Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Esmatähtis on usaldada Jumalat

Fl 2:12-16    Tänase pühapäeva teema on „Kutse Jumala riiki“. Mõtleme Jumala armule ja tööle meie heaks, millest elu saab alguse: „Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt.“ Alles äsja pühitsesime nelipüha, siis öeldud ristimistõotused on veel värskelt meeles. Armulauda pühitseme igal nädalal – ka see Jumala armutegu, tema sakrament on pidevalt meile ligi. Vastates kutsele Jumala riiki alustame Jumala ...

Jumala pühadus on kaljukindel

Js 8:11–15    Siin kõneldu leidis aset 8. saj eKr. Jumala rahvas, kes mõne sajandi eest oli Egiptusest tulnud, oli jagu­nenud kahe riigi vahel: Iisrael põhjas ja Juuda lõu­nas. Need riigid olid ühtelugu omavahel ja ümb­ritsevate rahvastega sõjas, moodustades kõiksugu liitusid ja vandenõusid kord ühega, kord teisega. Alles äsja oli Juuda templi varadega Süüriale maksnud, et nood põhjast Iisraeli ründaks ja Juuda saaks siis lõunas oma võimu tugevdada. Aga nüüd ...

Oleme kõik kutsutud olema Kristuse kujuks

NugaJaan_2014

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:21 Laupäeval on hõimupäev – mõtleme oma rahvale ja vennasrahvastele, kelle keel ja seega ka maailmatunnetus on meile lähedane. Aga eks me mõtleme samas ka üldisemalt rahvuste peale, sest kõigil on ju omad hõimurahvad. Näiteks juudid ja palestiinlased on mõlemad ühe semiidi hõimu rahvad. Nõnda kui meie oleme hulga teistega soome-ugrilased. Rahvastele mõeldes tuleb Piiblist meelde Paabeli torni lugu, ...

Käsud teevad vabaks

Ja Jumal kõneles kõik need sõnad, öeldes: «Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! 2Ms 20:1–3 Eelmisel pühapäeval kõnelesime kristlase vabadusest. Kuis aegade alul Jumala tahet aimates polnud veel mingeid seadusi, kuid siis hakati neid kirja panema, et tulevastel põlvedel oleks lihtsam otsuseid langetada. Niisamuti kui jalgratta ehitamise reeglite kirjapanek tagab teadmiste ...