Kõik autori postitused

Palve

Ma vaatan Sind, Issand, maailma valgusena, ristilööduna, ennast ise alandanuna. Ma vaatan Sind, Issand, ja näen, Su armastust peetakse allajäämiseks, Su võitu kaotuseks ja ülestõusmist pettuseks. Ma vaatan Sind, Issand, ja mõistan: valgust saab jagada üksnes see, kes iseendast loobub, säravalt põledes aatomhaaval hajub, kuni järele jääb mälestus – ere, säästmatu, eluandev.

Palve

Issand, anna mulle rahulikku meelt ja tasakaalukust armastada neid, kes mind vihkavad. Anna mulle julgust ja meelekindlust õnnistada neid, kes mind neavad. Anna mulle vastupidavust ja vaprust taluda kõiki lööke, mida jagavad teised. Anna mulle helde ja isetu süda jagada teistega viimastki hinge tagant. Ma valan oma palge metalli, ja vaatan vaid Sind …

Palve

Sa oled mind kutsunud, vaatamata puudustele, Sa unustad moonutavad vead klaasis. Ma peegeldan Su valgust, Issand, Su loodud asjade kuju, looduse rohelust, kirkuse kiirgust, Looja jälgi maailma keskel. Täpselt nii nagu oskan, sest tean – Sina usaldad mind. Sa usaldad klaasruute üksteise kõrval, et pilt saaks terve. Sa oled mind läkitanud. Ma olen Sinu apostel, saadik, sõnumiviija. Nii nagu oskan.

Karjane on uks

Siim,Joel

Kristus ütleb: «Mina olen uks.» (Jh 10:9) 2014. a vaimulike konverents lõppes arutlustega tulevase peapiiskopi üle. Mitmed vaimulikud astusid kõnepulti ja rääkisid sellest, milline oleks ideaalne peapiiskop. Olulised silmapilgud minu vaimulikul teel on seotud erinevate ülemkarjastega. Praktikale määras mind Kuno Pajula ja diakoniks ordineeris Einar Soone; õpetajaks ordineeris Jaan Kiivit ning Harju-Madise kogudusega laulatas Andres Põder. Kuid see viimane vaimulike ...

Vaimuliku ameti astmed: piiskop, preester, diakon

EELK põhikirja ja kirikuseadustiku kohaselt on EELK vaimuliku ameti astmed piiskop, preester (õpetaja) ja diakon. Ajaloolist Kirik ehk kogudus kannab Uues Testamendis nimetust ekklesia, mis on tuletatud verbist ekkaleo, ’välja kutsuma’. Kogudusse kuuluvad need, kes on tulnud kokku kutse peale. Kirik on Jumala sõna kaudu kutsutud kokku ning selle liikmed kuuluvad ühte ristimise ja armulaua läbi, mis ühendab nad Kristusega. Sõna «kirik» on tuletatud sõnast kyriake, mis ...

Palve

Kas peaksin leppima selle tõega, et: head teha tahan, kuid saavutan vaid halba, püüan parimat, kuid välja tuleb nagu ikka, on lihtne olla kuri, kuid headus vajab pingutust ... See on nii, kui püüan omast jõust ehitada uppumatut laeva, Münchhauseni kombel tõmmata end patsipidi mülkast, kuid Archimedeski vajaks maakera kergitamiseks toetuspunkti väljast. Kes päästab mind? Sest surma ihust ja lootusetust seisust? On hea tunda seda tõde, see viib edasi, ...

Palve

Äramurtud oks ei kanna vilja,     elu temas on vaid hetkeks,     siis ta närtsib ja kuivab ja kõlbab üksnes haoks. Vilja kanda saab vaid tüve küljes,     ühenduses olles juure mahlaga –, siis armastan ma ja usun, loodan. Oh, kadunud pojad ja tütred, tulge koju,     äralahutatud oksad aedniku juurde,     tema lõikab, tema poogib tagasi. Ja annab elu.

Palve

Minu uks on kaua olnud kinni. Näe – rohigi on kasvanud ta paku ette ja kõdu haaranud ta lauad-plangud. Ta taha peitsin ma kõik aarded, talendid, annid, kingitused, mis toonud Sina mulle. Liiga väärtuslikud tundusid need, et heita kaaslaste ette, kes võib-olla ei oskagi neid hinnata. Ja viskavad siis mõttetuna minema. Kuid Sina, Issand, oled andnud nad selleks, et ma kasutaksin neid Sinu kiituseks ja auks, kaasinimeste hüvanguks. Murra lahti mu uks, löö puruks ...

Palve

Mis takistab mul näha püha linna torne? Ta kuldseid müüre, pärleist aluskive?     Kas on see udu, loor või uduloor?     Või hoopis vahesein, mis seatud lahutama mind ja teda?     Et minuni vaid vaikselt kostab pühakute kutsuv koor ... Ma aiman, ma kombin, ma kujutlen – ei mitte rohkem.     Kuid luba, Issand, Peetri, Jakobi ja Jaani kombel     vaid silmapilgukski su sära näha.     Siis uskuda on kergem.

Palve

Ema, vaata, see on armastuse nägu. Su Poja nägu, keda Petlemmas kandsid oma kätel, ja tundsid imestust Siimeoni sõnadest ning muret templis, kui ta istus õpetlaste keskel. Ema, vaata, see on armastuse nägu. Su Poja nägu, keda taas sa kannad oma kätel, kui võitlus on võidetud ja rahu loodud maa ning taeva vahel. Ema, vaata, see on armastuse nägu. Su Poja nägu, kes lepib, kes usub, kes loodab. Ja lõpuks talub kõike.

Palve

Joeli pi

Muistsed meistrid Imhotep ja Hemienu     tundsid saladust, kuidas rajada maailmaimesid.     Otsisid kindla kalju,     tahusid Tura lubjakivi ja Assuani graniiti,     loodisid, joondasid, toetasid. Olen minagi ehitanud koos oma isaga –     suvilat ja korterit ja päris oma kodu. Õppinud mõistma isa,     kes on andnud mulle ellu kaasa         arusaamise sellest, mis on tähtis. Kuid Isa on õpetanud:     kõige olulisemat hoonet ei ehita         sa aasta või ...

Palve

On filosoofid õpetanud antiikaja rahvast – maailm on vaid vari, teater universumi koopaseinal ... Ja Jeesus õpetas – sellesse kiinduda pole tema laste osa. Nii tunnistan ma koos Väiksega, patuste seast esimesega, Paulusega, mehega, kes ei pidanud end vääriliseks kandma kuningalt saadud nime: Ma unustan kõik, mis on taga – mineviku, patud, tühised lootused; ma sirutun eesoleva poole, valguse poole, tuleviku poole, igavese elu poole, ...

Palve

Kate on mu silmil, Issand, ma näen Sind, aga otsekui looritatult, ma kuulen Sind, aga otsekui kinnise ukse läbi, ja tunnen Su puudutust, Su värvi, Su lõhna valevas leivas ja punavas veinis. Kate on mu silmil, Issand. Läkita oma saadikuid minu juurde, et nad paneksid oma käed mu peale, lööksid lahti silmade soomused, painutaksid pehmeks südame kivised lauad. Kate on mu silmil, Issand, kuni Sina selle tõstad. Siis ma näen selgelt, enam mitte kui ...

Tule, Issand Jeesus!

Hb 10:35–39 Advendiaja 2. pühapäev sarnaneb väga kirikuaasta viimaste pühapäevadega – need kõik keskenduvad Kristuse taastulekule. Või pisut rahvapärasemalt väljendudes: keskenduvad maailmalõpule. Ja rõhutavad inimeste, eriti kristlaste kui Jumala poolt eriliselt valitud, õnnistatud ja juhitud inimeste valmisolekut. Nende erinevate pühapäevade pühakirjalugemised joonistavad meie silme ette erinevaid pilte, mida näib ühendavat ennekõike lämmatav vastutustunne. Ja hirm ...

Palve

Mille eest ma võiksin Sind tänada, Issand?     Või peaksin? Või saaksin?     Tundub, et elu kulgeb ühtlaselt ja hallilt.     Päevast päeva ikka üks ja sama. Kuidagi ülespuhutud ja sisutühi tundub palve:     Ma tänan Sind elu eest ja alanud päeva eest ...         See on ju mu argipäev.         Täidetud tuhandete pisiasjadega,                     mis ootavad tegemist. Aga siiski, Issand,     just need tillukesed ja igapäevased asjad,         lausa need, mis on ...