Kõik autori postitused

Jumal ootab halastust

K2rson,Lea copy

Need on sõnad, mis te peate täitma: rääkige üksteisele tõtt, mõistke oma väravais kohut tões ja rahus! Ärge hauduge südames üksteisele kurja ja ärge armastage valevandumist, sest kõike seda ma vihkan, ütleb Issand! Sk 8:16–17 Sel pühapäeval kõlab meile üleskutse: halastage! Kas halastus on midagi üldinimlikku? Midagi, mida peame loomulikuks? On see üleskutse kerge või keeruline kuulda ja täita? Kas tunneme end rohkem halastaja rollis, kellele see üleskutse kõlab, või selle ...

Ära vaata tagasi!

K2rson,Lea copy

Kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: «Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.» Ja Jeesus ütles talle: «Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.» Teisele ütles ta: «Järgne mulle!» Aga see ütles: «Luba mul enne minna matma oma isa!» Ent tema ütles talle: «Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki!» Aga ka üks teine ütles: «Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul ...

Rõngu kiriku aastapäev

Rõngu Mihkli kiriku esmamainimisest möödub 600 aastat. Jumalateenistus algab 6. juulil kl 12. Kodukiriku auväärsele tähtpäevale, pidulikule jumalateenistusele oodatakse külalisi kaugelt ja lähedalt, eriti kõiki praegusi ja endisi rõngulasi. Soovijad saavad sõna ning tänatakse toetajaid. 5.–7. juulini on Rõngu kogudusel külas Björkekärri sõpruskoguduse esindus Rootsist, kaunist ja vaiksest Göteborgi linnaosast. Juubeliaasta puhul on kohe ilmumas kordustrükk Hugo Rebase ...