Kõik autori postitused

Teistsugusest kevadest suvesse

Puhkuse-eelne viimane Eesti Kirik on valmis ja lugeja laual või ekraanil. On olnud teistsugune kevad, täiesti teistsugune. Praeguseks aga on astronoomiline suvi saabunud ja käes valgete ööde aeg. Tagasi vaadates võime lehetegijate poolt öelda, et ka siis, kui midagi ei toimu, kui sündmused otsa saavad, on jätkuvalt palju, millest kirjutada. Saab süveneda iseenda ja teiste tunde- ja mõttemaastikesse, ajalukku, pühakirja, palvesse ja kirjandusse. Teemasid jagub. ...

Rõõmu ja õnnistusega edasi

protsessioon väljub piibelehtede ja kaskedega kaunistatud Puhja kirikust sinodijumalateenistuselt.Kätlin Liimets. 12. juunil toimus Puhjas Valga praostkonna sinod. Kirikuvalitsust esindasid peapiiskop Urmas Viilma ja kantsler Andrus Mõttus. Üksteist Valga praostkonna vaimulikku ja ülemkarjane liikusid protsessioonis piibelehtede ja kaskedega kaunistatud Puhja kirikusse, et pidada sinodijumalateenistust. Liturgiavaese aja järel mõjus muusikarikas ja suurepäraselt ...

Meelis-Lauri Erikson: tuleb lihtsalt olemas olla

Juubelit pidanud õpetaja Meelis-Lauri Erikson näitab 1944. aastal tehtud fotot, millel on tema 12aastane polgu pojast isa Albert.Kätlin Liimets. Eile tähistati Kadrina koguduse õpetaja ja Viru praostkonna abipraosti Meelis-Lauri Eriksoni juubelit. Kadrina kirikus toimus muusikaline tänupalvus koos juubilari vaimulike mõtiskluste raamatu „Peopesa“ esitlusega. Tartu poolt Kadrinasse sõites paistab juba kaugelt hall kirikutorn, mis mai lõpu õitemeres kenasti ja väärikalt ...

Küpses eas Issanda viinamäele

Pühapäeval diakoniks ordineeritud Igor Gräzin ütleb, et ordinatsiooni võib võrrelda sündimisega. Veiko Vihuri. Möödunud pühapäeval ordineeriti Muhu kirikus Saarte praostkonna vikaardiakoniks Muhu koguduse liige Igor Gräzin (67). Ordineeris peapiiskop Urmas Viilma, assisteerisid piiskop Joel Luhamets ja Saarte praostkonna praost Anti Toplaan. Muhu saare südames Liiva külas asuvas 13. sajandil ehitatud Muhu Katariina kirikus oli 14. juuni pärastlõunal elevust. Algas ...

Hingehoiutelefonil 116 123 saab abi

Siimon Haamer koordineerib hingehoiutelefoni projekti.Arhiiv. Täna, 17. juuni keskpäeval, hakkab Eestis tööle riiklikult rahastatud üleriigiline hingehoiutelefon, mis kasutab üleeuroopalist sotsiaalse väärtusega teenuste numbri standardit ja pakub emotsionaalset tuge kõigile soovijatele. Sotsiaalministeeriumi poolt aasta lõpuni rahastatud hingehoiutelefoni järele on tekkinud vajadus koroonakriisi tagajärjel. Projekti koordineerib sotsiaalministeeriumi haiglate ja ...

Juhan Rumm: kogudusse panustada on võimalus ja kutse

Väike-Maarja koguduse pastoraadi detsembris valminud saalis on (vasakult) palvejuht Milvi Selberg, diakon Juhan Rumm ja maja perenaine Anu Mets. Sel päeval tehti pastoraadi aeda uus peenar. Kätlin Liimets. Kirjutamisretke Virumaale planeerides saan praost Tauno Toompuult vihje, et Väike-Maarja koguduses on viimasel aastal hulk toredaid asju juhtunud. Vihje osutub sisukaks. Väike-Maarja valla kodulehelt loen, et tegemist on vaimu ja väega tegutseva paikkonnaga, ...

Kriisitoetus usulistele ühendustele

Minister Riina Solman: toetusega soovitakse tagada organisatsioonide jätkuv toimimine. Arhiiv. Koroonaviiruse tõttu kehtinud eriolukorra mõju leevendamiseks võeti vastu riigi lisaeelarve, milles on ette nähtud ka toetusmeede usulistele ühendustele, sealhulgas EELK-le. Toetusmeetme kogumaht kõikidele Eestis tegutsevatele ja registreeritud usulistele ühendustele (kokku 595) on 2 miljonit eurot. Toetuse taotlemist ja väljamaksmist reguleerib rahvastikuministri Riina ...

Jumalat usaldades teenima

2000. aastal Marko Tiituse poolt Juuru kirikus ristitud ja leeritatud Kristjan Paju ordineeriti kodukoguduse diakoniks. Jaak Kadarik. Kolmainupühal toimus Ida-Harju praostkonna Juuru kirikus Kristjan Paju (38) diakoniks ordineerimine. Ordineeris peapiiskop Urmas Viilma, assisteerisid abipraost Tauno Kibur ja pastor loci Kalle Kõiv. Ordinatsioonipäev oli päikeseküllane ja pidulik. Eriolukorrajärgses ajas oldi tänulikud ja rõõmsad, et lisaks organist Mari Põllule ...

Valmis osa Audru kiriku katusest

Lõppes Audru kiriku katuse renoveerimise esimene etapp. Kätlin Liimets. Audru Püha Risti kiriku katuse renoveerimise esimeses etapis valmis katusest umbes 40%. Töid tegi OÜ Rändmeister. Aasta alguses eraldas muinsuskaitseamet omandireformi reservfondist Audru kiriku pikihoone katuse restaureerimiseks 71 539 eurot. Koguduse endise õpetaja Tiina Janno viieaastane rahaliste vahendite leidmise pingutus kandis lõpuks vilja. OÜ Rändmeister alustas töid veebruari alguses ja ...

Kantsler Andrus Mõttus: kõik tegevused, otsused vaadake misjonikäsu valguses üle

Nõnda nagu kantsler Andrus Mõttus ärgitab artiklis kogudusi katsetama uusi töövõtteid, nii pakkus ta ka välja foto tegemiseks hetke enne BMX krossirajatrenni, lisades, et vaimulikurõivais on fotosid juba nähtud küll. Kätlin Liimets. Võru praostkonna virtuaalsel sinodil pidas EELK kantsler Andrus Mõttus inspireeriva ettekande „EELK aastal 2059“, mis ühtpidi oli viimase 17 aasta statistiline analüüs, teisalt tulevikku vaatav vaimulik sõnum. Ilmselt võib tarkusetera, mis ...

Jumala abiga ja ustavalt

Signe ja Indrek Salumets olid valmis teenima koguduses, kuhu neid saadetakse. Praost Mart Jaanson saatis nad Harglasse, mille diakoniteks nad äsja ordineeriti. Ees Signe ja Indrek Salumets. Taga (vasakult) praost Mart Jaanson, piiskop Joel Luhamets ja Hargla koguduse hooldajaõpetaja Vallo Ehasalu. Kätlin Liimets. 23. mail toimus Valga praost­konnas Hargla kirikus Signe (41) ja Indrek (37) Salumetsa diakoniks ordineerimine.  Ordineeris piiskop Joel Luhamets, ...

Ruhnu koguduse rõõmupüha

Ruhnu koguduses leeritati viis leerilast. Erakogu. 3. mail toimus Ruhnu püha Magdaleena koguduse leeripüha. Erakordseks teeb sündmuse see, et konfirmatsioon leidis aset eriolukorra ajal ja viimati leeritati korraga viis inimest 22 aastat tagasi. 2016. aastast kogudust teeniva diakoni Jaanus Torrimi hääl kõlab telefonis erakordselt rõõmsalt, kui ta leerikursusest kõneleb: „Kohtusime pühapäeviti kirikus. Õpetasin saare püsielanike (neid on veidi üle 50) hulka kuuluvaid ...

Usk on sissetung maailma

Raamatu kaane on kujundanud Katrin Kaev. Johannes Esto kirjastuselt on ilmumas Kadrina ja Ilumäe koguduse õpetaja ja Viru praostkonna abipraosti Meelis-Lauri Eriksoni vaimulike mõtiskluste raamat „Peopesa“. Ülestõusmispühadeks planeeritud õpetaja Eriksoni raamatu ilmumine on eriolukorra tõttu edasi lükkunud. „Loodetavasti ilmub raamat mais, kõige hiljem juunis, mil tähistan oma juubelit. Oligi plaan, et teen selle raamatuga endale kingituse,“ vestis telefoniusutluses ...

Palve

Foto: Kätlin Liimets Tulge, usklikud, austagem Püha Vaimu mahatulemist, kes Isa sülest apostlite peale välja voolas ja maad jumalatundmisega nii kui veevoogudega kattis ning jumalalasteks saamise, elutooja armu  ja taevalise au osaliseks teeb Puhas, Tema juurde tõttajaid aga pühitseb ja austab, kes hüüavad: „Tule, Lohutaja Püha Vaim, ja ela meie sees!“ (Akafist Pühale eluloojale Vaimule. Kondak 1)

Matthias Burghardt: palvetamine on Jumala pideva kohaloleku tunne

Matthias Burghardt valiti jaanuaris Nelijärvel aasta vaimulikuks. Kätlin Liimets. 11. mail juubelit pidanud, juulis ordinatsiooni 20. aastapäeva tähistav Arnd Matthias Burghardt valiti jaanuaris vaimulike konverentsil aasta vaimulikuks. Õpetaja Burghardt ütles pärast tiitli pälvimist, etvaatamata teoloogilistele ja teistele erinevustele vaimulike seas arvab ta, et üks EELK Nokiaid on, et hoiame kokku, et oleme ikka üks kirik, et keegi ei suuda meid lahutada. Usun, et ...