Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Vaata ligimest Kristuse silmadega!

Kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga kes halastab hädaliste peale, on õnnis. Eks eksi ju need, kes kavatsevad kurja? Aga heldus ja tõde on nendega, kes kavatsevad head. Tõetruu tunnistaja päästab hingi, aga kes sepitseb valesid, petab. Kes rõhub viletsat, teotab tema Loojat, aga kes halastab vaese peale, austab Loojat.  Õp 14:21–22,25,31 Me oleme head inimesed. Vähemalt enamik meist. Või enamik meist võib nii endast arvata, sest teadlikult ja tahtlikult me ei ...

Jumal ootab halastust

K2rson,Lea copy

Need on sõnad, mis te peate täitma: rääkige üksteisele tõtt, mõistke oma väravais kohut tões ja rahus! Ärge hauduge südames üksteisele kurja ja ärge armastage valevandumist, sest kõike seda ma vihkan, ütleb Issand! Sk 8:16–17 Sel pühapäeval kõlab meile üleskutse: halastage! Kas halastus on midagi üldinimlikku? Midagi, mida peame loomulikuks? On see üleskutse kerge või keeruline kuulda ja täita? Kas tunneme end rohkem halastaja rollis, kellele see üleskutse kõlab, või selle ...

Ära vaata tagasi!

K2rson,Lea copy

Kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: «Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.» Ja Jeesus ütles talle: «Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.» Teisele ütles ta: «Järgne mulle!» Aga see ütles: «Luba mul enne minna matma oma isa!» Ent tema ütles talle: «Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki!» Aga ka üks teine ütles: «Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul ...

Rõngu kiriku aastapäev

Rõngu Mihkli kiriku esmamainimisest möödub 600 aastat. Jumalateenistus algab 6. juulil kl 12. Kodukiriku auväärsele tähtpäevale, pidulikule jumalateenistusele oodatakse külalisi kaugelt ja lähedalt, eriti kõiki praegusi ja endisi rõngulasi. Soovijad saavad sõna ning tänatakse toetajaid. 5.–7. juulini on Rõngu kogudusel külas Björkekärri sõpruskoguduse esindus Rootsist, kaunist ja vaiksest Göteborgi linnaosast. Juubeliaasta puhul on kohe ilmumas kordustrükk Hugo Rebase ...