Kõik autori postitused

MTÜ Vaikuse Lapsed otsib juhatuse liikmeid

Vabatahtlikud valmistavad Eidi Aidla (vasakult teine) juhendamisel mälestuskarpe. Erakogu. Juhatuse liikmena on võimalus juhtida üle-eestilist lapse kaotanud perede leinatoetustegevust. Avaldusi oodatakse 16. aprillini. MTÜ Vaikuse Lapsed juhatusse kuuluvad praegu  Juta Palmeri, Eidi Aidla ja Triinu Tints. Juta Palmeri ja Eidi Aidla soovivad oma koha loovutada uutele tegijatele. „Selles valdkonnas pole suurt edutunnet. Peab olema sisemine motivatsioon ja rõõm ...

Kodukirikute õitsemise aeg

Emajõel on liiklus tihenenud, sinililled õitsevad ja 2021. aasta lind kuldnokk toimetab tegusalt. Lisaks tärkavale kevadele saame head meelt tunda, et positiivsete koroonatestide numbrid langevad ja vaktsineerimine, mis tekitab palju kõneainet ja ka vastuseisu, edeneb siiski jõudsalt. Kergendust varjutab möödunud nädalasse jäänud kurb statistiline verstapost – koroonaga surnute arv ületas 1000. Kogu tervikut jälgides kasvab lootus, et peagi avanevad avalikeks ...

Suvekohvik Ingel valmistub hooajaks

Suvekohvik Ingel alustab 14. hooaega.Facebook. 5. maini on võimalik Hooandjas toetada Pilistvere koguduse noorte suvekohviku Ingel renoveerimise projekti. Hooandja projekti tutvustusest võib lugeda, et sel aastal 14. hooaega alustav suvekohvik Ingel pole kasumile orienteeritud ettevõtlus, vaid sotsiaalne ettevõte, mille eesmärgiks on pakkuda töökogemust ja tegutsemisrõõmu piirkonna noortele. Koos tegutsedes õpivad noored ettevõtlust ja elavdavad piirkonna ...

Risti alt ülestõusmishommikusse

Kristus on üles tõusnud! Taas elab ristirahvas rõõmuajas sõltumata kõikidest piirangutest. Koroonaeelsetel aastatel oli suure reede ristikäik saanud traditsiooniks paljudes paikades. Praegune aeg seab omad tõkked, ent siiski võis märgata, et kogudused leidsid lahendusi. Kindlasti pole kõik toimunu jõudnud Eesti Kiriku toimetuseni, ent sotsiaalmeedias jäi silma, et lisaks virtuaalsetele oikumeenilistele ristitee palvustele Tallinnas ja Rakveres oli ka neid, kes ...

Mitte üksnes hoone, vaid vaimne keskkond

Dr Priit Rohtmets (vasakul) ja keskuse Pastoraat juht Siimon Haamer näituse „Pastoraat – vaimuliku elu süda“ virtuaalavamise salvestusel. Täna toimub Tartu kristlike organisatsioonide keskuses Pastoraat püsinäituse „Pastoraat – vaimuliku elu süda“ virtuaalne avamine. Väljapaneku pealkiri iseloomustab selgelt sisu: see on pastoraadi kui hoone ja vaimse keskkonna lugu läbi sajandite. Näitus koosneb neljast stendist, mille on kokku pannud usuteaduse instituudi kirikuloo ...

Kuidas toime tulla kriisidega?

Naatan Haamer on kirjutanud raamatu kriisidest ja sellest, kuidas nendega toime tulla.Kätlin Liimets. Enam kui aasta kestnud koroonakriisis on suurte kogemustega hingehoidja ja kriisipsühholoog Naatan Haamer saanud valmis raamatu sellest, kuidas kriisidega toime tulla ja üksteist toetada. Naatan Haameri sõnul on raamatu „Aeg parandab hoolitsetud hingehaavad“ põhisõnum, et kriis on pikk protsess, aga sellest on võimalik välja tulla ja leida oma elus uus kvaliteet ka ...

Taskuhääling Teoloogika kogub populaarsust

Taskuhäälingu Teoloogika kõige populaarsemaks saateks on osutunud jaanuaris eetris olnud „Vaktsiinid ja vandenõud“, mille külaliseks oli Meego Remmel (vasakul). Külalist küsitleb saatejuht Mikael Raihhelgauz.Ilmar Sirkel. Podcast ehk taskuhääling Teoloogika on jõudnud kümnenda saateni. Tegemist on kõrgema usuteadusliku seminari (KUS) taskusaadete sarjaga, kus käsitletakse moodsas formaadis aktuaalseid teoloogilisi küsimusi. Mullu maist kord kuus valmivaid saateid ...

