Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Meelemuutus tuhkapäeval

Tahan lugejatega jagada oma tähelepanekuid, kuidas Soome kiriku peapiiskop Kari Mäkinen on oma seisukohti muutnud. Eesti Kirik avaldas 28. jaanuaril 2015 ulatusliku intervjuu Soome Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Kari Mäkineniga. Küsimusele, kuidas suhtute samast soost isikute abielu õnnistamisse kirikus, vastas peapiiskop: „Meie kirikus ei toimu samast soost inimeste õnnistamist, vaid on vabavormiline eestpalve nende eest. Meil oli diskussioon, kas neid ...

Eestluse idee võimalikkusest 4. osa

4. Kahjuks kujutab Eesti endast praegu ideelagedat ühiskonda. Pärast Euroopa Liitu astumist on tal vaid suhteline iseseisvus. Kuna valitsevad ringkonnad on usu kui ainsa tõsiselt võetava inimliku väärtuse suhtes külmad nagu polaaralad, siis on ka mõistetav nende ahtake kõlbeline kandepind ja sellest tulenev teatud poliitiline infantiilsus. Kas üldisele kõlbelisele allakäigule on mingit alternatiivi? On küll. Nagu Iisrael on lõunas Jumala Poja Jeesuse kaudu püha maa, nii ...

Eestluse idee võimalikkusest 3. osa

3. Tsiteerigem julgustuseks Peeter Põldu: «Religiooni kaudu leiab inimene mõtte oma elule, see teeb teda võimeliseks vastu astuma kõigile raskusile. Religiooni ei saa asendada millegi muuga ja temata ei saa inimene lõplikult elada.» (Aulis Aret 1936) Peeter Põllu mälestust kalliks pidades mainigem, et kristliku religiooni võidule aitamine meie rahva elus oli Peeter Põllule kõige rahvuslikum küsimus. Ta kirjutas: «Usk on ajalooliselt varem tunnetus, tal ei tarvitse ...

Ühest kirikukontserdist

Neljapäeva, 24. oktoobri hommikul kinkis Eesti Vähiliidu president mulle pääsme Tallinna Jaani kirikus sama päeva õhtul toimuvale Eesti Vähiliidu heategevuskontserdile «Unistused elavad». Ütlesin, et ei poolda kirikus korraldatavaid kontserte. Ta vastas, et jäägu kontserdist osasaamine minu enese otsustada. Kuna ta oli kalli pileti oma raha eest  ostnud, otsustasin minna. Kontserdil esines kuus väga võimekat solisti G. Otsa nimelise Tallinna muusikakooli sümfooniaorkestri ...

Eestluse idee võimalikkusest 2. osa

2. Esimene  iseseisvumine See saavutati vabadussõjaga, mida innustas manifestis kõigile Eestimaa rahvastele sisalduv idee: «Eesti! Sa seisad lootusrikka tulewiku lävel, kus Sa wabalt ja iseseiswalt oma saatust võid määrata ja juhtida! Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus walitseks, et olla wääriliseks liikmeks kulturarahwaste peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinegem kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös! Meie esiwanemate higi ja weri, mis selle maa eest ...

Eestluse idee võimalikkusest 1. osa

1. Kord ütles Jeesus oma jüngritele: «Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud.» Nende sõnadega pani Jee­sus aluse kristluse globaalsele doktriinile. Usureformaator Martin Lutheri elu oli võitlus puhta, Piiblil rajaneva usu ees – sola fide, sola scriptura –, mille nimel ta oli valmis minema kasvõi ...

Meeleparanduse kirikust meelelahutuse kirikuni

Jeesuse kuulutustöö algas väga lihtsa sõnumiga: «Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal; parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!» Kõik peamine on selle lausega ära öeldud: Jumala riigi lähedus ja sinna jõudmise kaks tingimust – meeleparandus ja usk evangeeliumisse. Meeleparandusest Ongi kogu teoloogia ilma mahukaid köiteid täitva keerulise sõnastuseta. Jääb vast üle avada sõna «evangeelium» tähendus, mida on teinud küllalt selgelt prof Elmar Salumaa: «Mõiste ...

Psühhedeelne revolutsioon on hoos

Sõna «revolutsioon» murrangulise, pöördelise muutuse, ka riigipöörde tähenduses ei näi vajavat selgitust. Oleme harjunud mõistetega nagu neo­liitiline revolutsioon, suur Prantsuse revolutsioon, tööstusrevolutsioon, teadus- ja tehnikarevolutsioon. Vähem teatakse sõna «psühhedeelne» tähendust. Viimase all mõistetakse psüühikat mõjutavaid psühhedeelseid aineid (ingl psychedelic drugs) nagu meskaliin, LSD jt või psühhedeelset muusikat (psychedelic music). Psühhedeelseteks ...