Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Issand tahab meid puudutada

Jh 12:37–43 Kui Jumal on hea, siis kuidas ta lubab kurjusel maailmas tegutseda? Miks on sõjad ja rahutused, maavärinad ja looduskatastroofid, miks puutuvad inimesed kokku näljahäda ja töötuse, ihuliste ja hingeliste raskete haigustega, abielude ja perede purunemisega? Miks valitakse mõistmise asemel mõistmatus, armulikkuse asemel halastamatus? Ja miks Jumal ei sekku? Nii küsitakse üha sagedamini ja püütakse neile küsimustele vastuseid leida. Apostel Paulus tunnistab ...

Issand, Sinu tahtmine sündigu

Kirikal,Kaisa_2005

Mt 6:5–13 Kohtusin hiljuti mehega, kellel haigus sõna otseses mõttes oli jalad alt võtnud. Kõik oli õnnetusest alates tema jaoks allamäge veerenud. Põdura tervise tõttu oli ta valudega voodisse aheldatud. Kuudepikkuse haiglasoleku ajal oli mehele ligi hiilinud ka masendus ning elumõte hakkas kaduma. „Minust pole enam mitte mingisugust kasu. Mul on häbi oma naisele otsa vaadata, sest ma ei suuda meie peret üleval pidada. Miks Jumal küll laseb sellel kõigel juhtuda? Miks ta ...

Jumal ei loonud meid kõrvalseisjateks

Kirikal,Kaisa_2005

Otsige Issandat, kui ta on leitav, hüüdke teda, kui ta on ligidal! Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu Issanda poole, siis halastab tema ta peale; ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks. Aga minu mõtted ei ole teie mõtted, ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otsekui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed, ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Sest otsekui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega ...

Otsige esiti Jumala riiki

Kirikal,Kaisa_2005

Kui aga Jumal on ustav, siis meie sõna teie vastu ei ole ühtaegu «jah» ja «ei». Sest Jumala Poeg Jee­sus Kristus, keda meie, mina, Silvanus ja Timoteos, oleme teie seas kuulutanud, ei olnud «jah» ja «ei», vaid temas oli «jah». Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses «jah». Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi «aamen» Jumalale kiituseks. Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal, kes on meid ka pitseriga ...

Tule ja vaata!

Kirikal,Kaisa_2005

Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis Filippuse ja ütles talle: «Järgne mulle!» Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle: «Me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist.» Ja Naatanael ütles talle: «Mis võib küll Naatsaretist head tulla?» Filippus ütles talle: «Tule ja vaata!» Jee­sus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ...

Perekond Keskinen lähetati Tallinnast tööle Peterburi

Tallinna Toompea Kaarli kirikus 21. juulil toimunud pidulikul jumalateenistusel paluti õnnistust Hannu ja Liliann Keskineni teenimistööle Peterburi Jaani koguduses. Keskinenid alustavad EELK peapiiskopi ja Soome Rahvamisjoni volitustega Peterburi Jaani koguduses tööd selle aasta augustist. Läkitamisjumalateenistusel teenisid koguduse õpetaja Jaak Aus, abiõpetaja Kaisa Kirikal ja misjonikeskuse juhataja õpetaja Leevi Reinaru. Kaarli kogudus on ka varem olnud perekond ...