Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Jõgeva ja Hämeenlinna sõpruskogudus jätkavad koostööd

jõgeva pilt

Jõgeva kiriklas toimunud jumalateenistusel sõlmisid Jõgeva kogudus ja Soome Hämeenlinna-Vanaja kogudus hea tahte kokkuleppe koostöö ja sõprussuhete edasikestmiseks. Sündmusel tunnustati kauni ja südamliku kingitusega ettevõtjat ja riigikogu liiget Aivar Kokka pikaajalise ja mitmekülgse vabatahtliku tegevuse eest Jõgeva koguduse toetamisel ning sõpruse ja koostöösuhete järjepidevuse hoidmisel. Kahe koguduse vaheliste koostöösuhete algatajaks ja pikaajaliseks eestvedajaks oli ...

Toimetuse kirjakast

Noored üpsilonid On moes rääkida nüüd äkki Y-põlvkonnast. Need on vabadusetuhinas tehtud, vabaduses sündinud ning elanud ja elavad lapsed. Ei ole nad Vene võimu maitsnud, ikka oma poliitikute võimu all ägisejad on nad. Kes nad siis on? Mõned ütlevad, et unistajad, mõned kritiseerivad neid passiivsuse pärast. Nad ise kaitsevad ennast kui unistajaid ja ennast teostada tahtjaid. Aga kes see ise on, harva keegi küsib, veel vähem vastab. Mina-küsimus on raske probleem. Eks ikka ...

Vaimulikud maavalitsuses ümarlaual

Koguduste esindajate ümarlauanõupidamisel Jõgeva maavalitsuses tõdeti vajadust kirikuinimeste põhjalikumaks kaasamiseks erinevate valdkondade, iseäranis haridus-, kultuuri- ja sotsiaalelu sisukamaks ja mitmekülgsemaks muutmisel. Jõgevamaa vaimulikel on tõsine huvi kaasa aidata laste ja noorte religioonialase silmaringi avardamisel. EELK Mustvee koguduse juhatuse esimehe, ettevõtja Tiit Rosina arvates võiks usuhariduse andmisega alustada juba lasteaias. «Küllap võtavad ...