Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Konsistooriumi arhiiv Tallinnas kogub EELK väliseesti koguduste arhiive

30. augustil 2018 saabus EELK konsistooriumi arhiivi EELK San Francisco koguduse arhiiv. 12.11.1950 asutatud EELK San Francisco kogudus suleti 15.5.2016 ning juba sulgemise koosolekul tehti otsus saata koguduse arhiiv Tallinna konsistooriumi arhiivi. Esiplaanil Lia Grüner, taamal arhitekt Tõnu Parmakson arhiivivara autohaagisele aitamas. Janis Tobreluts Viimaste kümnendite jooksul on Inglismaal, Saksamaal, Rootsis, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides suletud mitmeid EELK ...

Konsistooriumi arhiivivara digitaalselt kättesaadav

Käesoleva aasta kevadel sõlmisid EELK konsistoorium ja rahvusarhiiv koostöölepingu EELK konsistooriumi arhiivis säilitatavate arhiivifondide liitmiseks rahvusarhiivi digitaalse arhiiviinfosüsteemiga AIS (ais.ra.ee). Peale teabe rahvusarhiivi kogudes leiduvast on nüüdseks AISi kantud veel Narva linnaarhiivi, Tallinna linnaarhiivi, ajaloomuuseumi, arhitektuurimuuseumi ja Eesti kunstimuuseumi arhiivikogude kirjeldused. Olemuselt on AIS sarnane raamatukogude elektrooniliste ...

In memoriam Sirje Simson

In memoriam Sirje Simson (24.8.1947 Tallinn – 29.1.2015 Soodla, Harjumaa) Ajast on igavikku kutsutud kunstiajaloolane Sirje Simson, meie kiriku kunstivara suurepäraselt tundnud inimene. Leningradi Repini-nimelises instituudis omandatud hariduse, aastakümnete pikkuse erialase kogemuse ja pühendumusega oli Sirje autoriteet, kelle arvamusega arvestati. Ta oli sageli kaasatud oma ala ekspertide ringi, koostades muinsuskaitsemeti ja Tallinna kultuuriväärtuste ameti tellimusel ...