Kõik autori postitused

Mustad päevad

Luhamets,Joel

See pealkirjas sisalduv nimetus pärineb veel sellest ajast, kui vaimulikud igal aastal Tartusse õpetajate konverentsile kogunesid. Tol korral kasutati vaimuliku riietusena vaid musta talaari. Viimastel aastatel on vaimulike garderoob muutunud mitmekesisemaks, kuid jaanuaris kogunevad vaimulikud ikka oma iga-aastasele konverentsile. Aeg on muutunud ning linn ei ole ühiseks koosolemiseks ja suhtlemiseks mitte kõige sobivam paik. Muidugi ei ole linn ka enam odav koht. ...

Tööd alustab uus kirikukogu koosseis

LuhametsJoel_juht

Selle nädala teisipäeval ja kolmapäeval koguneb uus kirikukogu koosseis oma esimesele istungjärgule. Soovime selleks tööks Jumala õnnistust. Kirikukogu on meie kiriku kõige kõrgem otsustamisorgan. Sellepärast tuleb ikka meelde tuletada seda vastutust, mis on seotud kirikukogu töö ja otsustega. Stabiilselt kristlikus ühiskonnas ei ole väga raske õiget suunda hoida. Meie aeg on aga märksa keerulisem. Oleme osa sekulariseeruvast Euroopast, kus ühiskonnas «õilsate» ideedega ...

Kool, kodu ja kirik

LuhametsJoel_juht

Vähimalgi määral alahindamata kooliaasta alguse ja kooli tähtsust, tuleb tunnistada, et õppimise puhul on koolil täita vaid üsna piiratud osa. Kooli ülerõhutamine õppetöös võib viia samade tulemusteni, mis oli Vene ajal töölkäimisega. Kolhoosi laudas lehma lüpsmine oli töötegemine, kodus oli sama tegevus vaid ajaviide. Kolhoosis maja ehitamine oli töö tegemine, laupäeval ja õhtuti oma kodu ehitamine sellist väärikust ei omanud. Kui sa tegid kolhoosi sööklas toitu, tegid ...

Tervitus kirikukogule!

Praegune kirikukogu koosseis koguneb teisipäeval viimasele korralisele istungjärgule. Headel aegadel ei pruugi kirikukogu roll olla väga suur. Kirikuelu kannavad kindel usuline alus ja selged traditsioonid. Keerulistel aegadel tuleb aga sageli astuda otsustavaid samme. Usun, et selles mõttes täitis praegune kirikukogu koosseis oma ülesande väärikalt. Loomulikult on tähtis osa kirikukogu töös kiriku juhtorganite valimistel. Peapiiskoppi sellel koosseisul valida ei tulnud, ...

Usu mõõdupuu

Möödunud nädalal Roostal toimunud EELK vaimulike konverentsi teemaks oli misjon. Tahaks jagada mõtteid, mida konverents mu hinges taas elavaks tegi. Misjon on üks kiriku tunnustest, nii nagu seda on Jumala sõna, sakramendid, vaimulik amet jne. Misjoni küsimus määrab siis ära kiriku olemise. Misjoni tähtsust ei ole ka kunagi küsimärgi alla seatud. Pigem on küsitud, mida me peaksime selles valdkonnas tegema ja millises suunas liikuma. Kõige olulisemaks peeti, et iga ...

Õigete valikute aeg koguduses

Elame muutuvas maailmas. Ka jumalariigi töö jaoks on ajas situatsioonid erinevad. Kaugele vaadates võime näha algkoguduse olukorda, riigikiriku teket, kiriku seisundit keskajal ja kirikut reformatsiooni sündmuste keerises. Lähemale vaadates teame, et töö nõukogude korra ajal oli erinev tänapäevasest, kuid ka iseseisvumise algaastate olukord erines suuresti praegusest. Kogudus on ikka oma tööd teinud, kuid tingimustest lähtuvalt on tulnud veidi erinevatele asjadele ...

Meenutades paari suvepilti

Puhkuste aeg hakkab läbi saama. Nii minulgi. Väikeselt reisilt saabujalt ikka küsitakse, kuidas läks ja mida nägid. Reisida tasub, sest reisides näeb päris palju. Kõike ei suuda kõige paremalegi sõbrale ära rääkida. Mõned asjad aga annavad mõtlemisainet pikaks ajaks. Paar muljet kerkib selle suve reisist ikka uuesti silmade ette. Mõlemad leidsin Rumeeniast, mis oli ka reisi peamiseks sihtkohaks. Üks nendest on päris tavaline külapilt. Mööda külatänavaid sõites sain ...

Kutsume toetama meie laulukoore

10.-12. juunini toimub Tartus kirikupäev ja vaimulik laulupidu. Viimati kohtusime viis aastat tagasi Pärnus. Seekordse kirikupäeva teemaks on «Tarkuse allikale». Nende päevade kõige oodatumaks ürituseks on kindlasti 11. juunil Tartu lauluväljakul toimuv vaimulik laulupidu. Laulupeo jaoks on valminud kaks muusikateost Piret Ripsilt ja Tõnis Mäelt. Ootusekohaselt on tulemas suurejooneline sündmus. ...