Te saate olla koos meiega

Praost Tammsalu ütleb, et võrreldes eelmise kevadega soovitakse enam pakkuda võimalusi armulaua vastuvõtmiseks. Foto on tehtud enne 11. märtsi.Margit Arndt-Kalju. Juba pikemat aega laekub enim positiivseid kroonviiruse testitulemusi Harjumaale, eriti Tallinna. Pealinn on pandeemia teise laine harjal. Kuidas läheb selles olukorras Tallinna kogudustel, küsisin Tallinna praostkonna praostilt Jaan Tammsalult. Milline on inimeste meeleseisund? „Üldistamine on ääretult ...

Kuidas tõlkida usku südame keelde?

Kuidas tõlkida alanud astronoomilist kevadet ja igavest kevadet – meie lõppematut usku Valgusesse – südame keelde? Kuidas tõlkida Jumala südametukseid ühiskonnale mõistetavasse keelde? Üle maa, linnade ja igaviku. Mis oleks see, mis viiks sotsiaalsest isolatsioonist sidususeni? Nõnda, et kibedus jääks kõrvale, mure liidaks ja südame avarus avaks üksindust, hirmu ja tardumust. Kui kosutav oli hiljuti näha II kooliastme õpikus „Inimene ja ühiskond“ fotot Tallinna Jaani ...

Jumal annab lahenduse

60aastaseks saanud õp Gustav Peeter Piir 2019. aastal vitraažide sümpoosionil. Endel Apsalon. Kevade esimesel päeval sündinud vaimulik, Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Peeter Piir sai 60aastaseks. „Vananemine toob kaasa välise inimese kulumise, ent seesmiselt tähendab see küpsemist. Kogemuste seas on nii positiivset kui ka negatiivset ja kõigega saab toime,“ ütleb sünnipäevalaps, mõtiskledes aastate lisandumise üle. Nõnda nagu eelmisel aastal ...

Pastoraadi piiblikool jätkab veebis

Septembris alustanud Pastoraadi piiblikooliga saab ka praegu liituda. Siimon Haamer. Septembris alanud Tartu Pastoraadi piiblikool kolis märtsis virtuaalreaalsusesse. Soovijad saavad veebi vahendusel liituda ka praegu. Koroona tingimustes on Pastoraadi elu vaikseks jäänud, kuid jätkuvalt töötab piiblikool, mis on veebi kolinud. Oli ka vaheetapp detsembrist, mil kasutati Tartu Pauluse kiriku ruume, et täita inimeste hajutatuse nõuet. Piiblikooli organiseerijate hulka ...

Uus kaplani ja hingehoidja kutsetaotluse voor

Eesti Kaplanite Kutseühing on taas korraldamas kaplani ja hingehoidja kutsetaotluse vooru. Dokumentide esitamise tähtaeg on 31. märts. Kutsetunnistus kinnitab, et inimene on pädev oma valdkonnas tegutsema ja kutsete jagamist koordineerib SA Kutsekoda. Kaplani ja hingehoidja kutse jagamise õiguse on Kutsekojalt saanud 2014. aastal loodud MTÜ Eesti Kaplanite Kutseühing (EKKÜ). Pärast taotlejate dokumentide hindamist ja suulist hindamisvooru tehakse hindamiskomisjoni ...

Õnnistage üksteist! Õnnistage!

Enn Salveste. Facebook. Viru praostkonna Simuna Siimona ja Juuda koguduse õpetaja Enn Salveste sai 2. märtsil 60-aastaseks. Pandeemia ajal ei ole võimalik sünnipäevapidusid pidada, ometi ei saa meeles pidamata jätta neid, kel oluline tähtpäev. Nõnda tervitas telefoni teel Eesti Kiriku toimetus Simuna koguduse õpetajat Enn Salvestet tema ümmargusel sünnipäeval ja oma pastorit pidas meeles ka Simuna kogudus veebruari viimasel jumalateenistusel. „Tähistasin väga ...

Mees, kelle habemes kasvavad roosid läbisegi kurja lilledega

Urmas Nagel, kes näitab oma esimest audioluulekogu, möönab, et tema esimene luulekogu oleks võinud juba aastakümneid tagasi ilmuda. Kuskil Artur Alliksaare kujundirikaste poeeside ja Juhan Viidingu uudse luulekeele vahelistel radadel kõndiv vaimulikust poeet Urmas Nagel, kelle „habemes kasvavad roosid läbisegi kurja lilledega“ (II), on valmis saanud esimese luulekogu „Emajõkke kirjutatud meri“. Urmas Nageli luuletused ehk poeesid, nagu ta ise neid nimetab, on avatud ...

Tartu ülikooli virtuaalsed uksed avanesid

Usuteaduskonna juhataja Urmas Nõmmik tutvustab virtuaalses avatud uste infotunnis teaduskonnas õppimise võimalusi. Kätlin Liimets. 26. veebruaril toimusid virtuaalsed Tartu ülikooli lahtiste uste päevad. Usuteaduskond tutvustas end infotunnis „Julge tegeleda olulisega!“. „Usuteaduskonda õppima tulemine on julge otsus. See tähendab tegelda rohkemaga kui leib homse päeva laual ehk otsust keskenduda ülehomse päeva inimkonna vaimsele tervisele juba praegu,“ ütles ...