Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Järjest nooremad saavad viimasel ajal 80

Kose pidulised. Tiit Palgi. 20. märtsil liitus Kose koguduse kaheksakümneste rõõmsa ja noorusliku perega emeriitdiakon Rein Keskpaik.  Meie, nooremate jaoks on Rein ja tema abikaasa Lii kindlasti inimesed, kes on koguduses alati olemas olnud. Seal, kus on parajasti kõige enam vaja, nendes ülesannetes, kus kõige enam vaja: olgu siis pühapäevakooliõpetaja, koguduse juhatuse esimehe, kirikuteenija, jutlustaja või diakonina, ennekõike hea ning ustava sõbra ja ...

Ainult usk tagab kindla homse

Mt 6:19–24 Tänases mäejutlusest pärinevas loos kutsub Jeesus meid mõtlema, mis on elus oluline, millel põhineb kogu meie olemus, millest hoolime, mida väärtustame, mis on meie aare, millele on rajatud meie elu.  Kogeda hoolitsust, tunda end turvaliselt on inimese üks põhivajadustest. Meenuta hetkeks, millal on sinu eest hoolt kantud. Millal tundsid, et sinu eest hoolitsetakse parimal viisil? Mida see sinu jaoks tähendas? Jumal on tõotanud kanda oma loodu eest ...

Kui kutsumus ja väärtused proovile pannakse

KaskKerstin2017

Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!“ Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.“ Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle: „Kui sa oled ...

Muusikalised kohtumised sõpradega

Ida-Harju kirikumuusikud. Kerstin Kask Usupuhastuspüha eel külastasid Ida-Harju praostkonna lauljad ja pillimängijad sõpruspraostkonda Saksamaal Hesseni liidumaal Kirchhainis. Sõprussuhted kahe praostkonna vahel said alguse 2005. aastal ning mõneaastase intervalliga on vastastikku üksteist külastatud. Tänavuse reisi ettevalmistused said hoo sisse Anne ja Jaanus Jalaka külaskäiguga Saksamaale nelipühade ajal. Otsides koostöövõimalusi leiti, et üks parimaid viise selleks võiks ...

Meie lootus on Jumalal ja tema armul

KaskKerstin2017

Tolsamal ajal tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele: „Lahku siit ja mine teele, sest Heroodes tahab sind tappa!“ Aga tema ütles neile: „Minge ja ütelge sellele rebasele: Vaata, ma kihutan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule. Siiski, ma pean rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jeruusalemmas. Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks ...

Kõik on paljastatud tema silma ees

Kask,kerstin

Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat! Meile on kuulutatud evangeeliumi nõnda nagu neilegi, kuid kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei talletunud usu läbi kuulajaisse. Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks sellesama ...

Palutakse vastata küsitlusele

Head vaimulikud ja koguduste kaastöölised, usuteaduse instituut ja misjonikeskus otsivad üheskoos võimalusi, kuidas sarnaselt juba toimuvale noorte piiblikoolile korraldada piiblikooli täiskasvanutele. Selleks on juba toimunud mitu arutelu ja nõupidamist. Täiskasvanute piiblikooli sihtgrupiks on inimesed, kes on huvitatud Piibli süstemaatilisest tundmaõppimisest, oma usuelu elavdamisest ja süvendamisest ning kes on vanemad kui 30 aastat. Selleks, et piiblikooli sisu ja ...

Kabel sai seltsiks kellatorni

Pühitseti Picwa Miikaeli kabeli kellatorn ja sakraaltekstiilid. Kabel rajati Pikva külla 2005. aastal. Algselt oli sama hoone Tallinna diakonisside haigla (praegune Magdaleena haigla) kabel, mis seisis kasutuseta ning jäi viimaks uusehitiste rajamisel ette. Kabeli päästis Pikva mõisa omanik Mika Orava, kelle eestvedamisel koliti kabel ümber Anija valda Pikva mõisa juurde. Kabelis toimuvad regulaarselt jumalateenistused: suurematel kirikupühadel ning suvekuudel iga kuu ...

Tulge, sest kõik on juba valmis!

Kask,kerstin

Aga Jeesus ütles: «Üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema: Tulge, sest kõik on juba valmis! Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: Ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama, ma palun sind, vabanda mind! Ja teine ütles: Ma olen ostnud viis paari härgi ja lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind! Ja veel teine ütles: Ma olen äsja võtnud naise ja ...

Vaid hetke kestab suvi

Eeloleval laupäeval algab kalendri järgi suvi. Kaua oodatud ja igatsetud, koolivaheaja ja puhkuste aeg. Kiriku laulu- ja palveraamatu üks vähestest suvega seotud lauludest ütleb: «Vaid hetke kestab suvi ja kajab linnulaul, vaid silmapilguks lõhna on lillel kaunimal. Kõik eilne on kui uni, ei homset tunne ma. Kui taevast Isa tunnen, võin ikka tänada.» (KLPR 396). Niisugune pilt suvest kõlab natuke nukralt. Kas selline ongi suvi, mida pea möödnud sügisest tasahilju ootama sai ...