Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kogudus on usklike osadus

Usutunnistus määratleb koguduse: me usume üht püha ühist apostellikku kirikut. Mis on kirik? Kirik on üks. See on üks ihu, kellel on üks Issand Jeesus. Koguduse liikmed on selle ihu liikmed. Nad teenivad sama eesmärki, aga erinevate ihuliikmete kombel mitmel viisil. Kirik on püha. Kogudus koguneb korrapäraselt Jumala pühade asjade juurde – need on jumalasõna ja armulaud. Kiriku pühadus tähendab seda, et ka koguduse liikmed on pühad. Koguduse liikmete pühadus ei tähenda ...