Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Faktid on tähtsad mitte ainult täna

Eesti Kiriku eelmises lehes ilmunud ülevaates kirikukogu erakorralisest veebikoosolekust on juttu ka majandusnõukogu ning arengunõukogu lõpetamisest kirikukogu komisjonidena. Konsistooriumi esitatud sellekohane eelnõu võeti tõepoolest vastu 36 poolthäälega (vastu 13 ja erapooletuid 4), nagu lehes kirjas. Majandusnõukogu teemal toimus aga enne eraldi hääletamine ning selle allesjätmiseks esitatud eelnõu poolt hääletas 19 kirikukogu liiget (vastu 25 ja erapooletuid ...

Paragrahviga koroona vastu

26. aprillil toimus Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni õiguslike küsimuste alakomisjoni koosolek. Alakomisjoni poole pöörduti sooviga saada hinnangut koroona leviku tõkestamiseks avalikele jumalateenistustele kehtestatud piirangute õiguspärasuse kohta. Nagu kogu ühiskonnas, nii oli ka kirikuringkondades sel teemal erinevaid arvamusi. Heameel on, et kirikuinimesed väljendasid omi mõtteid ja arvamisi tavapärase väärikuse ja vaoshoitusega. Ilma linnaväljakutel trumme ...

Koos tehakse parim valik

ehasalu_jyri_mai2013_f.ErikPeinar

Vana-aastaõhtu jumalateenistusel pani Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse vaimulik Joel Siim kirikulistele südamele säilitada hingerahu ning leppida asjadega, mida meie siin ilmas muuta ei saa. Kõigiti tark ja aegumatu nõuanne. Kuidas aga toimida olukorras, kus üritatakse muuta juba olemasolevat, mida peame õigeks ning õiglaseks? Kas leppida ka sellega? EELK kirikukogu novembrikuisele istungjärgule esitati 24 paketti muudatusettepanekuid, millega sooviti meie kiriku kehtivat ...

Aseesimeestele kriips peale?

EELK põhikiri annab koguduste nõukogudele õiguse vajadusel valida juhatuse aseesimees (§ 57 lg 2), kellel nii nagu õpetajal ja esimehelgi on voli ka üksinda esindada kogudust kõigis õigustoimingutes (§ 60 lg 2). Tuleval nädalal kirikukogu istungjärgul arutusele tuleva EELK põhikirja muutmise otsuse eelnõus on selle autorid nõuks võtnud aseesimeeste valimise õiguse kogudustelt ära võtta. Nimelt õiguse, kuna aseesimehe valimine pole ka praegu kohustuslik, vaid kogudusele on ...

Valeaednik

Eelmisel nädalal võis Postimehe kinos vaadata dokumentaalfilmiks nimetatud paarikümneminutilist lugu mehest, kes kannab koodnime Aednik. Filmi tegijate (režissöör Ervin Õunapuu, produtsent Oliver Matkur) kinnitusel on «Aednik» dokumentaaljutustus kunagisest ENSV ja Eesti Vabariigi kodanikust, kõrge sõjaväelise aukraadi ja erivolitustega riigiteenistujast, kellele on antud uus identiteet ja nelja riigi kodakondsus. Aednik saabub dokumentalistide sõnul Eestisse, et jätta oma ...

Su üle Jumal valvaku

Jumal ütleb: Mina ei riidle mitte igavesti ega ole jäädavalt vihane. (Js 57:16) 21. veebruaril 1918 võttis Eesti Maanõukogu vanematekogu vastu «Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele». Päästekomitee päevakäsuga nr 2 kuulutati seda kõikides Tallinna kirikutes ja helistati sel puhul kirikukelli. Pühapäeval toimuval Eesti Vabariigi 95. aastapäeva jumalateenistusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus loeb koguduse juhatuse esimees Indrek Treufeldt manifesti taas ...