Kõik autori postitused

Kirikuelu aegade tuultes

luhamets_joel_nh

Iga ajastu on püüdnud kiriku kindlaid seisukohti mõjutada. Ikka vastavalt tolle hetke arusaamadele ja inimlikule tarkusele. Sellest on sageli tekitatud palju segadust. Inimlikud arusaamad ja teaduslikud seisukohad on ajas muutunud. Kiriku kuulutus ja pühakirja tõed on ikka püsima jäänud. Siiski on asju, mis kiriku elukorraldust on muutnud ja meie elu vorminud. Oli aeg, kui loomulikuks peeti matta surnuid kiriku põranda alla. Kui seal ruumi väheseks jäi, siis kiriku ...

Ristitee

luhamets_joel_nh

Oleme suures nädalas ja astumas vastu suurtele pühadele. Pühade mõte on aja võtmine oluliste asjade peale mõtlemiseks. Igapäevase elu mured ja hool aga köidavad liialt palju meie tähelepanu. Tööd ja toimetused võivad röövida meilt suhted lähedastega. Kuid veel traagilisem on see, kui argielu askeldused peidavad meie pilgu eest kõige Looja ja Ülevalpidaja, meie Päästja ja Lunastaja. Jumalale tuleb teadlikult mõtelda. Tema päästetegudele mõtlemine kingib siin kaduvas ja ...

Suud puhtaks

luhamets_joel_nh

Viimasel konsistooriumi täiskogu koosolekul arutati kooseluseadusega seotud küsimusi. Koosolekul osales ka Risti koguduse õpetaja Annika Laats, kelle sõnavõtt 4. oktoobri telesaates „Suud puhtaks“ tekitas mitmeti mõistmisi. Millest siis koosolekul räägiti? Esiteks esitas allakirjutanu koosolekul viibijatele küsimuse: mis vahe on kooseluseadusel koos rakendusaktidega ja praegu kehtival perekonnaseadusel, mis käsitleb abielu? Kuna vastust ei tulnud, pidi küsija ise ka ...

Tule õppima usuteadust!

LuhametsJoel_juht

Seda kutset on kuulnud igaüks, kes on viimasel ajal keeranud raadio Pereraadio lainele. Teoloogilised õppeasutused ootavad vastuvõtukatsetele uusi inimesi. Ilmselt puudutab see igaüht, kes enesetäiendamise ja tulevase elukutse peale mõtleb. Valiku tegemine ei pruugigi kerge olla, sest õppeasutusi on mitmeid. Ise olen õppinud EELK Usuteaduse Instituudis, seepärast julgen seda õppeasutust soovitada. Õppimine on küll teadmiste omandamine, kuid see on ka enese tulevaseks eluks ...

Juubelikongress läheneb

luhamets_joel_nh

Kongressile registreerimisega on olnud segadust. Sellepärast selgitan kõigepealt seda mõne sõnaga. Kongress toimub kahel päeval, 26. ja 27. mail. Vaimulikud, kirikumuusikud ja koguduste juhatuseesimehed saavad registreeruda kongressile EELK kodulehekülje sisevõrgus. Seal registreerunutel on võimalik valida toidukorrad ja majutus ning nad on kohe registreeritud kaheks päevaks. Kuid kõik ülejäänud inimesed on oodatud kongressi teisele päevale. Sinna saab registreeruda EELK ...

On aeg registreerida juubelikonverentsile!

26.–27. maini toimuv EELK juubelikongress läheneb kiiresti. Ettevalmistustööd käivad täie hooga. Kongressile on ennast registreerinud umbes 160 osavõtjat. Loodetavasti on osavõtjate hulk tunduvalt suurem. Sellepärast palume teid võimalikult aegsasti ennast kongressi osavõtjaks registreerida. Registreerimislehe leiab EELK koduleheküljelt siseveebis. Nende jaoks, kes tahavad Tartus saada majutust, on viimaseks registreerimise päevaks 25. aprill. Nendel, kes majutust ei soovi, ...

On aeg registreerida juubelikonverentsile!

26.–27. maini toimuv EELK juubelikongress läheneb kiiresti. Ettevalmistustööd käivad täie hooga. Kongressile on ennast registreerinud umbes 160 osavõtjat. Loodetavasti on osavõtjate hulk tunduvalt suurem. Sellepärast palume teid võimalikult aegsasti ennast kongressi osavõtjaks registreerida. Registreerimislehe leiab EELK koduleheküljelt siseveebis. Nende jaoks, kes tahavad Tartus saada majutust, on viimaseks registreerimise päevaks 25. aprill. Nendel, kes majutust ei soovi, ...

