Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Läkitus Eestimaa kogudustele

Tallinna Raamatutrükikojas trükitud ukrainakeelne raamat „Piiblilood“. Mati Schönberg. Armsad vennad ja õed! Maikuu esimesel pühapäeval tähistame koos Ühinenud Piibliseltside, Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ja kõigi kristlastega piiblipüha. Täna ja alanud nädalal palvetatakse piiblitöö pärast üle kogu maailma. Maailm meie ümber on muutunud. Ühiskonnas suureneb vägivald ja kannatab vaimne tervis – muretsetakse, kardetakse, vastandutakse. Mitu aastat oleme olnud ...

Hõimurahvaste Aeg

2005. aastal sai alguse Eesti Evangeelse Alliansi misjonitoimkonna, EELK Misjonikeskuse, Eesti Piibliseltsi ja misjoniorganisatsiooni Ljus i Öster koostööprojekt „Hõimurahvaste aeg“, mille eesmärk on olnud misjonitöö tutvustamine ja sellele toetuse kogumine.  Koostööprojektist on saanud koostöö. Ühisel misjonipõllul said kokku erinevad organisatsioonid. Ühelt poolt oli vajadus toetada ja arendada hõimurahvaste jaoks tehtavat tööd. Aga teisalt oli ka oluline ...

Piibliseltsilt jõulumargid juba 25. korda

Käes on jälle Jõuluaeg. Lõppev aasta on olnud Piibliaasta. Kirikud, piibliseltsid ja paljud teised organisatsioonid tähistasid ühiselt 1600 aasta möödumist Püha Hieronymuse surmast. Püha Hieronymus tõlkis originaalkeeltest ladina keelde täispiibli Vulgata. See tõlge oli kuni 20. sajandini läänekiriku Pühakirja standardiks. Oleme Jumalale tänulikud, et võime lugeda Piiblit nii trükitud raamatuna, internetis kui ka audioversioonina. Täna, olles pandeemia tõttu ...

Kullamaal teeninud vaimulikud on jätnud sügava jälje

Eesti Piibliseltsi esimees piiskop Tiit Salumäe (paremal) ja piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson Kullamaal Heinrich Gutsleffi mälestusmärgi juures.2 x erakogu. Tänavuse piibliaasta äramär­kimiseks peeti Kullamaal jär­jekordselt piiblipäeva. Aastaid on Kullamaal tähis­tatud piiblipäeva. On ju seal tegutsenud vaimulikud Heinrich Göseken (pastor aastatel 1641–1681), kelle põhitööks vaimuliku ame­ti kõrval oli eesti keele grammatika ja sõnastiku välja­andmine, ja ...

Eesti Piibliseltsi tervitus

jõulumark2019

Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Lk 2:10–11 Hea sõber! Jõuluaeg on jälle käes. Koos uue ootusega on aeg vaadata ka tagasi möödunule. Piibli- ja keeleaasta hakkab lõppema. Käesoleval aastal möödus 280 aastat eestikeelse Piibli esmailmumisest. Anton Thor Helle koos oma abiliste ja ka varasemate piiblitõlkijate poolt tehtuga on jätnud sügava jälje meie ...

Piibli keelest riigikeeleni

Piibel 1739

Piibli- ja keeleaasta hakkab lõppema. Käesoleval aastal möödub 280 aastat eestikeelse Piibli esmailmumisest. Anton Thor Helle koos oma abilistega ja ka varasemate piiblitõlkijate poolt tehtu on jätnud sügava jälje meie vaimulikku kultuuri ja igapäevakeelde. Tänu nendele saime emakeelse Piibliga rahvaks. Kui Põhjasõja-eelsetel ja ka sõja- ning katkuaastatel nägid mehed vaeva, et maarahvas saaks endale emakeelse Piibli, ei osanud neist keegi mõelda, milline on eesti rahvas ...

Piibliselts käis Iisraelis koolitumas

smart

Eesti Piibliseltsi tõlkekomisjoni esindus tegi lühivisiidi Iis­raeli, tutvumaks sealse piiblitõlketööga. Kuulati Iisraeli Piibliseltsi peasekretäri Victor Kalisheri ülevaadet senistest tõlgetest ning probleemidest, mis sealsest kontekstist tingitud. Juudid on oma kohati ligi kolme tuhande aastase piiblikeelega unikaalses olukorras: kuigi põhisõnavara kattub Vana Testamendi vanaheebrea ja tänapäeval kasutatavas uusheebrea keeles 80% ulatuses, mis üldjuhul arusaamist ...

Karibu, Kenya! Ühinenud Piibliseltside kirjastajate kokkutulek Nairobis

Ühinenud Piibliseltside (UBS) järjekordne kirjastamisalane kokkutulek korraldati veebruari lõpupäevil Keenia pealinnas Nairobis. Nagu kaks aastat tagasi eelmisel kokkutulekul Berliinis, oli ka sel korral kohal Eesti Piibliseltsi esindus. Kokkutulek algas avapalvusega, mis peeti hispaania, prantsuse ja inglise keeles. Järgnes tervitus kohalikult Keenia piibliseltsi peasekretärilt, kes oli lausa oma koori kaasa võtnud. Viimane kõlas küll koledasti, kuid see-eest hoogsalt. ...

Läkitus Eestimaa kogudustele

Eesti Piibliselts2015

Armsad vennad ja õed! Maikuu esimesel pühapäeval tähistame koos Ühinenud Piibliseltside, Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ja kõigi kristlastega piiblipüha. Täna ja alanud nädalal palvetatakse üle kogu maailma piiblitöö pärast. 9. mail tähistame Ühinenud Piibliseltside palvepäeva. Ülemaailmsesse piibliseltside peresse kuulub ligi 150 seltsi. Piibel on tõlgitud 692 keelde, mida räägib kokku 5,6 miljardit inimest. Piibliseltsid levitasid möödunud aastal üle 400 miljoni ...

Ühinenud Piibliseltside palvepäeva läkitus

Issanda seadused on tõde Ps 19:10b Armsad kaaskristlased! Ühinenud Piibliseltside palvepäeval oleme Jumalale tänulikud tema abi eest. Piibliseltsid levitasid möödunud aastal üle 400 miljoni piibli või piibliosa. Pühakirja tervikuna saab täna lugeda ligi 5,4 miljardit inimest 674 keeles, Uut Testamenti 631 miljonit inimest 1515 keeles ja erinevaid piibliosi veel 1135 keeles. Ühtekokku saab piiblitekste lugeda 3324 keeles. Praegu on käsil enam kui 400 ...

Piibliselts apostel Johannese jälgedes

Eesti Piibliseltsi töötajate reisigrupp koos Türgi Piibliseltsi töötajatega. Fotod: ergo Naab ja Urmas Tamm Jõuluajal sobib meenutada ka maad, kust meie kaubandusliku jõuluvana kuju pärineb: Püha Nikolaus (270–343), Myra linna piiskop, rahvuselt kreeklane ja oma tegude poolest pühakuks tunnistatud mees, elas tol ajal kreekakeelsel Väike-Aasia lõunarannikul, mis tänapäeval on Türgi territoorium. Eesti Piibliseltsi töötajad ja juhatus tegid sel aastal ühise reisi Türgisse ja ...

Ühinenud Piibliseltside palvepäeva läkitus

Armsad kaaskristlased! Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul! Piibliseltsid on tegutsenud juba üle 200 aasta. Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku piibliseltsi, kes möödunud aastaga levitasid üle 400 miljoni Piibli, Uue Testamendi, evangeeliumi või muu piibliosa. Pühakirja tervikuna saab praegu lugeda ligi 5,2 miljardit inimest 648 keeles. Tänu paljude toetajate abile ...

Kuidas kõrvaldada takistusi ja tuua lootust

Eesti Piibliseltsi esindajad Jaan Bärenson (paremal keskel) ja Mart Rannut (vasakul keskel) koos Lähis-Ida ja Soome kolleegidega. Erakogu 19.–24. märtsini toimus Berliini lähistel Ühinenud Piibliseltside kirjastajate konverents (UBS Publishers’ Convention) pealkirja all „Eemaldame tõkkeid, toome lootust“. See viitab, et piibliseltside ülesanne ei ole mitte ainult edastada ajaloolist lugu Piiblist, vaid jagada Jumala sõna. Seekordne kokkusaamine oli juba ...

Ühinenud Piibliseltside palvepäev Eestis 1. mail

«Igavesti, Issand, jääb püsima sinu sõna taevas» (Ps 119:89). Läkitus Armsad kaaskristlased! Tervitame teid Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatuse ja kaastööliste nimel Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul! Piibliseltsid on tegutsenud juba üle 200 aasta. Tänavu möödub 70 aastat päevast, mil kuus rahvuslikku piibliseltsi asutasid Ühinenud Piibliseltsid, et sõjajärgses maailmas ühiselt tegutseda. Ühinenud Piibliseltside tegevusse on haaratud ligi 150 rahvuslikku ...

Tagasivaade hõimunädalale

Eestis peeti taas hõimupäevi. Ka meie kirikutes olid suurema tähelepanu all sugulasrahvad: peeti hõimurahvastele pühendatud palvusi, jumalateenistustel teenisid soomeugrilastest pastorid ja muusikud. Hõimupäeval, 18. oktoobril kogunesid hõimlased Tallinna metodisti kirikusse hõimukärajatele, kus muusika, tantsu ja sõnumiga lõid kaasa komid, udmurdid, marid, handid, neenetsid, sölkupid, soomlased ja saamid. Järgmisel päeval osalesid kirikute ja koostööorganisatsioonide ...