Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Taevariigi meelsus

Mk 12:41–44 Jeesusel oli lõppemas pingerikas ja üsna rõõmutu päev Jeruusalemma templis (paar päeva pärast pidulikku sissesõitu linna). Seal oli ta pidanud kemplema kogu tollase usulise eliidiga – ülempreestrite, vanemate, variseride, saduseride ja kirjatundjatega –, kohates uskmatust, salakavalust ja pahatahtlikkust. Istudes väsinuna trepiastmel, mis viis paganate eesõuest naiste eesõuele, kus paiknesid 13 (erinevateks sihtannetusteks mõeldud) vaskset trompetikujulist ...