Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Jumalat on põhjust tänada alati

Pühapäeval pühitsesime oma kogudustes lõikustänupüha – sügise kaunimat ja rõõmsaimat tänupüha. Tavaliselt on sellel ajal looduses säranud ikka päike ja kirgastanud nõnda sügisesi värvilisi puulehti ning teinud selle püha eriti helgeks. Tänavu tuli lõikustänupüha vastu võtta tugeva tuule, vihma ja elektrikatkestustega. Pühakojas oli sellele vaatamata väga hea olla. Kirikumüürid andsid sooja, sest on need ju suvega endasse päikesesoojust kogunud ning kui õues külmemaks läheb, ...

Ka kirik kaitseb laste õigusi

Nelipühade ja kolmainupüha vahelisel ajal oli meie kalendris 1. juunil lipupäevana lastekaitsepäev. Meie valdades ja linnades toimusid mitmesugused üritused lastele ja peredele. Nii mõnes koguduseski jäi sellele päevale või nädalavahetusse lasteüritusi või laagreid, millega lõpetati pühapäevakooli hooaeg või korraldati laste jaoks teemapäev.  Lastekaitsepäev kutsub mõtlema eriliselt lastele, pöörama tavalisest rohkem tähelepanu nende heaolule, õigustele, ...

Kuidas valmistada teed

  Ja Ristija Johannese juurde läks kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalemma linna rahvas …                                                                      (Mk 1:5a) Advendi- ja jõuluaeg toob meie kirikutesse väga palju inimesi ehk kätte on jõudnud koguduste jaoks aasta kõige rahvarohkem periood. ...

Head koguduste vaimulikud! 

23. oktoober 2022 on EELK kalendris märgitud kui kiriklik misjonipüha. Julgustame seda kogudustes tähistama, eriti nüüd, mil kristlastena omal maal omas kogukonnas tunnetame järjest selgemalt ühtekuuluvust kogu äreva, kannatava maailmaga.  Misjonitöös on igaühel oma asendamatu koht ja ülesanne. On hea endalt aeg-ajalt küsida: kuidas meie oma koguduses kuulutame evangeeliumi ja teenime ligimest? Misjonipühapäeval on suurepärane võimalus eriliselt palvetada misjonitöö ...

In memoriam Helene von Schilling

In memoriam Helene von Schilling 26.02.1924–26.12.2021 Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Ps 121:8 26. detsembril 2021 lahkus meie hulgast paruness Helene von Schilling, kes saadeti viimsele teele ja usaldati Jumala hoolde Saksamaal Tönisvorsti kirikus 29. jaanuaril 2022.  Meile on jäänud temast väga head ja helged mälestused kõikidest nendest arvukatest kohtumistest ja ühistest ettevõtmistest, mis meid Helenega kokku viisid ...

EELK misjonipüha läkitus 2021

Paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. (Mt 5:16) Armas Eestimaa kogudus!  24. oktoobril on misjonipüha.Selle tähistamise päevaga seostub märtermisjonäride Evald Oviri ja Karl Segebrocki surmapäev 20. oktoober 1896. Käesoleval aastal möödub nende surmast 125 aastat. Saatsin sel puhul misjonikeskuse poolt tervituse ja selgitasin, et peame nende märtrite mälestuseks misjonipüha. Leipzigi misjoniselts ...

Järva-Jaani kiriku torn on taas algset värvi

Aumärkidega tänab kirik oma tublisid töötegijaid.Arhiiv. Lõpule on jõudnud Järva-Jaani kiriku tornifassaadi restaureerimise II etapp.  Tellingud on eemaldatud ja nähtavale on ilmunud uue värvilahendusega Järva-Jaani kirikule 1881. aastal ehitatud torn. Täpsem on küll öelda, et restaureerimise käigus taastati torni algne värvilahendus ehk põhitoonina hele ooker ning valged karniisid, ehisviil, akna- ja ukseavad ning helehall sokkel. Algne värvilahendus toob esile 19. ...

Mida oleks Jeesus teinud?

Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi (Lk 4:16). Need read Luuka evangeeliumist annavad tunnistust Jeesuse heast tavast käia hingamispäeval sünagoogis. Mäletan Iisraeli reisist laupäevahommikusi Jeruusalemma vaikseid tänavaid, kus ortodokssed juudid ruttasid sünagoogi. Seda oli hea näha. Meil suunduvad inimesed pühapäevahommikutel tavaliselt peamiselt kauplustesse, ehkki meie esivanemad võtsid sel ajal ...

EELK misjonipüha läkitus

Armsad EELK vaimulikud, asutuste juhid ja kogu­dus­te kaastöölised – vennad ja õed Kristuses! Rõõmuga esitame teile üleskutse tähistada 25. oktoobril oma koguduses misjonipüha! See püha meie kiriku kalendris tuletab meelde kirikutöö peamist eesmärki – et kõik inimesed leiaksid tee vaimus uuenemisele ja igavesele pääsemisele. Tänavuse misjonipüha evangeeliumisalm ütleb: „Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge ...

Kuidas edasi?

Kaks kuud elu eriolukorras on tänaseks jäänud seljataha ning me tohime taas kogudusena koguneda pühakodadesse avalikele jumalateenistustele ja talitustele. Tagasi vaadates on see aeg möödunud justkui linnutiivul ja kõike seda, mida sai plaanitud ära teha, ei jõudnudki lõpule viia. Lugemata jäid nii mõnedki valmis pandud raamatud ja lõpetamist ootavad eriolukorras alustatud uued ettevõtmised. Usun, et oluline on tagasi vaadates mõelda sellele, missuguse kogemuse see aeg ...

Kõik on mööduv

Alanud nädala pühapäeva pühitsesime täiesti uues olukorras – eriolukorras, millest lähtuvalt on teadmata ajaks avalikud jumalateenistused meie kirikutes keelatud. Kuidas korraldada sellises olukorras koguduseelu ja täita meie põhiülesannet kuulutada Jumala sõna ja jagada sakramente ning sellest tulenevalt teha haridus-, diakoonia- ja misjonitööd, levitada, edendada ning süvendada kristlikku usku ja armastust? Sellele küsimusele tuli kogudustes mõne päeva jooksul leida ...

Millisena jääb meelde lõppev aasta?

Melder_Katrin-Helena_ek2018

Katrin-Helena Melder, assessor, praost ja Järva-Jaani koguduse õpetaja: Lõppevast aastast on palju head meenutada, jõulupühad teeb eriliseks aga asjaolu, et tänavu kannab Eesti Televisioon jõuluõhtu jumalateenistuse üle meie kirikust. Terve kogudus ja Järva-Jaani alevik on rõõmsalt elevil ning võin kinnitada, et sündmus ühendab koguduse kogukonnaga ja küllap jõuab sel aastal jõulukirikusse mõnigi, kes alati kirikus ei käi. Rahval on kahju, et president ei tule. Kutse on ...

Mihklipäev

Melder_Katrin-Helena_ek2018

Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus ütles: „Laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik!“ Ja ta pani oma käed laste peale. Mt 19:13–15 Pühapäeval, 29. septembril pühitseme mihklipäeva jumalateenistustega meie kirikutes. Uus õppeaasta on üldhariduskoolides alanud ning traditsiooniliselt annab peagi kätte jõudev mihklipäev kogudustelegi ...

Piibel – nõia või nunna raamat?

Melder_Katrin-Helena_ek2018

Pühapäeval tähistasime Eesti Vabariigi 101. aastapäeva. Juubeliaasta oma nähtavate märkidega ning ilusate mälestustega mitmetest ühistest ettevõtmistest on jäänud seljataha ja oleme astunud uue aastasaja teele. Viimastel päevadel on palju kõneldud Eestimaast, sellest, kui hea on siin elada, kui palju oleme saavutanud, aga osutatud on ka valupunktidele, millele tuleb edaspidi tähelepanu pöörata, et võiksime elada hoolivamas ühiskonnas ja tugevamas ning jätkusuutlikumas ...

WIWA

Melder_Katrin-Helena_ek2018

Järva-Jaani kiriku lõunakotta viiva trepi viimasesse astmesse on sisse uuristatud ladinakeelne sõna WIWA ja aastaarv 1645. Liivi sõja järgsel perioodil on seda kirikut parandatud ja remonditud ning tolle aja inimesed on esmapilgul lihtsa kiriku kõige nähtavamale ja sageli kasutatavale kohale asetanud massiivse kivi ning jäädvustanud sellesse väga minimalistliku, aga samas võimsa, sajandite ja eri põlvkondade ülese kõigile mõistetava palve: see pühakoda ja kogudus elagu, ...