Kõik autori postitused

De ventre matris meae vocavit me Dominus – minu ema ihust on Issand mind kutsunud

De ventre matris meae vocavit me Dominus in nomine meo: et posuit os meum ut gladium acutum: sub tegumento manus suae protexit me, et posuit me quasi sagittam electam. Ps. Bonum est confiteri Domino: et psallere nomini tuo, Altissime. Minu ema ihust on Issand mind nimepidi kutsunud: ta on teinud mu suu terava mõõga sarnaseks: ta on peitnud mind oma käe varju alla ja tegi mind teravaks nooleks. Ps. Hea on tänada Issandat: ja mängida Sinu nimele, ...

Requiem aeternam dona eis, Domine – igavene rahu anna neile, Issand

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. Ps. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem: exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Igavene rahu anna neile, Issand: ja igavene valgus paistku neile. Ps. Jumal, Sulle sobib laulda kiitust Siionis ja Sulle tasutakse tõotus Jeruusalemmas: kuule minu palvet, kõik liha tuleb Sinu juurde. (Vrd 4Esr 2:34–35; Ps 65[64]:2–3.) Eeloleval pühapäeval ...

Benedicta sit sancta Trinitas – kiidetud olgu püha kolmainsus

Benedicta sit sancta Trinitas atque indivisa Unitas: confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Ps. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra! Kiidetud olgu püha kolmainsus ja jagamatu ühtsus: tänagem teda, sest ta ilmutab meile oma halastust. Ps. Issand, meie Issand, kui imeline on sinu nimi üle kogu maa! (Vrd Tb 12:6 ja Ps 8:2.) Pühapäeval pärast nelipüha pühitseb ...

Spiritus Domini replevit orbem terrarum – Issanda Vaim täidab kogu maailma

Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia: et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis, alleluia, alleluia, alleluia. Ps. 67:2. Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius: et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius. Issanda Vaim täidab kogu maailma, halleluuja; ja see, kes kõike koos hoiab, tunneb hääli, halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ps 68:2. Issand tõuseb ja tema vaenlased hajuvad: tema palge eest põgenevad need, kes ...

Exaudi, Domine – kuule, Issand

Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te, alleluia: tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum, vultum tuum, Domine, requiram: ne avertas faciem tuam a me, alleluia, alleluia. Ps. Dominus illuminatio mea et salus mea: quem timebo? Kuule, Issand, minu häält, millega ma hüüan sinu poole, halleluuja: sulle ütleb mu süda – ma otsin sinu palet, sinu palet, Issand, ma otsin: ära pööra oma palet minust ära, halleluuja, ...

Vocem iucunditatis annuntiate – Rõõmuhüüdega andke teada

Vocem iucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia: annuntiate usque ad extremum terrae: liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Ps. Iubilate Deo, omnis terra, psalmum dicite nomini eius: date gloriam laudi eius. Rõõmuhüüdega andke teada, et teid kuuldaks, halleluuja: kuulutage maa ääreni: Issand on lunastanud oma rahva, halleluuja, halleluuja. Ps. Hõisake Jumalale, kogu maa, laulge kiitust tema nimele: andke au tema ...

Cantate – Laulge

Cantate Domino canticum novum, alleluia: quia mira­bilia fecit Dominus, alleluia: ante conspectum gentium revelavit justitiam suam, alleluia, alleluia, alleluia. Ps. Salvavit sibi dextera eius: et brachium sanctum eius. Laulge Issandale uus laul, halleluuja: sest Issand on teinud imetegusid, halleluuja: paganate silme ees on ta ilmutanud oma õigust, halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ps. Tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale ...