Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Magne Mølster: eestlastel on tore väljend, et kõik on korras nagu Norras

Kolmapäevane tore rutiin on Saku õpetajale Magne Mølsterile võtta kiriku postkastist välja värske Eesti Kiriku number.  Liina Raudvassar. Saku Toomase koguduse norralasest õpetaja Magne Mølster, kes 1. mail sai 50aastaseks, tunneb lähedust Piiblis kirjeldatud uskmatu Toomaga, kelle usuotsingud tuletavad talle meelde iseenda teed Jumala ja kiriku juurde.    Kes sa oled, Magne Mølster? Olen Magne, kes sai hiljuti 50neseks. Olen abielus Avega ja meil on kolm last. ...

Tegus praost ja toimekas praostkond

Päikselist kevadilma sinodivaheajal nautides on piiskop Joel Luhamets, praost Katrin-Helena Melder ja abipraost Tõnu Linnasmäe kiigel istet võtnud. Liina Raudvassar. Järva praostkonna sinod kogunes 18. mail Vahastus ja sellest võttis osa piiskop Joel Luhamets. Vastavalt kujunenud korrale alustati päeva kirikus armulauaga jumalateenistusega ja nõupidamiseks koguneti pühakoja lähistel asuvasse kogukonnakeskusesse, mille uksel on silt „Trehvamise tare“. Piirkonna ...

Pandeemia mõju on vara hinnata

Piiskop Joel Luhamets ja praost Jüri Vallsalu Nissi kogudusemaja palvesaalis. Liina Raudvassar. Lääne-Harju sinodit võõrustas 5. mail Nissi Maarja kogudus. Päev algas kirikus jumalateenistusega ja jätkus koosolekuga pastoraadis. Osales piiskop Joel Luhamets. Jutluses tõi piiskop esile vastuolu – ühelt poolt peab ristiinimene olema lakkamatult tänulik Jumalale, et on ligimese teenimiseks saanud uue elupäeva, teisalt ei saa ta sellest lõpuni rõõmu tunda enne, kui ...

Tegusaid kirikutöös tunnustatakse ka laiemalt

Presiidiumis istuvad peapiiskop Urmas Viilma ja praost Mart Jaanson, ettekannet peab kantsler Andrus Mõttus. Liina Raudvassar. 11. mail Sangastes toimunud Valga praostkonna sinodist võtsid kirikuvalitsuse esindajatena osa peapiiskop Urmas Viilma ja kantsler Andrus Mõttus. Pärast armulauaga jumalateenistust liiguti Sangaste kultuurimajja. Valga praostkonnal on viisiks alustada sinodikoosolekut ettekandega mõnel ajakohasel kuulajaid harival teemal. Sel korral oli ...

Kogudused taastusravil

Piiskop Tiit Salumäe (vasakult), praostkonna aasta sõbra tiitli pälvinud õp Allan Praats, kiriku sõbra tiitli saanud ajakirjanik Aivi Parijõgi ja praost assessor Marko Tiitus.Jaan Männik. 27. aprillil toimus Mõisaküla kirikus Viljandi praostkonna sinod, kuhu kogunesid praostkonna 14 koguduse vaimulikud ja sinodisaadikud. Sinodipäevast võttis osa piiskop Tiit Salumäe. Päeva alustati armulauaga jumalateenistusega Mõisaküla Maarja-Magdaleena kirikus, mida on viimastel ...

Kogudused on toime tulnud

Pärast jumalateenistust on Vigala kiriku esisel pildile jäänud muhelevad vaimulikud Jaanus Torrim (vasakult), praost Tõnu Taremaa, Arvet Ollino, piiskop Tiit Salumäe, Kristiina Jõgi ja abipraost Tauno Teder. Liina Raudvassar. Pärnu praostkonna sinodikoosolek toimus 29. aprillil Vigalas. Sinodisaadikute keskel oli piiskop Tiit Salumäe. Alustati jumalateenistusega Vigala Maarja kirikus, kus lisaks praost Tõnu Taremaale ja teistele praostkonna vaimulikele teenis kaasa ...

Ülestõusmisaja kirikukogu

Presiidiumilaua taga istub kirikukogu juhataja peapiiskop Urmas Viilma (keskel) ning asejuhatajad assessor praost Marko Tiitus (vasakul) ja ilmikliige Riivo Sinijärv, kõnepuldis on kantsler Andrus Mõttus.Sigrid Põld. 26. aprillil kogunes EELK XXXI kirikukogu oma kevadistungjärgule, mis toimus esmakordselt hübriidkoosolekuna, sest sellest sai osa võtta Mustamäe Maarja Magdaleena kirikus ja ka Zoomi veebikeskkonnas kodust lahkumata. Istungjärgu eel said kohale tulnud ...

