Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kuidas lepitada inimest ja loodust?

Inimene ja loodus. Kätlin Liimets Iiobi raamatus küsib Jumal Iiobilt: „Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Vasta, kui sul niipalju tarkust on!“ (Ii 38:4) Praegusel ajal, mil maailma mõjutavad üha enam kliimamuutused, elurikkuse kadu ja keskkonnareostus, on Jumala sõnad teravaks meeldetuletuseks, et maailm pole mitte meie, vaid Jumala loodud, ja me ei saa küündida tema tasemele. Kõik katsed seda teha saavad lõppeda vaid katastroofiga. Küll aga on inimkonnal ...