Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Heategevuslik oksjon Vainupea kabeli renoveerimiseks

Repro Hannes Võrno maalist. Seoses näidendi „Jutt ju­ma­la õige“ lavastamisega Vai­nu­­pea kabelis tekkis mul proo­vide käigus idee ka­be­li­le – mis meid nii kenasti hoi­­dis ja kaitses – midagi ta­gasi an­da. Kuna parasjagu käivad ettevalmistused kabeli reno­veeri­mise alustamiseks (hil­ju­ti tegi Juhan Kilumets oma meeskonnaga kabelile ka põhjaliku ülevaatuse), otsus­ta­sin härjal sarvist haarata ja koostöös MTÜga Teater Nuutrum ning Hannes Võrnoga oma pa­nuse ...