Konverentsiga emadepäeva

Eesti Noorsooteatri väikeses saalis eelmisel nädalal, 25. aprillil toimunud konverents „Ema ja laps“ aitas meeled juba eeloleval pühapäeval tähistatava emadepäeva lainele. Oli väga hea, et SA Väärtustatud Elu traditsiooniline emadepäevakonverents, mis toimus Eesti Kirikute Nõukogu ja sotsiaalministeeriumi toel, oli hübriidvormis. Ja veel parem, et lisaks veebi vahendusel osa võtmise võimalusele on võimalik sündmust ka hiljem järelvaadata. Kuuldud ettekanded ning ...

Eesti teoloog aitab lõimida kirikute osadust Euroopas

Aasta algul asus Thomas-Andreas Põder tööle EKOE teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretärina.Andrus Tennus, Tartu Ülikool. EELK õpetaja prof dr Thomas-Andreas Põder annab ülevaate Evangeelsete Kirikute Osadusest Euroopas (EKOE) ja sellest, mida tähendab tema amet teoloogia ja oikumeenilise dialoogi sekretärina  selles. Et valik toimus üleeuroopalise avaliku konkursi alusel, oleks huvitav teada, kui tugev oli konkurss. Thomas-Andreas Põder: Valimisprotsess oli ...

Õp Vilumaa sai koha protestantlike kirikute ühenduses

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) nimetas hiljuti oma nõukogu liikme asemikuks Kõpu ja Suure-Jaani koguduse õpetaja Hedi Vilumaa (fotol). „EKOE juhtorganis, 13-liikmelises nõukogus, toimus kohtade vahetusega seotud liikumine. Ta täpsustab, et õp dr Thomas-Andreas Põder oli varem EKOE nõukogu liikme asemik, ent esitas sellelt kohalt tagasiastumise palve seoses aasta algul samas organisatsioonis tööle asumisega EKOE peakorteris Viinis ning sellest tulenevalt ...

Aeg endaga olla

Et inimene ei ela üksnes leivast, teab iga Piiblit lugenu. Küllap on kõigil ka kogemusi, et hea enesetunde saavutamiseks on vaja meelt toitvaid kogemusi. Kuigi öeldakse, et ajaliku elu puhkamised võiks lükata sealpoolsusse, kuulun nende hulka, kes igapäevatööst ajuti pausi võtmist paturegistrisse ei arva. Et keset kirikuelu tihedamat sündmustetulva, lausa suurel nädalal tööpuhkuse võtan, oli minugi jaoks tavatu variant. Olen tänulik headele kolleegidele, kes mõistsid mu ...

Janek Mäggi: kindlasti teeme korda kõik EELK pühakojad

Janek Mäggi näeb, et kiriku roll ühiskonnas on oluliselt suurem, kui see välja paistab. Erakogu. EELK Kirikufondi juhataja Janek Mäggi toonitab Eesti Kirikule antud usutluses, et Eesti inimeste annetusvalmidus on imetlusväärne. Fondi senine areng kinnitab tema väidet – mitmed meie kirikud on saanud rahastuse, mis on lubanud neid korrastada või lausa üles ehitada.  Ütlemine, et raha pole ilmast kadunud, näib sulle meeldivat. Veel enam, oled palju teinud selle mõtte ...

Ristiteel koos Jeesusega

Suur reede möödunud aastal Tartu Jaani kirikus. Ristitee ühist kõndimist linna ühest kirikust teise ei toimunud, ent kõik kirikud hoidsid palvetajatele uksed lahti. Kätlin Liimets. Heaks võimaluseks süveneda suure reede tähendusse läbi enesekaemuse, piiblilugemise ja palve on võtta osa ristiteest, mida korraldavad kogudused üle Eesti.  Püha ristitee (ladina keeles kannatuse tee via dolorosa või ristitee via crucis) mõte on pärit pühalt maalt varajastelt ...

Asunud nõukogude ajal riigivastasele tööle

Leevi Reinaru. Toomas Nigola. Homme, 7. aprillil saab Lääne-Nigula koguduse õpetaja Leevi Reinaru (fotol), kes teenib hooldajaõpetajana ka Noarootsi kogudust ning on misjonikeskuse juhataja, 65aastaseks. „Kui kirjutad, siis tee seda võimalikult lühidalt,“ toonitab õp Reinaru telefonivestluses ajakirjanikuga, kes püüab ümaramasse ikka jõudvast vaimulikust persoonilugu saada. Tagasihoidlikkus on Leevi Reinarule iseloomulik – suurtele sõnadele eelistab ta tulemuslikkust ...

Helsingis eesti keeles

Kantor Dagmar Õunap koordineerib eestikeelset kogudusetööd Helsingis. Aada Harju. Eestikeelne kogudusetöö Helsingis püüab kaasata senisest rohkem rahvuskaaslasi emakeelsesse tegevusse, kinnitab kantor Dagmar Õunap. Kui oluliselt on eestikeelne kogudusetöö muutunud sinu koordineerimise ajal? Dagmar Õunap: 2016. aastal läksin ametlikult koguduse õpetajale abiliseks ning sain ülesandeks koordineerida meie kogudusetööd, aga tegelikult olen koguduses tegev aastast 2006. ...