal Tartus Raadi mõisapargis kultuuriminister Tõnis Lukase poolt läidetud peotuli liigub kuni juubelilaulupeoni mööda Eestit. Teekonnal, mis kestab 33 päeva, külastab tuli paljusid kirikuid ja mitmes pühakojas on tuli hoiul ka öösel. XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ peotuli käib läbi kõik maakonnad, teekonna pikkuseks kujuneb 4200 km. Kus tuli peatub ja kus öösel hoiul on, seda on otsustanud iga maakond ise. 2. juunil ...

Kui kirikud kutsusid

24. mail toimunud kirikute öö raames hoidsid õhtust südaööni uksed valla üle poolesaja kiriku, mis on rohkem kui mullu. Aastatega traditsiooniks saanud sündmus madaldas Eesti kirikute lävepakku juba kaheksandat korda. Iga aastaga on nimekirjas uusi tegijaid. Oikumeenilisest vaimust kantult ütlesid erinevad konfessioonid huvilistele tere tulemast. Ikka selleks, et vabas ja vahetus vormis tutvustada kristlust ja Kristust. Projekti koduleht pakkus huvilistele toetavat ...

Eesti kogudused Rootsis on hästi teenitud

EELK Rootsi praostkonna korraline sinodikoosolek peeti Stockholmi Eesti Majas, sellest võttis osa piiskop Tiit Salumäe. Sinodit võõrustas Stockholmi kogudus eesotsas pastor loci Tiit Pädamiga. Alustati palvusega. Pärast koosoleku rakendamist ja eelnevalt koostatud päevakorra kinnitamist said sõna saadikud, kes tervitasid sinodit oma koguduste nimel. Praostkonna kõik viis kogudust olid Stockholmis oma saadikute näol esindatud. Praost andis ülevaate Koosolekut juhatas praost ...

Ingo Tiit Jaagu: faktum on, et olen sada protsenti eestlane

„Olen küll sündinud paguluses, aga mind on tehtud vabas Eestis Nõmmel,“ teatab EELK Rootsi praostkonna praost Ingo Tiit Jaagu temale omase rahva­meheliku muhedusega, kui annab Eesti Kirikule intervjuu, milles räägib oma põlvnemisloost, pagulassaatusest ning saamisest luteri kiriku vaimulikuks. Me kohtume Stockholmis Eesti Majas. See on praost Jaagu ettepanek. Tegemist on tema kinnitusel Rootsi eestlaste keskusega, kuhu „kõik teed toovad kokku“. Kuigi 10 kilomeetrit kaugemal ...

Diakooniakooli üliõpilased kohtusid Eestis

Eestis viibisid aprillis rahvusvahelise diakoonia- ja sotsiaaltöö akadeemia Interdiac õppejõud ja viielt maalt pärit üliõpilased, et siin läbi viia oma korraline õppesessioon. „Õppesessiooni käigus tehti paikvaatlusi, mida hiljem reflekteeriti ning hinnati, samuti kuulati loenguid ja peeti seminare ning sooritati ka eksameid,“ teeb päevadest kokkuvõtte Eesti-poolse korraldustoimkonna liige, EELK diakooniatalituse juhataja Avo Üprus, täpsustades, et tudengid olid pärit ...

24. mail on pastor Jaan Maiori 120. sünniaastapäev

Jaan Maior (1899–1999) on jätnud Eesti kultuuri- ja kirikulukku jälje, mis ei kustu. See, kuidas Võrumaa talurentniku paljulapselise pere ärksa vaimuga pojast sai koolitatud ja mitmel alal tegus haritlane, peegeldab imetlusväärset püüdu vaimuvalguse poole ning võimekust ennast valitud erialal teostada. Paralleelselt Tartu ülikooli usuteaduskonnas õppimisega tudeeris Jaan Maior Tartu kõrgemas muusikakoolis ning viiulimängu praktiseeris elu lõpuni. Seltskondlikkus, sõnakus ...

Teos usuelust on värviline

Eesti usk esitlus

9. mail esitleti Tartu Jaani kirikus Priit Rohtmetsa raamatut „Eesti usuelu 100 aastat“, mis ilmub EV100 raamatusarjas. Raamat kannab alapealkirja „Rahvakirikust uue vaimsuseni“. Jaani kiriku orelirõdule kogunenud huvilisi tervitas EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho, kes toonitas, et ilma usuelu käsitleva teoseta poleks vabariigi 100. aastapäevale pühendatud raamatusari kandnud oma loomismõtet koondada Eesti elus olulisemad teemad: „Kui see või teine teema oleks ka võinud ...

Emadepäeval paistis päike

Pärast vihmast laupäeva (ja enne tuulist esmaspäeva) tundus pühapäevane päikesesära ja kevadesoojusest puhkenud õiteilu emadepäevakingitusena kõigile Eesti emadele. Paljud kodud olid tähtpäeva rõhutamiseks kaunistatud ka rahvustrikolooriga ning mitmete siit ilmast lahkunud eluandjate kalmudele olid lähedased lugupidamise ja armastuse märgiks süüdanud mälestusküünla. Ka piiblisalmides, mis jubilate-pühapäeval pühakirjast valitud, oli nimetatud naise rolli emana. „Kui naine ...

Riho Terras näeb Euroopa tugevust kristlike väärtuste ühisosas

Euroopa Parlamenti Isamaa esinumbrina kandideeriv endine Eesti kaitseväe juhataja Riho Terras peab kristlikku usku ja kiriklikku kuuluvust oma iseolemise tugisambaks. See on tema hinnangul ka Euroopa üksolemise pide. Europarlamenti valituks osutudes lubab ta seista Eesti huvide eest rahvusriikide Euroopas. Kindral Terras teeb ettepaneku intervjuuks kohtuda Tallinna toomkirikus. Koguduseliikmena, kes pikki aastaid kuulunud ka koguduse nõukogusse, on ta siin oma ...

Muinsus on mälu, mida Eesti hoiab

EV100_muinsus_kaas_veebi

EV100 raamatusari sai mõjusa lisa Trivimi Velliste teose „Eesti muinsuskaitse 100 aastat. Mälu kestmise lugu“ läbi. „Teose piiratud maht ei võimalda mõistagi võrdse põhjalikkusega süüvida igasse aastakümnesse või igaühte muinsuskaitse arvukatest valdkondadest, rääkimata muinsuste üksikasjalikust kirjeldamisest,“ vabandab autor eessõnas, lubades siiski mõtestada Eesti muinsuskaitse loo viimase sajandi jooksul. Põgusamgi teosega tutvumine veenab lugejat, et autoril plaan ...

Õpetaja Richard Wühner jäi ustavaks märtrisurmani

4. mail pidasid Valga praostkonna vaimulikud mälestuspalvuse Valga Peetri-Luke surnuaias Valga koguduse õpetaja Richard Wühneri mälestuseks. Keskpäeval koguneti sada aastat tagasi Pihkvas enamlaste poolt vangistatud ja hukatud õpetaja hauatähise juures, kus hauakivile on graveeritud Piiblist kirjakoht Kristus on minu elu ja surm on minu kasu (Fl 1:21). Mälestuspalvusest võtsid osa emeriitpastor Peep Audova koos abikaasa Hele Audovaga, praost Mart Jaanson ja abipraost Vallo ...