Kõik autori postitused

Elva kogudus on Eesti Vabariigiga peaaegu ühevanune

100. aastapäevale pühendatud jumalateenistusele on Elva kiri­kus­se sisenemas vaimulikud (paremalt) Mart Jaanson, Vallo Ehasalu, Tiit Maasikmäe ja ajakirjanik Teet Korsten. Septembrikuu esimesel pühapäeval tähistas Elva kogudus piduliku jumalateenistusega oma koguduse ja kiriku 100. aastapäeva. Teenisid Valga praostkonna praost Mart Jaanson, Saarte praost Anti Toplaan (pihikõne), pastor loci Vallo Ehasalu ja diakon Tiit Maasikmäe. Jutluseks tõusis kantslisse ...

Risti ülendamiseks koguneti Vastseliina

Palverändurid Vastseliina linnusevaremetes. Palvetades läbiti Kristuse ristitee 14 peatust. Liina Raudvassar. Juba kümnendat korda toi­mus 12. septembril  oiku­mee­niline palverännak, mil­le käigus erinevate kon­fes­sioonide esindajad Pär­nust ja Tallinnast jõudsid ris­tiülendamispüha tä­his­tamiseks Vana-Vastseliina. Piiskopilinnuse varemete juur­de jõudnud rännuliste nä­gudel polnud kübetki vä­si­must, ehkki seljataha jäi pikk päev mööda ristiga seotud pü­hapaiku ...

Nõuab tegijatelt pühendumust

Eesti Metodist Kiriku ajakiri Ko­du­teel, mis ilmub neli kor­da aastas, on oma kiriku hääle­kandja kõikidele metodistidele Eestis. Viimane number kesken­dub meenutama ajakirja välja­and­mise aastaid kestnud lugu. 30. augustil tähistas Eesti Metodisti Kirik (EMK) 100 aasta möödumist oma esimese ajakirja ilmumisest ja 30 aasta juubelit ajakirja Koduteel taasilmumisest.  Koosviibimine Tallinna metodisti kiriku auditooriumis oli peohõnguline, sest tähistada oli kolme ...

Kooliaasta algas kirikus

Rõõm üheskoos teelolemisest ühise eesmärgi nimel on põhimõttena oluline igale Kaarli kooli õpilasele. Nele Tasane. Et Taevaisa ise võtaks algava õppeaasta oma hoole alla, ko­gunes kaheksandat sügist tegutsev Tallinna Kaarli kool tarkusepäeval, 1. septembril aktus-palvuseks oma äsja re­monditud koolimajast üle Toom­puiestee asuvasse Kaar­li kirikusse. „Pidulike sündmuste puhul on meil aulaks ikka kirik, ku­hu õpetajad ja õpilased, lastevanemad ja kõik külalised ...

Lapsed läksid kooli, päriselt

Seoses algava kooliaastaga puudutab 1. september kõiki. Ka neid, kes ise ei jätka haridusteed või kel pole lapsi kooli saata. Haridusküsimus on eestlast, keda ajuti lausa hariduse usku nimetatakse, ikka paelunud. Lastevanemad on sõnastanud mure, et kui koolid taas lukku peaks minema ja õpe jälle distantsilt toimub, kas ei tekita see lünki laste haridusse. Liigagi hästi on meeles kevadkuude kogemus, kus lastevanematest ühtäkki nooremates kooliastmetes õppivate laste ...

Esimene kristlik gümnaasium alustas

Eesti haridusmaastikul alus­tas alanud õppeaastast te­ge­vust Tartu Katoliku Ha­ri­­duskeskuse juures güm­naa­sium. Gümnaasiumi avamiseks on ettevalmistused kestnud pä­ris pikalt, tunnistab güm­naa­siumiosa õppejuht Mai Pal­lon Eesti Kirikule, lisades, et esimene konkreetsem kat­se takerdus aastaid tagasi era­koolide jaoks ebasoodsa po­liitilise olukorra tõttu.  „Lastevanemate suur huvi ja toetus ning ka riigipoolne suu­namuutus, mis toetas era­al­­gatust ning ...

Mõistus tuli südamele järele

Protsess on tulemusest olulisem, teab kirglik kalamees Kaido Saak, aga on siiski rõõmus, kui pärast tundidepikkust õngitsemist jääb konksu otsa pirakas haug ja kui pühendunud kogudusetöö toob kirikusse uusi huvilisi. Erakogu. 29. augustil 55aastaseks saa­nud Lääne praostkonna praost Kaido Saak ei lu­ba endast mõelda kui ala­ti aja­hädas olevast vai­mu­li­kust. „Praostiks saades ütlesin, et  ma  ei  taha muutuda ini­me­seks, kel­lel ei ole aega kellegi ...

