Kõik autori postitused

Suure nädala iga päev kõnetab meid omal viisil, tõstes pühade sõnumi esile

Kirikuaasta suurimad pühad on ülestõusmispühad. Sellele eelnevasse nädalasse jääb suur neljapäev, mis on armulaua seadmise püha. Samal päeval Jeesus pesi oma jüngrite jalad. Suurel reedel Jeesus suri ristil, kandes inimeste patud. Vaiksel laupäeval oli ta hauas ning pühapäeva varahommikul leidsid naised tühja haua: Jeesus oli üles tõusnud. Nende pühade iga päev kõnetab meid omal viisil ning aitab luua silda ristiusu keskse sõnumi ja meie argielu vahele. Järgnevalt vaatame, ...

Piiskoplik nõukogu pakkus osadust

Piiskopliku nõukogu koosolek toimus 16. märtsil internetis Zoomi vahendusel. Esmalt jagati kogemusi koroonaajast. Peapiiskop Urmas Viilma tõdes oma hinnangus, et aastaga on kirik saavutanud stabiilsuse. Ta tõi positiivsena esile kirikuelu elavnemise meedias. Praostid jagasid oma kogemusi ja oli väga huvitav kuulda, millises seisus on kirikuelu Eestis. Tundub, et suhtlemist on rohkem vaja, kasvõi Zoomi vahendusel internetis.  Oluline oli küsimus uuest lauluraamatust ...

Armulauast koroonaajal

19. sajandi hõbetatud karikas ja pateen, mis moodustavad osa koduse armulaua komplektist. Karikas kuulus algselt Narva soome-rootsi kogudusele, viidi 1944 Rootsi ja anti 2003. aastal Tallinna Rootsi-Mihkli kogudusele.Muinsuskaitseamet. Luterlikul jumalateenistusel on kaks keset: Jumala sõna ja armulaud. Pandeemia ja kehtiv erikord ei ole seda põhimõtet muutnud, küll aga raskendanud sakramentide jagamist. Vaadates Eesti luterliku kiriku arenguid, torkab silma, et ...

Sõpruskoguduste töö jätkub kriisist hoolimata

Eesti Vabariigi aastapäeval peeti Tartu Pauluse koguduse Soome Siilinjärvi sõpruskoguduses eestikeelne palvus. Siilinjärvi koguduse õpetaja Olli Kortelainen (fotol) ütleb Eesti Kirikule, et idee eestikeelse palvuse pidamiseks Eesti Vabariigi aastapäeval tuli nende koguduse rahvusvahelise töö pastorilt Reetta Kallannelt, kes vastutab ka Tartu Pauluse kogudusega tehtava koostöö eest. Siilinjärvi koguduses on igal kolmapäeval kell 12 palvus, mida edastatakse koroonaajal ...

Piirangutest meil ja põhjanaabrite juures

Sellesse nädalasse mahub kurb tähtpäev: aasta tagasi 12. märtsil kuulutas Eesti valitsus välja eriolukorra seoses COVID-19 haigusega.  Kõik lootsid, et kriisist saab kiiresti üle, aga nüüd, aasta hiljem, tõdeme, et oleme hullemaski olukorras kui toona. Hoolimata massilisest nakatumisest on süüdistatud valitsust piirangutes. Mõnda häirib see, et peab maski kandma, mõnda see, et taas kuu aega ei saa kirikusse. Kolmandad kardavad vaktsiini.  Põhjanaabritel ...

Turu piiskopkonna uus piiskop seati ametisse

Mari Leppänen (42, fotol) ordineeriti Turu piiskopkonna piiskopiks 7. veebruaril.  Ta on kolmas Soome kiriku naissoost piiskop Askola ja Hintikka järel. Leppänen on vaimulikus ametis alates aastast 2012, mil ta alustas tööd Liedo koguduse pastorina. Kahe pastorina töötamise aasta järel on ta juhtinud mitmeid projekte Soome luterliku kiriku kirikuvalitsuses ja olnud piiskopi assistent. Enne piiskopiks valimist töötas Turu piiskopkonna dekaanina. Paar aastat enne seda ...

Noored räägivad jumalateenistusest kui kogemusest

Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud uurimusest „Elust, usust ja usuelust“ selgub, et kolmandik Eesti elanikest külastab jumalateenistust korra-paar aastas. Tegu on suure hulga inimestega, kes satuvad kirikusse harva, enamasti pühade ajal. Kiriku jaoks on see parim võimalus teha misjonitööd ja kõnetada inimest. Teisalt võib kirikus käik tuua ka negatiivse kogemuse ja inimese suisa eemale peletada. Tänases mõttevahetuses küsisin kolmelt Tartu ülikooli usuteaduskonna ...

