Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Perekeskus otsib Tallinnasse peanõustajat

Peanõustajal peaks lisaks klientide nõustamisele olema valmisolek tegeleda keskuse arenduse ja turundusega. Soovime, et ta hoiaks ja arendaks suhteid meie koostööpartneritega, aitaks korraldada infotunde ja muid esinemisi, kirjutaks teemakohaseid artikleid väljaannetele ja meie kodulehele. Peanõustajal võiks olla psühholoogi, aga sobib ka sotsiaaltöö- või teoloogiaalane kõrgharidus, kui lisaks on õpitud kas paariteraapiat, süsteemselt pereteraapiat, kognitiiv­käitumuslikku ...

Koolituselt saadud soovitused

Koolituselt «Samas paadis» koorus välja soovitusi pagulaskriisi leevendamiseks ühiskonnas. EELK Perekeskus korraldas pagulasteema koolituse «Samas paadis» novembrikuu jooksul kolmes paigas Eestimaal: Tartus, Tallinnas ja Rakveres. Koolitajateks olid Jordaaniast ja Soomest saadud pagulastöö kogemusega Pia Ruotsala ning Kadri Kesküla, kelle kokkupuuted pagulasteemaga pärinevad Rootsist. Osalejateks olid aktiivsed koguduste liikmed, jutlustajad, õpetajad ja ...

Keegi pole vaba oma perekonnast

Runo Lilleaasen, Piret Purdelo-Tomingas, Jelena Leibur, Annika Laats, Hans Lahi. Foto: Kadri Kesküla

Tallinna Diakooniahaigla korraldusel toimus hingehoiukursus kriisis peredest, olles järjekorras juba viies. Koostööpartner Norra diakooniaorganisatsioonist Menighetssösterhjemmet on aidanud korraldada hingehoiukursust alates 2004. aastast. Seekordne peakõneleja oli preester ja pereterapeut Runo Lilleaasen, kes töötab Menighetssöster­hjemmeti direktorina. Kahe päeva jooksul tutvusid meie kiriku vaimulikud ja ...