Kõik autori postitused

Palve

Peata mind, Issand, kui oma uhkuses tahan joosta kaljudest üles, et tõestada enda üleolekut kõikidest teistest. Peata mind, Issand, kui tahan pöörata enesearmastuse kiirteele, et leida tunnustust mõistuseta massilt. Peata mind, Issand, kui tahan Sind pidada enda ees võlglaseks ja nõuda Sinult kiitust oma olematutele saavutustele. Luba anda mul teed, Issand, Sinu väele, mis tõstab lootusetu põrmust. Luba anda mul teed, Issand, Sinu armastusele, mis ei otsi teiste ...

70 aastat kestnud exodus’e lõpp

Paldiski karikas

Paldiski koguduse armulauakarikas ja pateen (fotol) on kodus tagasi. Pühapäeva, 2. juuni õhtul helistas Paldiski koguduse õpetajale Merle Prass-Siimule praost Jaan Tammsalu ja teatas talle omase muheda häälega: «Ma arvan, et tean, kus asub Paldiski kogudusele kuulunud armulauakarikas. Minu käes!» Et asi oleks kindel, saatis õpetaja praostile karika joonise ja järgmisel hommikul saabus meilile kinnitus: «JAH!» 3. juuni pärastlõunaks oli 1758. a pärineva karika ja pateeni ...

Paigalseis on patt

Lääne-Harju praostkonna koguduste vaimulikud ja esindajad kogunesid iga-aastasele sinodile Järvakandi «nukukirikus», praostkonna noorimas ja väikseimas pühakojas. Sinodi avapalvusel teenis kaasa koguduse naisansambel. Oma kõnes tuletas peapiiskop Andres Põder kõigile meelde, et usuelu on rännak, kindla linna otsimine, ja paigalseis sellel teel on patt. Palvuse ja kohvipausi järel alanud sinodikoosolekul andsid koguduste vaimulikud ja saadikud ülevaate praostkonna elust. ...

Palve

Luba mul, oh Issand, Johannese kombel     leida varju Sinu juures,     usalduda heade inimeste hoidmisse,     olla kaitstud kogu maailma kurja eest. Luba mul, oh Issand, Sinu püha rahva kombel     olla hoitud Sinu vere väes,     kaugel eemal surmaingli mõõga ulatusest,     teel vaba rahva igavesse rõõmu. Luba mul, oh Issand, Sinu õpilaste kombel     murda leiba Sinu äratundmiseks     ja kuulda Sinu sõnu pühakirjast kõlamas,     et kord, kui langenud kõik ...

Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust. Tuleta meelde meile, kes me tahame Su unustada, tõrjuda välja avalikust elust ja perest ja riigist, ja vaikida, kui hümni lauldakse ... Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust. Neid nimesid, mis raiutud on marmortahvlisse, ja neid, mis unustatud kõigi poolt; ja kõiki Sinu imelisi ande, mis sellest, et on neid, kes loeksid juhusele auks kõik meie ümber. Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja ...

Palve

Vahel seisan ma kõrgel katuste kohal ja kõhklen: kas hüpata või hoida ennast tagasi? Ma ei tea, kas on seal tühjuses Sind mind kinni püüdmas ja kätel kandmas. Või on see vaid virvendus, mu pinges meelte ettekujutus. Kiusatus ... Sest selles maailmas, mis hindab üksnes esikaasi, klantspaberil pilte ja edukust, mida seada pingeritta teiste arvel, ning oma koha kehtestamist siin päikese all, tallates ligimeste kukil, et olla kõige-kõige, selles maailmas on ...

Palve

Ei näinud Mooses Sinu palet ja Eelija Sind koges vaikses tuulesahinas, ja Jesaja – Su hõlmad täitsid templi seinast seina ... Mu Jumal,     otsekui peeglis näeme täna tuhmi kujutist,     aimame Su palgejooni loodus            ja kaasinimestes. Ja tunnistame tõde:    need, kes näevad, võivad olla pimedad,    ja need, kes sündinud on silmavalguseta,            ära tunda Sind. Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale.