Kogukondlikus iseolemises

Selle 150 x 150 cm suuruse kuke pildi valmimiseks andis oma panuse poolsada huvilist, igaüks sai värviga katta ühe ruudukese sektoriteks joonitud linnukujutisest. Kerstin Kask. 16.–23. augustini, tänavu juba 12. korda toimunud Kose kihelkonnapäevad pakkusid pühapäevast pühapäevani sündmusi igale eale ja maitsele. Läbi kihelkonnapäevade kogu­konda liita on tuntud võte, ilmneb Eesti kultuurikalendrit sirvides. Et ajalooline kihelkond asub ümber kiriku, on seegi levinud, ...

Vabadust kaitseb Eestis põhiseadus

Usu- ja veendumusvabadusest jagasid arvamusi (vasakult) Tõnu Lehtsaar, Risto Agur, Urmas Viilma, Ülle Madise ja Raul Rebane. Regina Hansen. 14.–15. augustini Paides toimunud arvamusfestivalil arutleti Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud vestlusringis teemal „Usu- ja veendumusvabadus – millise määrani sallitav, millise määrani salliv?“. Arutelu, mis toimus teemaalal „Põhiseadus 100“, juhtis Tartu ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar ja selles ...

Noorteorkester kirikutuuril

VHK orkester esitas Laiuse kirikus Kreegi loomingut. Liina Raudvassar. Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) keelpilliorkester esines autorikontserdiga Cyrillus Kreegi loomingust 12. augustil Laiuse ning 13. augustil Rakvere ja Simuna kirikus. Vaikne kirikupark sai ühtäkki täis rõõmsat saginat, kui Laiuse pastoraadi esisel peatus kaks mikrobussi, millest väljusid õhtukontserdiks valmistuvad koolinoored koos dirigent Rasmus Puuriga.  Et tegemist on ...

Lauritsapäevalisena Pranglil

Koguduse nimepäevateenistusel oli Prangli kirik pühalikust jumalasõnast ja pidupäevameeleolust kantud kirikulistega täidetud.Liina Raudvassar. Laupäeval, 8. augustil tähistati Prangli saarel koguduse nimepäeva lauritsapäeva jumalateenistusega Püha Laurentsiuse kirikus.   „See on saarel aasta olulisemaid päevi,“ nimetab Pranglil kogudust alates 2018. aastast diakonina teeniv Herki Talen, kui parvlaeva Wrangö tekil imekaunist suvehommikut nautides teel Pranglile oleme. ...

Laiuse pastoraadis tundis Juhan Liiv helinat rinna sees

Aastapäevad taas Laiuse kogudust teenimas olev õp Margit Nirgi peab missiooniks seada korda pastoraat, mis on jätnud Eesti kultuurilukku sügava jälje.4 x Liina Raudvassar. Tänu Eesti kultuuriloos olulistele isikutele, kes Laiuse kiriklas elanud või seda külastanud, on hoone tervikuna väärtus, mis pastor loci Margit Nirgi hinnangul väärib tulevastele põlvedele alal hoidmist. Sama meelt on ka muinsuskaitsjad, arvates pastoraadi sarnaselt kirikuga riikliku kaitse ...

August algab kirikulehega

Suvi küll kestab, aga õhus on lähenevat sügist. Mõneti aitab sellele kaasa suvepuhkuselt tööpostile naasmine – kirikulehe töötajad tulid taas kontorisse pärast juulikuist tööpaastu, et jätkata uue hooga.   Ammu on möödas ajad, mil mõiste hapukurgihooaeg tekkis ja toimis. Heinakuul Eestimaal ringi liikudes võis komistada ühtepuhku sündmustele, mis väärinuks kirikulehe veergudele jõudmist. Ka esimeste lehenumbrite sisu planeerides polnud raske leida, mida ...

Petserimaa vabadussammas asub Värskas

Kahe meetri kõrgune kivist sõdur Petserimaa vabadussambal on langetanud mõõga ja pärjaga kilbi märgiks, et sõda on läbi, aga samas andes teada, et setude valmisolek isamaa kaitseks on jätkuv ja kustumatu. Erakogu. 20. juulil avati suure pidulikkusega Setumaal Värskas Vabadussõja monument, mida 80 aastat tagasi plaaniti püstitada Petserisse. Asjaolu, et Eesti vabaduse eest Vabadussõjas elu kaotanud petserimaalaste auks ei ole vabadussammast püstitatud, pole ...

Kaplanid harjutasid ametialast võimekust

Kuidas edasi, selle üle on elavas arutelus (paremalt) kapten Ago Lilleorg, vanemveebel Sven Tobre, nooremleitnant Jaan Nuga, kapten Jana Laaneser, kapten Peeter Paenurm, kapten Tõnis Kark, major Raivo Nikiforov ja taustal kolonelleitnanat Gustav Kutsar. Liina Raudvassar. Mida teeb kaplan sõjalise operatsiooni käigus laekunud surmateatega, seda arutati ja mängiti teoreetiliselt läbi erinevad võimalikud tegevuskäigud 10. juunil Tartus kaitseväe akadeemias toimunud ...