Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Palve

Kristlaste jaoks on inimestevaheliste suhete aluseks võime armastada ja andestada. See oskus on inimesele antud Jumalalt ning seda tehes teenime Jumalat, oleme tema lähedal. Me suudame andestada ja armastada, sest oleme ise saanud Jumala käest andeks. See kohustab ka meid suhtuma ligimesse sõbralikult ja andeksandvalt. Piiskop Joel Luhamets on öelnud, et kristlane ei ole eelkõige mitte teiste õpetaja ega ka juht, vaid tema läheduses on teistel kerge õigeid valikuid teha. ...

Palve

Ilmselt oleme kõik mõnikord tundnud end siin maailmas eksinuna ja kadununa. Ma ei ole suutnud leida oma elule mõtet ega sihti – see mõte on arvatavasti nii mõnegi peast läbi käinud. Usun, et üheks põhjuseks võib olla see, et me pidevalt püüame leida oma muredele lahendusi väljastpoolt, kuigi peaksime neid vastuseid otsima ehk iseenese seest. Kuulus saksa kirjanik ja valgustusajastu mõtleja Johann Wolfgang Goethe on öelnud: «Otsige iseendas ja te leiate kõik», viidates ...

Palve

Püha öö, õnnistud öö! Kes Sa meil’ ilmutand Isa armu, mis õnnistust toob, rahupõlve maailmale loob. (KLPR 32) Hõisake, taevad, ja laulge, nii maa kui ka meri! Täna on Taaveti linnas sündinud meile Päästja, kes on Issand Kristus! Kirikukellad helisevad üle Eestimaa ning kuulutavad meile ilmunud igavest armu ja rahu! Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!

Palve

Nii elevil, nii rõõmus on täna linn ja maa. Me valmis vastu võtma Sind, Õnnistegija. Nii valdav on see ootus, me juurde oled teel. Meid juba puudutanud on valgus Sinu eel. (KLPR 6) Vaadake enda ümber ja leidke igas päevas midagi, mille üle rõõmustada. Olge sel ootusajal koos lähedastega, võtke aega olla koos oma perega. Hoidke kokku. Issand on lähedal – olge ikka rõõmsad Issandas! Ketlin Pekko

Palve

On imelühikeste päevade ja pika pimeduse aeg. Meile justkui tuletataks meelde, mis tähendab elu ilma valguseta, ilma Jumala ligiolekuta. Kõik nagu hääbuks ja oleks tühi. Sina oled valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Maailma valgus, palun valgusta meie kodusid ja hingi sel pimeduse ajal, et saaksime valmistada teed Issandale. Ketlin Pekko

Palve

Kas pole inimesed aastasadade jooksul endamisi arutlenud: miks on katedraalid nii pompoossed ja kirikutornid nii kõrged? Kas sellepärast, et tuletada meile meelde inimese tühisust kõikvõimsa Jumala ees või hoopis sellepärast, et me kunagi ei unustaks oma patusust siin maailmas? Üle maa, üle külade ja linnade kõrguvad kirikutornid on just sellepärast nii kõrged, et me, heites pilgu silmapiirile ning leides sealt kauguses kõrguva risti või kukega torni, teaksime südames, et ...