Kõik autori postitused

Pax et bonum!

engman_kristel _2010

Js 52:7–10 Lõppeva aasta sündmused maailmas on iseäranis selgepiiriliselt kinnitanud, et kõik siin toimuv on omavahel seotud, maailm elab alalises muutuses ja rahutuses. Alati kusagil keegi sõdib; kusagil allutatakse rahvaid mõne domineeriva ja vägivaldse grupi tahtele; on need, kes põgenevad kodust, jättes maha senise elu ja unistused, selleks et enda ja oma lähikondsete elu päästa või elujärge parandada. Ka prohvet Jesaja päevil olid ajad rahutud: Iisraeli naaberriigid ...

«Oma esimesele 90-le tagasi vaadates kaotasin usu juhusesse.»

Novembri alguses ilmus hinnatud ja armastatud vaimuliku, teoloogi, ajaloolase, literaadi, tõlkija ja kirjastaja Vello Salo elulooraamat, mis annab nagu hoogsad pintslitõmbed lõuendil ülevaate tema senisest elust ja tegevusest maailma erinevais paigus. Raamat on jagatud viieks põhiosaks, mis käsitlevad erinevaid perioode peategelase elus, alustades lapsepõlvest Nurmekunnas ja lõpetades praeguste päevadega Pirital. Sinna vahele jääb 90 aastat tegusat teel olemist – lapsepõlv, ...

Me kõik vajame rahu ja turvalisust 3. osa

3. (Algus EK nr 2, 14.1.2015.) Samas on ISIS tahtmatult loonud kaasajal märkimisväärselt arvuka kristlastest märtrite hulga ning terroriorganisatsiooni brutaalne tegevus on põhjustanud kristlaste, aga ka teiste usuliste vähemuste massilise ümberasumise. Süüria kodusõja algusest on ligikaudu kolm miljonit Süüria põgenikku lahkunud naaberriikidesse Jordaaniasse ja Liibanoni ning põgenike arv kasvab jätkuvalt. On selge, et mida enam laguneb konfliktsetes riikides ...

Me kõik vajame rahu ja turvalisust 2. osa

2. (Algus EK nr 2, 14.1.2015) Samas jäi neil vajaka oskusest ühiskondi vajalikul määral reformida, mille tulemuseks olid järgnevad rahutused ja meeleavaldused. Sündmuste eskaleerudes hakkas üha enam levima teateid ka religioossete või etniliste gruppide ja tsiviilelanike vastu suunatud rünnetest. Uue jõu esilekerkimine Lähis-Idas 2014. aasta juunis jõudis rahvusvahelise üldsuseni heli­klipp, milles teatati ühe Süüria opositsioonilise rühmituse otsusest kuulutada ...

Me kõik vajame rahu ja turvalisust

1. 2014. aasta jääb ajalukku kui varjamatute vastuolude ja pingete eskaleerumise aasta, mil oma eesmärkide saavutamiseks kasutasid vägivalda mitmed agressorid. Ükski suurem konflikt paraku lõppenud aastal lahendust ei leidnud, küll aga tekkis uusi juurde. Meile geograafiliselt lähimad on olnud Ukraina sündmused, täpsemalt Venemaa agressioon Ukrainas. Teine rahvusvaheliselt keskne teema oli möödunud aastal sunniitide islamistliku terroriorganisatsiooni Islamiriik (ISIS, ...

Palverännakute renessanss 4. osa

4. Palverännakud on erinevates religioonides ja uue vaimsuse praktiseerijate hulgas üha enam populaarsust kogumas. Nii on näiteks Jaakobitee külastajate arv stabiilselt kasvanud alates 1980. aastate keskpaigast, ulatudes 2013. aastal 215 880 palverändurini. Ka Eestis on palverännakutega seonduv hoogustunud: meil on tekkinud juba märkimisväärne hulk neid rändureid, kes palverändurlusega regulaarselt tegelevad ja rännakutel käivad, kirjutatud on mitmeid palverändurlust ...

Palverännakute renessanss 3. osa

3. Religioosse inimese jaoks on loomulik end ränduriga samastada, sest enamik religioone võrdleb inimese elu teel olemisega. Palverännak on peale füüsilise liikumise ja pühade paikade külastamise paralleelrännak iseendasse ja oma usumaailma, palverännakul kohtuvad vahetult profaanne ja sakraalne maailm. Palverännakud ei ole olnud ega ole ka tänapäeval oma ehedaimas vormis meeleolukad reisid või oma füüsilise võimekuse proovilepanekuks või enesetõestuseks ettevõetavad ...

Palverännakute renessanss 2. osa

2. Paljud märtrid tunnistati pärast surma pühakuteks ning pühakute kultusest kujunes kiiresti mõjus kaart vaimulike omavahelises, aga ka mõjukate ilmikutega peetud võimuvõitluses. Palverännakute kõrgaeg oli XII–XVI sajand, mil palverändurite teed läbisid Euroopat risti ja põiki. Kes lõuna poole palverännakule minna ei saanud, suundus põhja poole. Püha maa lõplik langemine muslimite kätte lõpetas kristlaste palverännakud sinna ja tõstis Euroopas asuvate palverännakute ...

Palverännakute renessanss 1. osa

1. Ole tema kaaslane teekonnal, teejuht ristteedel. Anna talle jõudu, kui ta on nõrk, kaitset ohtude keskel, peavarju teekonnal, varju päikese eest, valgust pimeduses, lohutust meeleheites ja kindlust tema otsuses!  Santiago de Compostela teelise ajalooline palve Suvel leitakse tavapärasemast rohkem aega ja võimalusi ringi liikumiseks nii Maarjamaal kui ka kaugemal. Seda muu hulgas selleks, et avastada ja kogeda midagi uut või taasleida unustatud vana. Üks aastatuhandete ...

Tähelepanekuid pastoraalseminari vilistlaspäevadelt

Lauritsapäeval, 10. augustil möödus 10 aastat sellest, kui peapiiskop Jaan Kiivit noorem ordineeris EELK preestriks viis pastoraalseminari äsja lõpetanud preestrikandidaati. Kui pidulik ordinatsioonijumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus päädis, läksime igaüks oma teed. Hiljem kohtusime siin-seal erinevate kiriklike või muude sündmuste raames. Esimesed aastad ordineeritud vaimulikuna olid omal moel õpiaastate jätkuks – teooria praktikasse sobitamine, mille ...

Partnerkirikute esindajad vaagisid kiriku ja ühiskonna suhteid

11.–18. juunini toimus kolmas EELK ja Kurhessen-Waldecki Maakiriku vaimulike konverents, mis sel korral keskendus kiriku ja ühiskonna kokkupuutepunktidele ja kandis pealkirja «Taotlege selle maa heaolu – kirik ja ühiskond». Konverentsi eesmärk oli ettekannete, arutelude, rühmatööde, piiblitundide ja ekskursioonide toel arutleda kiriku ja ühiskonna suhete üle, õppida tundma üksteist ja kontekste, milles iga päev elame ja tegutseme, ning edendada seeläbi kirikute ...

Alandlikult kõigeväelise Jumala ees seistes

engman_kristel _2010

Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna: «Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi: «Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan.» Aga tölner seisis ...