Suurte tähtpäevade aasta

LuhametsJoel_juht

Igal aastal jaanuari lõpus on EELK vaimulikud kogunenud konverentsile. Käesolev aasta on erandlik. Kokkusaamine toimub sellel aastal maikuu 26. ja 27. päeval Tartus. Selleks on päris mitu põhjust. Esimene ja kõige tähtsam on kindlasti see, et tänavu möödub esimesest kirikukongressist 100 aastat. See kongress tõi kaasa suure muutuse meie kirikukorraldusse. Esimesel kirikukongressil Tartus 31. mail ja 1. juunil 1917 sõnastati Eesti vaba rahvakiriku projekt. Kongress kogunes ...

Arvestada mitte inimlike, vaid Jumala võimalustega

luhamets_joel_nh

Jumala rahvas on tulevikurahvas ja vaatab alati ettepoole. Oluline on küll meeles pidada ja tänumeeles mõtelda kõigile Jumala tegudele, kuid uue aasta õnnistused sõltuvad ka sellest, millised on meie ootused ja soovid. Kui Jeesuse juurde toodi pime, siis küsis Jeesus temalt: «Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?» Ühel noorteõhtul küsisid noored üksteiselt: «Mida sa teeksid, kui sul oleks lõpmatult palju raha?» Kui kõik olid oma unistused välja ladunud, siis selgus, et nad ...

Kultuurisõda

LuhametsJoel_juht

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks lõpetab sellel nädalal ringreisi mööda Eestimaad. Oma teekonnal kohtuti neljateistkümnes linnas inimestega. Selle aasta kohtumiste teemaks oli kultuurisõda. Veel paarkümmend aastat tagasi võisime ütelda, et paljud meie inimestest on küll uskmatud ja paljud ei ole ristitud, kuid oleme siiski kristlased. Kaheksasada aastat kristlust oli kinkinud meile elutunnetuse, mis kandis meid ka siis, kui paljud jäid usust eemale. Kristlik ...

Piiskopid on ametisse seatud

Luhamets,Joel

Pärast peapiiskopi valimisi möödunud aasta lõpus on meie kiriku juhtimises tehtud mitmeid muudatusi. Uued praostid on valitud ametisse Viru, Võru, Tartu, Lääne ja Saarte praostkonnas. Kirikuvalitsuses on kaks ilmikliiget ja kirikuvalitsuse koosseis on kahe liikme võrra kasvanud, sest ametisse seati kaks uut piiskoppi. Aeg näitab, kuidas elu edasi läheb, kuid esimesed muljed on juba olemas. Aasta algas õpetajate konverentsiga, millele järgnes Urmas Viilma piiskopiks ...

Tähtsa ja veel tähtsama vahel valides

Luhamets,Joel

Kogu kiriku tegevus rajaneb Jeesuse misjonikäsul: «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!» (Mt 28:19–20) See on äärmiselt oluline asi. Mitte mingi elu kvaliteedi tõstmise ega elust uuema, huvitavama ja parema arusaamise, vaid elu ja surma küsimus. Sellest sõltub õndsus ja hukatus. Sellest sõltub igavik. Sellest sõltub kõik. See käsk ei ole antud üksnes kiriku ...

Misjonipüha tervitus

Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. (Õp 11:25) Austatud EELK koguduseliikmed ja vaimulikud! Tervitame teid EELK Misjonikeskuse poolt peagi saabuva misjonipüha puhul. Misjonipüha, mida tähistame EELKs oktoobrikuu neljandal pühapäeval (26.10), on juba mitmeid aastaid kutsunud meid palvetama ning mõtlema misjoniülesandele. Oleme saanud kanda palves Jumala ette nii neid, kes on tulnud Eestimaa misjonipõllule, kui ka neid, kes läinud ...

Vihatud armastus

Luhamets,Joel

1Jh 3:11–18 Apostel tuletab meelde, et kristluse peamine sõnum on see, et me peame üksteist armastama. Peame ka ise loomulikuks, et inimsuhete kõige tähtsam osa on armastus. Kuid mis asi see armastus on, seda ei ole enam nii kerge seletada. Paulus räägib kirjas korintlastele ilusatest asjadest, mis kõik osutuvad üsna kasututeks, kui pole armastust. Ma võiksin rääkida inimeste ja inglite keeltega, mul võiks olla prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi, mul võib olla usk, ...

Eks Sulle tule süda anda …

Luhamets,Joel

Rääkisin möödunud pühapäeval kogudusele annetamisest ja asja paremaks mõistmiseks jutustasin ümber Osvald Tärgi pajatatud jutukese. Lugu oli järgmine. Jumal andis inimesele 10 õuna ja ütles: «Kolm õuna on sulle toiduks, kolm võid ära müüa ja saadud raha eest osta endale riided ja kolm õuna on su korterikuludeks. Nüüd jääb üks veel üle. See üks on selleks, et sul oleks võimalik midagi mulle tuua, kui tänutunne tõuseb su südames minu vastu.» Inimene tarvitas kolm õuna oma ...