Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Tagasivaade hõimunädalale

Eestis peeti taas hõimupäevi. Ka meie kirikutes olid suurema tähelepanu all sugulasrahvad: peeti hõimurahvastele pühendatud palvusi, jumalateenistustel teenisid soomeugrilastest pastorid ja muusikud. Hõimupäeval, 18. oktoobril kogunesid hõimlased Tallinna metodisti kirikusse hõimukärajatele, kus muusika, tantsu ja sõnumiga lõid kaasa komid, udmurdid, marid, handid, neenetsid, sölkupid, soomlased ja saamid. Järgmisel päeval osalesid kirikute ja koostööorganisatsioonide ...

Homsesse kanduvat pärandit loome täna

Käesolev aasta on kuulutatud pärandiaastaks, mille juhtmõtteks on «Pärijata pole pärandit». Piiblis on korduvalt rõhutatud pärandi tähtsust ja tuletatud meelde, et sündinud asjadest tuleb rääkida ka järeltulevatele põlvedele. Kahe sajandi pikkune Eesti Piibliseltsi tegevus ei ole mitte ainult eesõigus, vaid ka vastutus ja kohustus tulevaste põlvede ees, et Jumala sõna tõlkimine ja levitamine ei lõpeks. Juba 1806. a, kaks aastat pärast Briti ja Välismaa Piibliseltsi (BVPS) ...

Piibliseltsi tegusad päevad Peterburis

9.–11. novembril külastas Eesti Piibliseltsi 13-liikmeline esindus Peterburi, eesmärgiks kohtuda Vene Piibliseltsi Peterburi osakonnaga, mälestada eesti keeleteaduse suurkuju akadeemik Wiedemanni, filmida kaadreid piibliseltsi ajaloost kavandatava dokumentaalfilmi jaoks ning avada eestikeelse piibli ja meie piibliseltsi ajaloo näitus. Esimesena külastasime meie konsulaati Peterburis, kus peakonsul Tiina Maiberg ja tema tublid abilised-konsulid andsid ülevaate eestlaste ...