Kõik autori postitused

Palve

Ma loen Su sõna, Issand, ja on hetki, kus ma ei mõista Sind. Sõnad on tuttavad, minu omas keeles, aga kõla on võõras. Kes avaks mulle ukse mõistmise juurde? Sina, Issand Jeesus, ise oled võti. Sina avad Seaduse ja Prohvetid ja Kirjad ja ütled: «See on kirjutatud minust.» Ma tänan Sind, Issand.

Tule ja ela mu sees

Muistsed põlved ootasid, Issand,et Sa taastaksid Iisraeli lagunenud hooned.Vaata, Su koda on varemeis...Aga ei, Issand, ei – Sa ei taha elada inimkätega rajatud hoonetes,vaid nende juures, kelle süda on puruks pekstud ja väriseb Su ees.Vaata, Issand,minu süda on varemeis,mina värisen.Tule, Issand.Tule ja ela mu sees, kuni Sa rajad uuesti taeva ja maa,kuni Sa lubad mul näha seda, mida ükski kõrv pole kuulnud,mida ükski silm ...

De ventre matris meae vocavit me Dominus – minu ema ihust on Issand mind kutsunud

De ventre matris meae vocavit me Dominus in nomine meo: et posuit os meum ut gladium acutum: sub tegumento manus suae protexit me, et posuit me quasi sagittam electam. Ps. Bonum est confiteri Domino: et psallere nomini tuo, Altissime. Minu ema ihust on Issand mind nimepidi kutsunud: ta on teinud mu suu terava mõõga sarnaseks: ta on peitnud mind oma käe varju alla ja tegi mind teravaks nooleks. Ps. Hea on tänada Issandat: ja mängida Sinu nimele, ...

Requiem aeternam dona eis, Domine – igavene rahu anna neile, Issand

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. Ps. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem: exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Igavene rahu anna neile, Issand: ja igavene valgus paistku neile. Ps. Jumal, Sulle sobib laulda kiitust Siionis ja Sulle tasutakse tõotus Jeruusalemmas: kuule minu palvet, kõik liha tuleb Sinu juurde. (Vrd 4Esr 2:34–35; Ps 65[64]:2–3.) Eeloleval pühapäeval ...

Benedicta sit sancta Trinitas – kiidetud olgu püha kolmainsus

Benedicta sit sancta Trinitas atque indivisa Unitas: confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Ps. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra! Kiidetud olgu püha kolmainsus ja jagamatu ühtsus: tänagem teda, sest ta ilmutab meile oma halastust. Ps. Issand, meie Issand, kui imeline on sinu nimi üle kogu maa! (Vrd Tb 12:6 ja Ps 8:2.) Pühapäeval pärast nelipüha pühitseb ...

Spiritus Domini replevit orbem terrarum – Issanda Vaim täidab kogu maailma

Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia: et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. Ps. 67:2. Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius: et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius. Issanda Vaim täidab kogu maailma, halleluuja; ja see, kes kõike koos hoiab, tunneb hääli, halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ps 68:2. Issand tõuseb ja tema vaenlased hajuvad: tema palge eest põgenevad need, kes ...

Exaudi, Domine – kuule, Issand

Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te, alleluia: tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum, vultum tuum, Domine, requiram: ne avertas faciem tuam a me, alleluia, alleluia. Ps. Dominus illuminatio mea et salus mea: quem timebo? Kuule, Issand, minu häält, millega ma hüüan sinu poole, halleluuja: sulle ütleb mu süda – ma otsin sinu palet, sinu palet, Issand, ma otsin: ära pööra oma palet minust ära, halleluuja, ...

Vocem iucunditatis annuntiate – Rõõmuhüüdega andke teada

Vocem iucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia: annuntiate usque ad extremum terrae: liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Ps. Iubilate Deo, omnis terra, psalmum dicite nomini eius: date gloriam laudi eius. Rõõmuhüüdega andke teada, et teid kuuldaks, halleluuja: kuulutage maa ääreni: Issand on lunastanud oma rahva, halleluuja, halleluuja. Ps. Hõisake Jumalale, kogu maa, laulge kiitust tema nimele: andke au tema ...

Cantate – Laulge

Cantate Domino canticum novum, alleluia: quia mira­bilia fecit Dominus, alleluia: ante conspectum gentium revelavit justitiam suam, alleluia, alleluia, alleluia. Ps. Salvavit sibi dextera eius: et brachium sanctum eius. Laulge Issandale uus laul, halleluuja: sest Issand on teinud imetegusid, halleluuja: paganate silme ees on ta ilmutanud oma õigust, halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ps. Tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale ...