Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Jaan Tootsen: kõige tähtsam on püüd olla hea inimene

Jaan Tootsen. Peeter Laurits. Võib täie veendumusega öelda, et Jaan Tootsen ja „Ööülikool“ on Eesti kultuuri lahutamatud osad. Hakkasin „Ööülikooli“ loenguid kuulama keskkoolis ja 2007. aastal Hiiumaal loengute lindistamisele sattununa sain tuttavaks Jaan Tootseniga.  Rääkisime toona ka saadetest, mida ta ise kuulas või vaatas, ja minu üllatuseks ütles ta, et üks tore saade on „Ajalik ja ajatu“. Ütles seda rahulikult ja täie veendumusega ning selles oli mingi ...

Uurides Eesti juudi kogukonda

Lily kollased kassid Matilda ja Nestori aitavad heebrea keelt õppida. Erakogu. Tartu ülikooli kliinikumis õena töötav Lily Naruski on inimeste eest hoolitsemise kõrvalt jõudnud õppida ka Tartu ülikooli usuteaduskonnas.  Sel kevadel kaitses ta Anu Põldsami juhendamisel magistritöö. Lily on veendunud, et järjest keerulisemaks muutuvast maailmast aitab aru saada akadeemiline humanitaarharidus, sest see ei tugine eelarvamustele. Tema sõnul toob enda harimine ja seeläbi ...

Kullaterade leidmine ligimeses ongi ajakirjaniku töö rikkus

Jeruusalemmas. Nähtud ja kogetud. Sirje Semmi retked ja ametireisid. 7 x erakogu. Veerand sajandit Eesti Kiriku peatoimetajana töötanud Sirje Semm räägib, mis teda ajakirjaniku töös võlunud on ja mida ta selles oluliseks peab. Kuidas sai sinust ajakirjanik? Läksin Põlva kohalikku ajalehte Koit tööle 1979. aastal. Olin ülikoolis ajakirjanduse eriala lõpetanud, ootasin teist last. Toonane Koidu tegevtoimetaja Lembit Lehestik tegi mulle ettepaneku tulla ajalehte ...

Meie Kirik – konservatiivsete vaadete platvorm

Meie Kiriku toimetuse põhituumik – Illimar Toomet (vasakult), Veiko Vihuri ja Enn Auksmann – 2015. a Pärnu Eliisabeti kiriku käärkambris. Illimar Toomet teenib Märjamaa ja Kirbla kogudust ning EELK vikaarõpetaja Enn Auksmann eestlasi Los Angelese koguduses USAs. Erakogu. Karja, Pöide ja Saaremaa Jaani koguduse õpetaja, aastatel 2001–2015 EELK Saarte praostkonna praost ning veebiajakirja Meie Kirik peatoimetaja ja üks selle loojatest Veiko Vihuri andis põhjaliku ülevaate ...

Humanitaarteadused on seoste loomise kunst

Urmas Nõmmik EARS-i konverentsil (17th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions) Tartus 2019. Fred-Erik Kerner. Tartu ülikooli usuteaduskonna juhataja ning Vana Testamendi ja semitistika kaasprofessor Urmas Nõmmik ütleb, et teadus on väga loominguline ala. Ta leiab, et kõige loomingulisem on teaduse ja ühiskonna vaheliste seoste leidmine. Alustame sellest, et oled aastast 2016 Müncheni Ludwig Maximiliani ülikooli doctor habilitatus. Kas ...

Väike paradiis Pilistveres, mida noored kujundavad

Vennad Carl Heinrich (paremal) ja Richard Pruun ning Kersti Aun pastoraadi suveköögis vanale köögikapile uut elu sisse puhumas. See on paraku üks nendest töödest, mis sel suvel valmis ei jõudnudki. Ester Pedosk. Pilistvere Andrease koguduse noored Kersti Aun (26) ja Carl Heinrich Pruun (28) jagasid, millised on nende koguduse suved ja talved, argi- ja pühapäevad. Kuidas ja millal sattusite esimest korda Pilistverre? Carl: Olen Pilistvere kogudusega seotud 2006. ...

Teoloogiks kasvamisest ja teoloogia kasvatamisest Eestis

Professor Randar Tasmuth koos töövahendiks oleva Uue Testamendi sõnaraamatuga oma kabinetis. Tiiu Pikkur. Kuidas mõtestab EELK Usuteaduse Instituudi dekaan ja Uue Testamendi professor Randar Tasmuth enda teoloogiks kujunemise teekonda, millisena näeb ta tänapäeva Eesti teoloogiat tervikuna ja kuidas oleks tema meelest veelgi lootusrikkam minna vastu lähenevatele jõuludele. Milline oli Teie õpingutee algus? Kes olid suurimad eeskujud ja mõjutajad? Randar Tasmuth: ...

