Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Oleme päästetud lootuses

Rm 8:18–24 Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsikssaamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele – mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt –, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini; ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on ...

Issanda teenistuses

Mk 3:13–19 Apostlite pühapäev ja päeva evangeelium kõnetavad kuidagi eriliselt. Liturgiline värv on punane, see viitab Püha Vaimu juhtimisele ja veretunnistusele. Apostlitena tunneme Jeesuse jüngreid, keda Jeesus seadis ametisse ja kes jäid algristikoguduses usu tunnistajateks. Apostlite roll kasvas märgatavalt, kui Jeesus oli nende juurest juba ära võetud. Siis ei saanud nad enam olla füüsiliselt Jeesuse järel käijad ja õpilased, vaid tuli olla Jeesuse esindaja. Enamik ...

Millal tuleb jumalariik?

Lk 17:20–24 Teise advendipühapäeva teema on „Sinu kuningas tuleb kirkuses“. Austades seda teemat tuleb küsida, kuidas me saame näha kirgastatud Kristust. Meile, tänastele kristlastele, on kirgastamise mäeks jumalasõna. Seega julgen arvata, et meile on antud head eeldused jumalariigi kohaloleku tajumiseks. Kuidas ja millal tuleb jumalariik? See küsimus on erutanud väga paljusid inimesi juba enne meid ja küllap erutab ka tulevikus. Tänane evangeelium tõstatab olulise ...

Jumala loomistöö imelisest jätkumisest

Vallsalu,Jyri2

Ap 2:1–13 Herbert G. Wells kirjeldab oma fantastikaromaanis „Inimjumalad“ inimese kokkupuudet teise reaalsusega. Romaan on kirjutatud 1923.aastal ja see on autori pilk tulevikku. Fantastikas on ju kõik võimalik. Uues reaalsuses on kõik väline täiesti teistsugune ja täiuslikum. Minategelast paneb aga hämmastuma üks asjaolu. Need täiuslikud olendid, inimjumalad, keda ta seal kohtab, kõnetavad teda tema oma kodukandi keelemurdes. Kuidas see on võimalik, eriti kui arvestada ...

Kui tuleb täielik, kõrvaldatakse poolik

Vallsalu,Jyri2

Lk 17:20–24 Kristuse tulemise teema on väga lai. Teine advendipühapäev on piiritlenud seda teemat Jumala riigi tulemise ootusega. Sinu kuningas tuleb kirkuses. Olen veendunud, et teema selline püstitus ei jäta kedagi puudutamata. Päeva evangeeliumis küsivad Jumala riigi tulemise kohta nii variserid, kes on väljaspool olijad, kui jüngrid, kes kuuluvad Jeesuse järgijate siseringi. Vahel on võimalik variseride puhul ära tunda Jeesuse kriitikuid ja kiusajaid. Seekord tekst ...