Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Oleme elus kirik

Kadri_Poder

Võrreldes kirikutega Euroopas ja maailmas on EELK väike küll liikmete arvult, ent sugugi mitte rahvusvaheliste suhete poolest. Oleme väike kirik suurte suhetega. Juba iseseisvumise algusaastaist peale on EELKd iseloomustanud rahvusvaheline ja oikumeeniline avatus. Küllap on selle kujunemisele omal moel kaasa aidanud ka tõsiasi, et oleme mitmeski mõttes „piirikirik“: paikneme kirikuna ida ja lääne kristluse piiril, samuti Põhja- ja Lääne-Euroopa (eeskätt Saksamaa) erinevate ...

Hoida ja otsida ühisosa

Kadri_Poder

Võib vaid rõõmustada, et meil on tavaks meenutada erinevaid sündmusi aastapäevade tähistamisega. Neil puhkudel saab  kontsentreeritud kujul ja jahmatamapaneva selgusega nähtavaks tohutu rikkus, mida enesega kogu aeg märkamatult kaasas kanname. Seame selle korraga tähelepanu keskmesse, teeme kuuldavaks ja nähtavaks. Argipäevas justkui ei jätku jaksu  hinnata, kui palju on antud meile hoida – ja kaotada. Milline rikkus on meie silme ette tõusnud seoses reformatsiooni 500. ...

Usk ja lootus õunapuus

Ref500_logo_tsitaadiga

Reformatsiooni 500. aastapäeva rõõmsates värvides logo – haljendav ja ilusaid vilju kandev õunapuu – on inspireeritud soovist tähistada eelseisvat aastapäeva mitte ainult luterlikule kirikule olulise sündmusena, vaid oikumeeniliselt, koos õdede ja vendadega teistest kirikutest. Õunapuusse on peidetud soov mõelda ja rääkida reformatsioonist mitte ainult kui minevikus toimunust, vaid kui millestki, mis puudutab igaüht meist ka praegu ja tulevikus. Teisisõnu, soov tõsta ...

Rõõmu pärast sõlmitud lepingud

Kadri_Poder

Kirikukalendri järgi elame praegu ülestõusmisajas, rõõmu ja hõiskamise ajas, nagu tuletab meile meelde ka eelolev Jubilate pühapäev: «Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!» (Ps 66). Sündmust, mis meid rõõmust hõiskama paneb – Kristuse ristisurma ja ülestõusmist – võib nimetada mitut moodi, üks võimalus on rääkida sellest kui uuest lepingust, mille Jumal on inimesega teinud. See on täiesti erakordne leping: tingimused on rängad, nende ainsaks täitjaks on Jumal ise, kõik lepingust ...

Eestlased on tänulikud sõpruse ja toetuse eest

rainerstahl4

18. märtsil täitub 65. eluaasta Saksamaa Ühendatud Evangeelse Luterliku Kiriku abiorganisatsiooni Martin-Luther-Bundi (MLB) kauaaegsel peasekretäril õp dr Rainer Stahlil. Tema pidulik pensionile siirdumine leiab aset reedel, 11. märtsil Erlangenis, kus asub ka MLB keskus. Rainer Stahli mantlipärijaks valiti möödunud aasta lõpus Evangeelse Kiriku Saksamaal ülemkirikunõunik õp Mi­chael Hübner. Rainer Stahl asus peasekretäri ametisse 1998. aastal ning pühendus ühtekokku 17 ...

Muutumisest

Kadri_Poder

Eelseisval usupuhastuspühal, reformatsiooni aastapäeval, mil mõtleme mitmesaja aasta eest alguse saanud suurtele muutustele kirikus ja ühiskonnas, samuti sellele, kas ja kuidas peaks kirik muutuma tänapäeval, on ehk õige aeg mõelda meie enestegi muutumise peale – millisteks ja kas üldse oleme aastatega muutunud, kuidas järgime Pauluse üleskutset mitte muganduda praeguse ajaga, vaid muutuda meele uuendamise teel (Rm 12:2). Üks mõjus viis enese muutmiseks on õppimine – uute ...

Elu osaduses

Põder_Kadri Eliisabet2015

Jaanipäevaeelsel nädalal toimus Genfis Luterliku Maailmaliidu (LML) nõukogu korraline istung, millest nõunikuna osa võtsin. Igal aastal kogunevad liikmeskirikute esindajad, et anda hinnang möödunud aasta tegevusele, arutada tulevikuplaane ning langetada nende teostamiseks vajalikke otsuseid. Sõltuvalt külaliste, vaatlejate ja võõrustajate arvust on kokkutulnuid ligikaudu 150. Nõukogu liikmeskond on väga kirju nii traditsioonide, ametite kui vanuse poolest ja äratab imestust, ...