Veebiajakiri Kirik & Teoloogia kui sillaehitusprojekt

Ajakirja Kirik & Teoloogia tegijaid: Orenti Kampus (vasakult), Anne Burghardt, Thomas-Andreas Põder, Kreet Aun, Katri Aaslav-Tepandi, Karin Kallas-Põder, Kadri Lääs, Kerstin Kask ja Kristiina Vaiksalu. Erakogu. Igal reedel katkematult juba üheksa aastat ilmuva veebiajakirja Kirik & Teoloogia tegevtoimetaja Ergo Naab ning MTÜ Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium juhatuse liige Kadri Lääs rääkisid, kuidas ajakirjal läheb. Millal ja miks tekkis idee luua ...

Ma ei ole aastaid enam eesti keeles laulnud

Birgitta Veksler ja tema meeskond: Ray Ramirez, Melissa Mott, Birgitta Veksler, Roman Kadin, Gabriel Elbaz, Jael Kalisher. Eesti juurtega laulja Birgitta Veksler-Lundvall elab oma perega Jeruusalemma lähistel Mevaseret Zioni linnakeses. Birgitta on isapoolse vanaema Galina poolt juudi päritolu ning on Iisraelis elanud üle poole oma elust.  Lisaks sellele, et Birgitta juhib Jeruusalemma messiaanlike juutide1 koguduses King of Kings Community jumalateenistusi ja ...

Ajakirjanik teenib tervet kogudust

Tänane reaalsus: maskides üliõpilased ja lektor seminaris Eesti Kiriku toimetuses. Sirje Semm. Tartu ülikooli usuteaduskonna üliõpilased Gertie Feldveber, Urmas Koorits ja Kristel Algvere käisid kolmapäeval, 18. novembril praktilise teoloogia lektori Kaido Soomi aine „Praktilise usuteaduse sissejuhatus“ raames ajalehe Eesti Kirik toimetuses kohtumas ajalehe peatoimetaja Sirje Semmiga. Ajaloost tänasesse päeva Teemasid, mida selle sissejuhatava aine raames läbi ...

Usuteaduslikul Ajakirjal on uus peatoimetaja

Usuteadusliku Ajakirja uus peatoimetaja Roland Karo. Maris Treufeldt. Tartu ülikooli võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar, Usuteadusliku Ajakirja kauaaegne peatoimetaja, andis väärika ameti üle Tartu ülikooli süstemaatilise teoloogia lektorile Roland Karole, kes rääkis paari sõnaga ajakirja olevikust ja tulevikust. Millised tunded sind peatoimetajana ametisse asumisel valdasid? Roland Karo: Saapad, millesse astusin, on muidugi aukartustäratavalt suured. Nüüd ...

Ühe korra ja 200 sõna

Marek Roots ja tema äsja ilmunud mõtisklusteraamat „Pimedus möödub“.Kristjan Luhamets. 25. oktoobril esitles Tartu Pauluse koguduse vaimu­lik Marek Roots mõtiskluste­raa­matut „Pimedus möödub“.  Käepärases formaadis raama­tu­ke tundub esmapilgul läbi­loe­tav mõne tunniga, ent nagu Pau­luse õpetaja Kristjan Lu­ha­mets esitlust sisse juhata­des „hoiatas“, võib selle näili­selt õblukese raamatu lugemi­ne võtta terve aasta – kui lugeda igal pühapäeval üks mõtisk­lus. ...

Usupuuduse leevenduseks usuteaduskonda õppima

Tartu ülikooli usuteaduskonna II kursuse üliõpilased Annabel Parts (paremal) ja Nora Laukse on oma valiku teinud. Kristel Algvere. Tartu ülikooli usuteadus­konnas õpib väga erineva taustaga inimesi. Põhjusi, miks valitakse just see hari­dustee, on tõepoolest mit­meid, kuid juba pärast esi­­mest aastat järeldavad tei­se kursuse üliõpilased Anna­bel Parts ja Nora Lauk­se, et on teinud õige valiku. Kas teadsite kohe, et tahate Tartu ülikooli usu­tea­dus­konda tulla? ...