Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Hea, kui oleme teinud kõik meist oleneva asjade kordaminekuks

Saarte praostkonna sinodisaadikud koos piiskop Joel Luhametsaga. 3 x Hannes Nelis Saarte praostkonna sinod toimus 22. märtsil. Jumalateenistusel Kaarma kirikus teenis koos piiskop Joel Luhametsaga kohalik õpetaja Hannes Nelis. Jutlustas piiskop Luhamets, kes julgustas kirikulisi paluma suurelt, öeldes, et tuleks paluda Jumalalt suuri asju, mitte piirduda vaid väikestega. Jumalateenistuselt siirduti üheskoos sinodikoosolekule Aste koolimajja. Koosoleku avamisel mälestati ...