Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kirik, ühiskond ja koroonakriis

Elanike usaldus erinevate institutsioonide vastu. Allikas: Maailma väärtusuuring ja Euroopa väärtusuuring. Käesolev kirjutis tugineb 26. jaanuaril vaimulike konverentsil tehtud ettekandele, mis käsitles kiriku ja Eesti ühiskonna vahelisi suhteid koroonakriisi kontekstis.  Alustuseks toon välja kaks tsitaati Eesti Päevalehes (23.10.2021) ilmunud Margit Sutropi artiklist1: Usun, et kui arstid võtavad aja ja räägivad iga oma patsiendiga põhjalikult tema tervisest, ...