Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Olla avatud armastuse saladusele

Siis ütles Issand: „Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked! Seepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisa kohaselt on nad teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada!“ Ja mehed pöördusid sealt ära ja läksid Soodomasse, aga Aabraham jäi veel seisma Issanda ette. Ja Aabraham astus ligi ning ütles: „Kas tahad tõesti hävitada õige koos õelaga? /---/ Ärgu süttigu põlema Issanda viha, et ma veel üksainus kord räägin! Vahest ...

Jumal loob meid pidevalt uueks

Joona2014nov_f.KätlinLiimets

„Täna, kui teie tema hääl kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal“ – kes siis olid need kuuljad, kes nurisesid? Eks ju kõik need, kes olid Egiptusest välja läinud Moosese juhtimisel? Aga kelle peale ta viha tõusis neljakümneks aastaks? Eks nende peale, kes patustasid, kelle kehad langesid kõrbes surnuna? Aga kellele ta siis vandus, et nemad ei saa tema hingamisse, kui mitte neile, kes olid sõnakuulmatud? Nii me näeme, et nad ei võinud sisse pääseda oma ...

Ristimise kaudu algab uus teekond koos Jumalaga

Joona2014nov_f.KätlinLiimets

Gl 3:23–29 Arm ja rahu kasvagu meis meie Issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse tundmise kaudu! 7. jaanuari teemaks on püha ristimise and ning kõik püha tekstid räägivad meile ristimise armust. Neid tekste üheskoos tüpoloogiliselt vaadeldes avaneb meie ees teekond, mille nägemine aitab mõista nähtamatuid tähenduse niite, mis pühakirja läbivad. Pühapäeva teemas on kaks alajaotust: Esiteks on Vana Testamendi tekst, mille tähendus avab ristimise tähenduse sümboolikat. Teiseks ...

Jumal tunneb meid läbinisti

Joona_juuni2015

Mt 9:9–13 Selle pühapäeva evangeeliumist loeme elumuutvast kohtumisest Jeesuse ja ühe tolliametniku vahel. Selle kohtumise tõttu on meil olemas üks evangeeliumi raamat. Ühest tollihoonest möödudes märkas Jeesus parajasti kontoris istuvat tölnerit, kelle nimi oli Matteus. Markus ja Luukas on kirja pannud sama kohtumise sündmused, aga nad kutsuvad Matteust nimega Leevi, Alfeuse poeg. Kui Jeesus nägi Matteust istumas oma tööde keskel, ütles ta lihtsalt: «Järgne mulle!» Tölner ...