Jeesus sündis juudina

Vaga Siimeon Jeesuslapsega (Simeon in the Temple). Rembrandt, 1669. Küünlapäevatähistatakse 40 päeva pärast jõulupühi 2. veebruaril. Sel päeval meenutatakse kirikus, kuidas 40-päevasena viidi Jeesus templisse ja kuidas seal õnnistas teda vaga Siimeon.  Luuka evangeeliumis öeldakse, et seda tehti selleks, et „tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar turteltuvi või kaks tuvipoega““ (Lk 2:24). Seega olid juudi tavad olulisel määral mõjutamas Jeesuse elu. ...

Mis seob püha Nikolaust ja jõuluvana

Püha Nikolaus on oluline pühak, kelle mälestuspäevana tähistatakse 6. detsembrit ehk nigulapäeva. Nikolaus tegutses legendi kohaselt Türgi aladel asuva Myra linna piiskopina. Ta suri umbes aastal 350 ja tema säilmed on Itaalias Bari Nikolause basiilikas, mida võisin ise sellel suvel külastada. Kuna nigulapäev asub jõulude lähedal, siis on pühast Nikolausest kujunenud meie kultuuriruumis jõuluvana, kes jagab kingitusi. Vaadates jõuluvana punast riietust ja erilist ...

Soome kristliku lehe peatoimetaja Mari Teinilä 60

Laupäeval, 12. detsembril täitus 60 eluaastat Soome kirikulehe Kotimaa peatoimetajal Mari Teiniläl (fotol).  Kotimaa on Soome suurim kristlik väljaanne, millel on 23 000 lugejat. Teinilä on peatoimetaja ametis alates aastast 2009. Mari on suur Eesti sõber ja külastab sageli Eestit. Temaga oleme kohtunud mitmel korral Tallinna Soome koguduse jumalateenistusel. Ka on ta teinud koostööd ajalehega Eesti Kirik ja võõrustanud Helsingis Kotimaa toimetuses meie lehe ...

Riigieelarvest eraldatakse raha kirikutele

Pärnu vanalinnas asuva Eliisabeti kiriku renoveerimistöödeks ja kiriku katuse restaureerimiseks sai kogudus kokku 80 000 eurot. Kätlin Liimets. Regionaalseid investeeringuid ehk niinimetatud katuseraha saavad riigikogu fraktsioonid riigieelarvesse lisada. Tänavu läks sel moel jaotamiseks 6,725 miljonit eurot.  Koalitsiooni kuuluvad Keskerakond, EKRE ja Isamaa jaotasid kokku 6,4 miljonit eurot, opositsiooniline Sotsiaaldemokraatlik Erakond jagas laiali ...

Jõulukuu kirikupühi

Detsember on meie jaoks jõulukuu ja pühadeks ettevalmistav advendiaeg.  Ilmselt suure jõulukesksuse tõttu on sageli muud detsembrisse jäävad kirikupühad teenimatult tagaplaanile taandunud. Täna pöörame neile tähelepanu. Olulistest detsembrikuu pühadest on seljataga juba nigulapäev, mis oli 6. detsembril ja mil mõeldi pühale Nikolausele. Ees ootavad aga mitmed olulised tähtpäevad. Kirikus tähistatakse pühakute surmapäevi, sest surm tähendab sihile jõudmist. Sageli oli ...

Esimene veebikirikukogu EELKs

Kirikukogu toimus internetis. Kuvatõmmis. Kirikukogu on EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ. Seoses koroonakriisiga toimus sügisene kirikukogu esimest korda EELK ajaloos veebis Zoomi keskkonnas 24.–25. novembril. Peapiiskop keskendus ettekandes kiriku sõnumi edastamisele virtuaalmaailmas Kirikukogu alguses pidas peapiiskop Urmas Viilma ettekande „Olukorrast kirikus“, milles keskendus oodatult koroonakriisile. Kuigi ettekanne tõi esile ära jäänud olulised ...

Kiriku liikmeskonna muutumise aastakümned

Mõttevahetus Paljude põnevate päevapoliitiliste teemade kõrval kipub sageli ununema kiriku roll maailmas ja misjonikäsk, kus öeldakse, et tehke jüngriteks kõik rahvad. Seega näitab kiriku liikmeskonna suurus, kuidas kirik saab hakkama misjonikäsu täitmisega oma ühiskonnas. Millised on aga liikmeskonna määratlemise reeglid?  Üks on rahvaloendus, mille kohaselt luterlaste hulk 15aastaste ja vanemate inimeste hulgas langes aastal 2000 loendatud 152 237 ...

Misjonikeskus on leidnud oma koha koguduste elus

Misjonikeskuse staažikad töö­tegi­jad Anu ja Juha Väliaho. Erakogu. Misjonikeskus tegutseb Eesti Evangeelses Luterlikus Kiri­kus alates 1997. aastast ja selle aja jooksul on ära tehtud palju tööd.  Saamaks tagasisidet tehtud tööle, korraldati käesoleva aasta kevadel küsitlus vaimulikele ja koguduste kaastöölistele, et saada ülevaade misjonikeskuse tuntusest ja välja selgitada ootusi keskuse tegevusele. Uuringu koostasid religioonisotsioloog dr Liina Kilemit ...