Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Vanavanemad

Elame ajal, mil ilmselt on vaja mõningatele endastmõistetavatele asjadele tähelepanu juhtida. Nii tähistati möödunud pühapäeval vanavanemate päeva. Ilmselt on vaja vanematest inimestest rääkides puudutada ka muid teemasid kui vaid pensioniga äraelamise võimalused, hooldekodude tasude maksmine, sotsiaalteenuste ja arstiabi kättesaadavus, koduhooldusega seotud raskused jne. Nii nagu lapsed, ei ole ka vanemad inimesed üksnes ülevalpeetavad ja hoolitsust vajavad, vaid nad on ...

Mõeldes Ukrainale

Venemaa agressioon ja sõda Ukrainas on meie meeled ja mõtted endasse haaranud. See ei tohiks küll meie mõistlikku elurütmi häirida ja samas ei tohiks me ka selle olukorraga harjuda ega kurjusega leppida. Igaüks meist peab olukorrale andma hinnangu ja siis tuleks omalt poolt võimaluse piires anda kõik, et ülekohus lõpeks ning kannatajad saaksid aidatud ja toetatud. Venemaa ründas Ukrainat põhjendusega, et oli vaja Venemaa julgeolekut kindlustada. Et tuli anda löök ja ...

Tühi kõht teeb pühadetoidu maitsvaks

Ülestõusmispühade aeg on vaimulikele ja nende perele eriliselt kiire, aga meie pere võtab reeglina aega, et teha Kirju Koera kooki.  Pühade ajal me keedame, värvime ja sööme mune. Munad on tõesti peamine pühadetoit, sest neid tuuakse kingituseks ja nii mõnigi hea inimene lisab oma pühadetervitusele ka kaunilt värvitud muna. Kindlasti ei tohi väärtuslik toit kauaks seisma jääda. Nii et pühadelaua olulisim toit on munad. Üks asi siiski on, mida Tiina reeglina ...

Preestrite paast

Meie elurütmi ei kujunda mitte ainult neli aastaaega, laste koolivaheajad või nädalapäevad. Kirikuaasta pühade kalender suunab samuti meie elu. Nüüd kuulutas kirikukalender preestrite paastuaja alanuks. See vaimulike paast algab veidi varem kui Kristuse kannatusajaga seotud suur paast. Paulus põhjendas sõna kuulutajatele suuremate nõudmiste esitamist sellega, et nad teistele jutlust üteldes ise ei muutuks väärituks. Kuigi meil ei ole kindlaid reegleid paastumiseks, ometi on ...

Osadusest

Koroonaaeg on tublisti muutnud kirikuelu. Juba mitu kirikukogu koosolekut on toimunud interneti vahendusel ja kirikukogu liikmetel ei ole olnud pikka aega võimalust üksteist silmast silma näha. Käesolev aasta on olnud kogudustes valimiste aasta. Kogudustele valiti uued juhtorganid. Valimistel said mandaadi ka uued kirikukogu liikmed. Selle nädala algul kogunes oma koosolekule kirikukogu uus koosseis. Sel korral oli kindel soov päris füüsiliselt kokku saada ja ühises ...

Ameti raskus

Viimasel ajal on meie kirikus palju räägitud vajadusest piiskoppide järele ja nende ülesannetest. Olen tänulik, et koguduste liikmed ja vaimulikud on pöördumises peapiiskopi ja piiskoppide poole toonud välja piiskopiameti kõige olulisemad ülesanded. Tsiteerin veel pöördumist: Augsburgi usutunnistus õpetab, et piiskopiamet seisneb „jumaliku õiguse kohaselt evangeeliumi kuulutamises, pattude andeksandmises, õpetuse üle otsustamises, evangeeliumiga vastuolus oleva õpetuse ...

Perekond kui rahva alus

Kristjan Luhamets. Dokumendis „Kiriku sotsiaalne sõnum“ öeldakse perepoliitikat käsitleva peatüki esimeses punktis järgmist: Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Kirik peab abielu ja perekonda Jumala poolt rajatud institutsiooniks, ühiskonna ja inimsuhete nurgakiviks. Piibel mõistab kirikut – Jumala rahvast – Jumala perekonnana ning võrdleb kiriku ja Jumala suhet mehe ja naise suhtega.  Kristlikus traditsioonis on perekond mehe ja naise monogaamne ühendus, mis ...