Palve

Isa, ma imestan: ühest ivast sündida võib talle sada venda; ja kastanist, mis hea on tasku pista, kasvada võib võimas kõrge puu; ja kahest rakust, mida näha võib vaid mikroskoobis, saab olend, näol kes kannab sinu püha palet; ja sõnast terve maailm ... Isa, ma tean: kõik ivad ei idane, kõik taimed ei vilju, ja inimenegi kaugeneda Sinust võib. Ja siiski: julgusta mind, et oleksin ma ülevoolav nagu Sina, mitte kitsi jagama Su ande, sest mine tea, kus peitub ...

Ristimisega algab igaühe missioon

Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida. Aga Johannes püüdis teda igati keelata: «Mul on vaja lasta ennast sinul ristida – ja sina tuled minu juurde!» Jeesus aga kostis talle: «Olgu pealegi; sest nõnda on meile kohane täita kõike õigust!» Siis Johannes andis talle järele. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale, ja ennäe, hääl ...

Piiskopi ja keisri kaitse all

Läinud neljapäeval esitles Paldiski Nikolai koguduse õpetaja Merle Prass-Siim kirikus äsja trükist ilmunud raamatut «Piiskopi ja keisri kaitse all. Paldiski Nikolai kogudus 1769–2012». «Alustuseks on mul teile üks kurb uudis,» alustas õpetaja esitlust. «Täna esitletav raamat ei saanud selline, nagu alguses kavandatud oli ...» Pärast üllatunud pilke täis pausi jätkas õpetaja juba rõõmsalt: «See sai parem!» Paldiski Nikolai koguduse ja kiriku ajalugu oli kuni viimase ajani ...

Palve

Isa, Sa näed, kui sageli inimesed ennast aheldavad saatuse ja ettemääratuse ja paratamatuse külge, sest nii on kergem elada. Ei julge lasta lahti minevikust, otsida lepitust ja andeksandmist, ja ei näe elul tulevikku. Isa, Sa oled purustanud patu ja kättemaksu ahela. Isa, oma Pojas oled Sa kinkinud inimkonnale vabaduse ja vastutuse iseenda ja Sinu ees. Õpeta meid lendama Sinu avaras maailmas.

Palve

Oh Isa, miks tunnen ma end taas nagu ussike? Kõik need murekoormad, mida kannan, ja hirmud ja luhtunud lootused, kõik need suruvad mind vastu maad. Aga siiski – siiski tohin uskuda, et siin, siin kuskil minu sees on keegi teine. Ja tohin uskuda, et ühel päeval ta murrab vabaks sellest alanduse kestast ja siis ... siis saan olla nagu ingel taevas.

Palve

Isa, Sa oled mind loonud hoidma hindamatuid aardeid. Ma olen jootnud nendega kõiki, kellel on olnud janu – janu tõe ja õiguse järele. Ja olen nüüd tühi, pandud käest, unustatud aja aknalauale. Vala minusse veel oma Vaimu, täida mind oma heade andidega, et ma kõlbaksin veel leevendama igatsejate vaeva.

Palve

Ma loen Su sõna, Issand, ja on hetki, kus ma ei mõista Sind. Sõnad on tuttavad, minu omas keeles, aga kõla on võõras. Kes avaks mulle ukse mõistmise juurde? Sina, Issand Jeesus, ise oled võti. Sina avad Seaduse ja Prohvetid ja Kirjad ja ütled: «See on kirjutatud minust.» Ma tänan Sind, Issand.

Tule ja ela mu sees

Muistsed põlved ootasid, Issand,et Sa taastaksid Iisraeli lagunenud hooned.Vaata, Su koda on varemeis...Aga ei, Issand, ei – Sa ei taha elada inimkätega rajatud hoonetes,vaid nende juures, kelle süda on puruks pekstud ja väriseb Su ees.Vaata, Issand,minu süda on varemeis,mina värisen.Tule, Issand.Tule ja ela mu sees, kuni Sa rajad uuesti taeva ja maa,kuni Sa lubad mul näha seda, mida ükski kõrv pole kuulnud,mida ükski silm ...