Kõik autori postitused

Naised reformatsiooni valguses 2. osa

2. Isand Käthe Öeldakse, et iga eduka mehe taga on naine. Sama võib üldistatult täheldada ka Katharina Lutheri (neiupõlvenimega von Bora, 1499–1552) puhul. Katharina von Bora lapsepõlve kohta pole väga palju teada. Ta sündis 20. jaanuaril 1499 Lippendorfis (Neukieritzschis). Ema kaotas viie aasta vanusena. Isa abiellus uuesti ning majanduslikel põhjustel viis isa tütre 1504. aastal benediktlaste kloostrisse kooli. 1508. aastal asus Katharina hea mainega Nimbscheni ...

Naised reformatsiooni valguses 1. osa

1. Reformatsiooni 500. aastal on ka Eestis reformatsiooni erinevaid aspekte analüüsitud väga mitmest aspektist. EELK Haapsalu Püha Johannese koguduses toimusid reformatsiooni juubeliaasta tähistamise raames „Piibel köögis“ piiblitunnid, mis keskendusid küllap reformatsiooni kontekstis tuntuimale naisele Katharina Lutherile. Käesolev artiklite sari käsitleb osaliselt eelmainitud piiblitundides käsitletud ainest, aga läheb neis edasi, heites pilgu ka hilisematele ...

See, mis on igavene

EngmanKristel2017suvi

Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes! Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata, nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul, et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile: Valvake! Mk 13:33–37 Inimese elukaar on täidetud alaliste ootusega: ...

Aeg loobuda soopõhisest lähenemisest vaimuliku ametis?

7.-8. septembril toimub Tallinnas Ühenduse Naised Teoloogias korraldatav rahvusvaheline konverents, mis keskendub naiste ordineerimise 50. aastapäevale EELKs ning reformatsiooni 500. aastapäevale. Väga olulised sündmused Eesti kirikuelu ja ka kultuuriloo kontekstis mõlemad. Kui reformatsiooni mõjudest on juubeliaastal juttu olnud, siis naisvaimulike rolli EELKs silmas pidades oleks konverentsi sisuga täitmiseks siinkirjutaja hinnangul piisanud ka ühest teemast – naiste ...

Iga inimene väärib head sõna ja naeratust

Kevadel korraldas Eesti Kiriku toimetus EELK 100. aastapäevale pühendatud lugude kogumise võistluse teemal „Minu kodukogudus“, millega innustati inimesi jagama oma kogemusi koguduse liikmena. Mälestusi kogunes kena hulk ja kõik need on osa meie kiriku (aja)loost. Kui mõtlen tagasi ajale, mil ise kunagi teismelisena koguduse liikmeks sain, siis meenuvad esmalt emotsioonid esimestest kokkupuudetest kiriku, koguduse liikmete ja õpetajaga. Muljed olid toona mõneti ambivalentsed ...

Emaks olemist saab väärtustada ka emasid pingeritta seadmata

Viimastel nädalatel on Eesti avalikkuses avaldatud üht- ja teistpidi arvamust selle üle, milline peaks olema ema, kes väärib aasta ema tiitlit. Postimehe artiklist alguse saanud vilgas arutelu näitas, kuivõrd laialdaselt puudutab see küsimus igat inimest. Meil kõigil on ema ja väga paljud meist on emad. Ristikirikus on piiritu emaarmastuse eeskujuks Jeesuse ema Maarja, armastuse ja kannatuse kehastus. Itaalias armastatud pühak Padre Pio on öelnud, et kes tahab armastada, ...

Sidemete tugevdamiseks koguduseliikmetega tuleb kirikul investeerida e-lahendustesse

Merillelt10

EELK kirikuseadustiku § 207 lõike 1 kohaselt toimuvad kirikukogu otsusega ajavahemikus 6. novembrist 2016 kuni 5. märtsini 2017 koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide ja sinodisaadikute valimised. Praeguseks on enamikul EELK kogudustel uued juhtorganid, kuid kokkuvõtliku statistika valmimine ilmselt võtab veel aega. Samas oleks huvitav näiteks teada, kui palju koguduste liikmeid valimistel valitavatena osales, milline oli meeste ja naiste osakaal nii nõukogu ...

Rohkem häid uudiseid!

engman_kristel _2010

Arengud praeguses maailmas on kiired ja raskesti ennustatavad. Kui mõtleme sündmustele Eestis 2016. aastal, siis tuleb siingi tunnistada, et Maar­jamaal on toimunud mitmeid ootamatuid arenguid, olgu siis tegemist presidendivalimiste või valitsuse vahetumisega. Meedia veskid jahvatavad seejuures halastamatult kõike. Milline on olnud luteri kiriku käekäik ja avalik kuvand peatselt lõppeval aastal? Aasta kokkuvõtete tegemine seisab veel ees, kuid juba praegu võib öelda, et ...

Süüria – kuidas see on meiega seotud?

engman_kristel _2010

Mõni aja eest algatas Helsingi piiskopkonna Kallio koguduse õpetaja kampaania, millega kutsuti nädala jooksul iga päev kl 17 helistama Aleppo pommirünnakutes hukkunute mälestuseks kirikukellasid. sellega avaldati sümboolset ja vägivallatut protesti vägivalla ja sõjategevuse vastu Aleppos ja mujal Süürias. Üleskutsega ühines sadu kirikuid Soomes ja mujal Euroopas, avati ka portaal, kus projektiga liitunud said registreeruda. Peapiiskop Urmas Viil­ma edastas info algatuse ...

Usaldusest

Merillelt34

Igasuguste suhete aluseks on usaldus – veendumus kellegi või millegi positiivsetes omadustes või soodsas meelestatuses. Usalduseta ei ole toimivaid inimsuhteid, ei ole toimivat ühiskonda. Ka rahvusvahelistes suhetes on usaldus üks koostöö eeldusi ja tugisambaid. Samameelseid ei motiveeri koos toimima mitte üksnes ühised huvid, vaid ka usaldus ja lugupidamine üksteise suhtes. 17.–21. augustini toimus esimest korda Ingeri kiriku korraldamisel Venemaal Petroskois soome-ugri ...

Mitte ainult hukkamõistmisest

engman_kristel _2010

Möödunud nädalal jõudis Eesti laiema avalikkuse ette teave tunnustatud lavastaja Tiit Ojasoo vägivaldsest käitumisest teatri naisnäitleja suhtes. Teatrijuhi tegu mõisteti avalikult ja laialdaselt hukka. 10. juunil «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus (nii nagu ka teistes intervjuudes) ütles teatrijuht, et tal on äärmiselt kahju aset leidnud vägivaldse intsidendi pärast, ning lisas, et mitte ainult naistevastane vägivald, vaid igasugune vägivaldne tegu on täiesti ...

Kasutamata talentidest

Hiljuti rääkis Iirimaal elanud tuttav, kuidas pärast 2004. aastal toimunud Euroopa Liidu n-ö suurt laienemisringi saabus Iirimaale hulganisti inimesi Poolast, kes lisaks Iirimaal töötamisele ja elamisele ka sealsed katoliku kirikuga seotud skandaalide tõttu tühjaks jäänud pühakojad täitsid. Emeriitõpetaja Peep Audova meenutab kogumikus «Usk vabadusse» (2011), kuidas 1970. aastate alguses said paljud etnilised sakslased võimaluse asuda teistest Nõukogude Liidu piirkondadest ...

Usu sild üle Soome lahe

27. veebruaril, paar päeva pärast Eesti Vabariigi 98. aastapäeva ja päev enne Soome kultuuri ehk Kalevala päeva, kaitses Helsingi ülikoolis doktoriväitekirja emeriit­õpetaja Jukka Yrjölä, kellel on aastakümnetepikkused sidemed ka meie luterliku kirikuga. Eesti ja Eesti luterliku kiriku jaoks muutis doktoriväitekirja kaitsmise eriliseks asjaolu, et uurimus «Usu sild üle Soome lahe. Soomlaste kiriklikud suhted Eestiga 1918–1939» käsitleb luterlike kirikute, kristlike seltside ...

Intervjuu emeriitõpetaja Jukka Yrjöläga

Mis on sinu väitekirja olulisim uurimistulemus? Kahe maailmasõja vahelisel ajal valitses nii Soomes kui Eestis suur rahvuslik vaimustus, milles sisaldus soov arendada maa olusid parimal võimalikul moel ning ka sõprussuhete kaudu. Ajaloolistest põhjustest tingituna ei olnud Eesti ja Soome kirikute vahel varem otsesuhtlust. Suhted hakkasid vaikselt arenema 1920. aastate keskpaigast ja saavutasid oma tipu 1930. aastatel. Sidemed olid toona väga mitmekülgsed. ...

Lihtne tekkima, ent raske muuta

EK karikatuur 2016-03-09

Mõni aeg tagasi toimunud kristliku lastetöö seminaril tõusis ühe küsimusena teiste seas üles, kuidas kristliku lapsevanemana toimida olukorras, kus lastel on oht oma usulisest kuuluvusest tulenevalt sattuda klassikaaslaste silmis kui just mitte pilkealuseks, siis laste mõtlematute kirjade kommentaaride märklauaks. Usuvabadus ühena kodanike põhivabadustest on meile, täiskasvanutele, demokraatlikus ühiskonnas iseenesestmõistetav. Kuidas aga seletada seda lapsele nii, et see ...