Kõik autori postitused

Jumala loomistöö imelisest jätkumisest

Vallsalu,Jyri2

Ap 2:1–13 Herbert G. Wells kirjeldab oma fantastikaromaanis „Inimjumalad“ inimese kokkupuudet teise reaalsusega. Romaan on kirjutatud 1923.aastal ja see on autori pilk tulevikku. Fantastikas on ju kõik võimalik. Uues reaalsuses on kõik väline täiesti teistsugune ja täiuslikum. Minategelast paneb aga hämmastuma üks asjaolu. Need täiuslikud olendid, inimjumalad, keda ta seal kohtab, kõnetavad teda tema oma kodukandi keelemurdes. Kuidas see on võimalik, eriti kui arvestada ...

Kui tuleb täielik, kõrvaldatakse poolik

Vallsalu,Jyri2

Lk 17:20–24 Kristuse tulemise teema on väga lai. Teine advendipühapäev on piiritlenud seda teemat Jumala riigi tulemise ootusega. Sinu kuningas tuleb kirkuses. Olen veendunud, et teema selline püstitus ei jäta kedagi puudutamata. Päeva evangeeliumis küsivad Jumala riigi tulemise kohta nii variserid, kes on väljaspool olijad, kui jüngrid, kes kuuluvad Jeesuse järgijate siseringi. Vahel on võimalik variseride puhul ära tunda Jeesuse kriitikuid ja kiusajaid. Seekord tekst ...