Kõik autori postitused

Pildikesi UI muusikaosakonna orelireisist Tartusse

Meie palume ikka, et «… riik tulgu …», usutunnistuses kinnitame, et Tema tuleb, piibliraamatu lõpus nurume koos Johannesega, et Ta tuleks. Ja nüüd juhtus, et nende ridade kirjutaja toetas oma käe vastu ehitamisel olevat Jumala kiitmise masinat ja palus, et Tema viivitaks veel tulemisega! Ja et Ta õnnistaks seda tööd, mis toimetamisel … Kuid olgu – kõigest järjekorras. Ühel sombusel märtsikuu esmaspäeval sõitsid heade mõtete linna kokku EELK UI muusikaosakonna õppejõud ja ...

Puhkpillimängijate suvi oli vaimulikult rikastav

Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees! Ps 98:6 AD 2014 ei ole küll veel mööda saanud, aga pool on läinud :(. Puhkpillimängijatele, kes usinasti kiriku(te)s mängivad, on see poolaasta igati edukas olnud. Pasunate pidu Rapla kirikus Rapla pasunakoor sai 16aastaseks ja otsustas sõbrad külla kutsuda. 15. juunil, kolmainupühal, teenis Rapla kiriku avaral rõdul kaasa suur vaskpillide koor ehk väljamaa keeles brass. Koos oreliga hõiskasime koraale ja ...

Puhkpillide piano pianissimo Rõngu kirikus

Pühajärve puhkpillipäevad – üks paljudest puhkpillifestivalidest suvises Eestis – toimusid seekord juba 16. korda. Mängijad mitmest Eesti orkestrist tulid kohale selleks, et kahe tõhusa prooviga valmistada ette kaks kirikukontserti. Festivali korraldab kultuurkapitali ning Otepää, Palupera ja Rõngu valla toel Otepää muusikaühing ehk siis Arno Anton ja Külli Teearu. Aastatega on välja kujunenud turvaline tava, et nädala sees esimesed kontserdid Rõngus ning Hellenurmes ja ...