Kuula vastutustundega!

Piiblis on see üsna tavaline väljend: kellel kõrvad on, see kuulgu! Või siis kõrvad teil on, aga te ei kuule. Prohvet Jesaja on öelnud, et „Issand on mulle andnud õpilase/õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule … Ta äratab igal hommikul mu kõrva, et ma kuuleksin õpilase kombel“. Jumala asjade mõistmiseks on ilmselt vajalik õpilase kõrv ja keel. Ka teise inimese seisukohtade mõistmiseks on vaja avada oma kõrv. Kuulamisest saab alguse mõistmine ja üksmeele ...

Piiskoppide läkitus Kristuse ülestõusmise pühal, 4. aprillil 2021

Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Mt 28:1 Kui sageli oleme astunud sisse kalmistu väravatest, möödunud kümnetest ja kümnetest haudadest, et jõuda rahupaika, kuhu on maetud meie lähedased – eelnevad põlvkonnad ühes oma lootuste ja unistustega. Maarja ja Maarja Magdaleena eeskujul käime oma lähedaste haudu vaatamas. Enamasti eemaldame hauaplatsile kukkunud oksaraod, ...

Piiskoppide läkitus suurel neljapäeval, 1. aprillil 2021

Jeesus võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!“                                  Lk 22:19 Me pühitseme päeva, mil meie Issand ja Õnnistegija seadis armulaua ja andis käsu seda teha tema mälestuseks. Armulaud on Kiriku suur varandus, mida tuleb hoida ja kalliks pidada. Samas on selles maailmas ka erinevaid ...

Piiskoppide läkitus suurel reedel, 2. aprillil 2021

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.                                                                               Jh 3:16 Armu ja rahu Jumalalt Isalt ja ...

Raske aja õnnistused

Tahan tuletada meelde väljendeid ei ole halba ilma heata, head kriisi ei tohi lasta raisku minna jne. Rasked ajad on alati toonud kaasa mingeid muutusi. Need võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed. Kriis võib asju ka halvemaks muuta. Kui umbes 40 aastat tagasi Kuressaare koguduse õpetaja kohale asusin, vähenes esimesel õpetaja vahetuse aastal koguduse liikmete hulk märgatavalt. Selgus, et mitmed vanemad olid uue õpetaja tulles loobunud oma laste eest liikmeannetusi ...

Juhiseid käitumiseks

Eelmise nädala lõpus saatis EELK konsistoorium vaimulikele ja kiriklike asutuste juhtidele korraldused COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Korraldused jõustusid selle nädala algul ja asendasid kõik varasemad samal eesmärgil väljastatud konsistooriumi juhised. Antud korralduse eesmärk on võimalikult hoolsate ettevaatusabinõude rakendamisega viiruse leviku tõkestamiseks säilitada tavapärane elu ja tegevus kogudustes. Väljasaadetud juhiste järgimine aitab vältida ...

Pastoraadi piiblikool

Esmaspäeval alustas tööd Pastoraadi piiblikool. Huvi alanud koolituse vastu oli suur. Keeruline oli kõiki soovijaid vastu võtta. Pastoraadi saalis on ruumi umbes 80 inimesele ja kõik need kohad said täidetud. Koos käiakse igal nädalal esmaspäevaõhtuti kell 18 ja korraga toimub kaks 45-minutilist loengut. Aeg on varutud ka küsimustele vastamiseks ja kohvilauas vestluseks. Vaheaega peetakse jõulude ajal ja aastavahetusel. Kokku toimub 36 kokkusaamist. Kindlasti ei ole kõik ...

Märgata ligimese südamest tulnud heategu

Mt 6:1–4 Tänase pühapäeva teemaks on meie ligimene. Ja tänane sõna ei räägi mitte sellest, et me peaksime tegema häid tegusid, vaid see sõna on öeldud nendele, kes häid tegusid teevad. Hea tegemisel ja heategevuses on oma ohud. Ka heategevust ja heategusid võib vääriti teha.  Jeesus ütleb küll: „nõnda paistku teie valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes teie Isa ülistaksid, kes on taevas!“ Aga on ka teistsuguseid heategusid, mida te­­hakse ...