Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Lapsed hoitud, tugi pakutud!

Lapsed

2016. aasta jaanuarikuust viib Eesti Evangeelne Luterlik Kirik Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele. Lastevanemad, kellel on raske või sügava puudega lapsed vanuses 0–17 (k.a) eluaastat, saavad taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta. Lapsevanema jaoks on teenus tasuta. See on võimalik tänu Euroopa Sotsiaalfondi 2014–2020 meetme ...

Tugiisikud osalesid täienduskoolitusel

Alates jaanuarist pakub EELK Harjumaal tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele. Lapsevanemad saavad sotsiaalkindlustusameti kaudu taotleda raha kuni 17aastastele lastele osutatavate teenuste eest tasumiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta. See on võimalik tänu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest 2014–2020 meetme «Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused» raames elluviidavale projektile «Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja ...