Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Mille eest tänada kõige Loojat

KoivKalle_kirikulehele2017_crop

Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele: „Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga!“ Jeesus ütles talle: „Inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks?“ Ja ta ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!“ Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: „Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi: „Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma ...

Vilistlased soovitavad Põltsamaa piiblikursust

Põltsamaa pastoraadis koos käinud täiskasvanute piiblikursuse IV lend on lõpetanud ja uue lennu registreerimine on alanud. Alustajaid oli 14, lõpetanuid 12. Kõik kursuslased olid seekord naised seitsmest EELK kogudusest, enim Juurust (3) ja Põltsamaalt (3). Imelisel kombel olid 2/3 osalenutest otseselt või kaudselt seotud pedagoogi ametiga (endised või praegused õpetajad). Piiblikursusel saadakse kokku üheksal korral, enamasti kuu viimasel reedel-laupäeval. Ühtekokku ...

Jumala riik on teie seas

KalleKõiv_2

Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest, olemasolevad on aga Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele, vastupanijad aga tõmbavad enese peale nuhtluse. Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head, ja sa saad tema käest kiitust, sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teed kurja, siis tunne ...

Põltsamaa piiblikursus on populaarne

Piiblikursus liitis inimesi, andis uusi teadmisi ja julgust Piibli uurimisega edasi minema. Erakogu Põltsamaa pastoraadis kogunev piiblikursus alustab jaanuari lõpus neljanda lennuga. Piiblikursuse kolmas lend sai novembrikuu viimasel nädalavahetusel Põltsamaa kirikus EELK Misjonikeskuse piiblikursuse lõputunnistusi. Tunnistuse said 23 õpihimulist täiskasvanut, kes olid kogunenud üheksal korral, kuulates ühtekokku 27 pooleteise tunni pikkust loengut. Loenguid pidasid Eenok ...

Piiblikursus jätkub, ikka Põltsamaal

EELK Misjonikeskus on alustamas kolmandat aastat järjest täiskasvanute piiblikursust, kuhu oodatakse taas kõiki huvilisi, kes raatsivad loovutada tänavu üheksa reedet-laupäeva selleks, et avardada oma vaimset maailma piibliraamatut süvendatult tundma õppides. Kursused toimuvad Põltsamaal kuu viimasel nädalavahetusel jaanuarist maini ja augustist novembrini (üheksa korda). Kogunetakse reedeti kl 19 (õhtusöögile) ning lahkutakse laupäeval kl 16 pärast nelja 1,5tunnist ...

Põltsamaal lõpetas täiskasvanute piiblikursus

Põltsamaal said 26. novembril tunnistuse täiskasvanute piiblikursuse II lennu lõpetajad. Jaanuarist novembrini käis Põltsamaa kiriklas iga kuu viimasel nädalavahetusel vilgas õppetöö. Täiskasvanute piiblikursusele registreerus aasta alguses 22 huvilist (9 meest, 13 naist) ning 20 neist jõudis 26. novembril ka kursuse lõpetamiseni. Õppijaid oli EELK 13 kogudusest. Kui teha statistikat, siis võttis kursusest osa kaks liiget Martna, Simuna, Juuru ja Tartu Pauluse kogudusest; ...

Rõõmusõnum võidurõõmust!

KalleKõiv_2

Tn 7:9–10,13–14 Kätte on jõudnud kirikuaasta viimane pühapäev – igavikupühapäev, mida peetakse ühtlasi ka kuningas Kristuse pühaks. Jutluse aluseks on antud salmid Taanieli raamatust, kus Taaniel saab unenäos ilmutuse igavese valitsemise andmisest Inimese Pojale ehk siis kuningas Kristusele. Viimased nädalad on olnud nii eesti rahvale kui kogu maailmale sündmusterohked. Vahetult enne kirikuaasta lõppu lõppes (õigemini lõpetati) peaminister Taavi Rõivase valitsusaeg, lõppes ...

Täiskasvanute piiblikursuse II hooaeg on edukalt alanud

Alates jaanuarist käib Põltsamaa kiriklas iga kuu viimasel nädalavahetusel taas vilgas õppetöö. Täiskasvanute piiblikursusele registreerus 22 huvilist (9 meest, 13 naist) 13 EELK kogudusest. Päris mitmed kogudused on esindatud kahe liikmega ja Tartu Pauluse isegi kolmega. Kolmandik registreerunutest on Lääne- ja Põhja-Eestist ning 2/3 Ida- ja Lõuna-Eestist. Rõõmu teeb, et sellel aastal on meie seas inimene, kes veel ei olegi ristitud, kuid tal on siiski huvi nii Piibli kui ...

Tallinnas peeti nõu diasporaa­töö võimaluste üle

EELK oikumeenia ja diasporaatöö komisjoni esimehe piiskop Tiit Salumäe eesistumisel oli konsistooriumis koos rahvusvaheline nõupidamine diasporaatöö teemal. Osavõtjate hulk ja asukohamaa andis sellele rahvusvahelise mõõtme. Paarkümmend osavõtjat arutlesid eestlaste teenimise üle välismaal. Nii arvukas koosluses pole varem nõupidamisi peetudki. Peapiiskop Urmas Viilma tõi sissejuhatavas ettekandes esile erinevaid väljakutseid, mis Eestile on viimasel ajal osaks saanud, ja ...

EELK saab peatselt kolm uut diakonit

10. novembril sooritasid konsistooriumi ees diakoniameti eksami Tiit Lastik, Tiit Maasikmäe ja Ülo Liivamägi. Tiit Lastik (25) õpib teoloogiat usuteaduse instituudis (UI) 3. kursusel. Elab Tamsalus. On Tamsalu Lunastaja koguduse aktiivne liige (ristitud ja konfirmeeritud 2008). Igapäevast leiba teenib Tapal Maarjamaa hariduskolleegiumis kasvatajana. Diakonina on soov teenima asuda samuti Tamsalu Lunastaja koguduses. Ülo Liivamägi (54) õpib usuteadust UI magistriõppe 1. ...

Meil tuleb olla nagu kalliskivid

KalleKõiv_2

Lk 6:27–31 Tänase pühapäeva teemaks on armastuskäsk. Tõenäoliselt on raske leida inimest, kes ei sooviks armastada ja olla armastatud. Milleks on vaja armastusest rääkida käskivas kõneviisis? Teine küsimus: Vanas Testamendis on väidetavalt 365 keeldu ja 248 käsku. Jeesus ei tühistanud neist ühtegi, vaid taandas kõik armastuse kaksikkäsule. Kas Jeesus muutis sellega usklike elu lihtsamaks? Kas meil on nendest kahest käsust kergem kinni pidada? Püüdes vastata küsimustele, ...

Algab piiblikursus täiskasvanutele

Misjonikeskus alustab jaanuarist piiblikursust täiskasvanutele. Kursuse sihtgrupiks on piiblihuvilised alates 26. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest Piibli õppele ja osaduse kaudu usuelu tugevdamisest ning vaimsest kasvamisest. Kokku saadakse kord kuus reedel-laupäeval jaanuarist detsembrini Põltsamaa koguduse kiriklas. Juunis, juulis ja augustis peetakse suvevaheaega! Üheksal kogunemiskorral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ...