Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Misjoni teoloogiline alus

Täielik artikkel on leitav misjon112.eelk.ee nupu all TEOLOOGILINE ALUS. Siin artiklis on ruumipuudusel tehtud väikseid kärpeid. Kiriku misjon saab alguse kolmainu Jumalast. Kogu misjon on Jumala misjon – missio Dei. Oma lõputus armastuses on Isa läkitanud oma Poja lepitama iseenesega kõiki inimesi. Misjon on pühakirjas ilmutatud kolmainsa Jumala plaan inimese ja loodu päästmiseks … Kirik osaleb Jumala misjonis; kirik on läkitatu. Jeesus ütles: „Nõnda nagu Isa ...

Kui palju inimesi mahub kirikusse?

Kristjan Luhamets. Eestimaa kirikuhooned kokku mahutavad märkimisväärselt palju inimesi. Sajandite jooksul on olnud usubuumi aegasid, mil ehitati järjest uusi kirikuid ning keskaegsed maakirikud sai ühe-kahekordsed rõdud. Tänapäevani tuleb kiriku täismaht rahvast jõuluteenistusele, kus vabu istekohti peaaegu pole, või õigeusu paasaöö teenistusele, kus pole vaba kohta seismiseks.  Küsimus, kui palju inimesi mahub kirikusse, pole sakraalhoonete mahu mõõtmiseks, ...

Mida nüüdisaja katoliiklased usuvad?

vatikan-100_1920x1080

Vatikan. Peetruse kiriku plats. Internet Uusimas „Eesti kiriku- ja religiooniloo“ (2018) väljaandes kirjutas ajaloolane Toomas Abiline: „Paljurahvuseline katoliku kirik aitab oma liikmetel Eestis meenutada siinse katoliikluse sügaval asuvaid juuri.“ Kui sügaval need juured on ja kas sealt võib midagi võrsuda? Neidsamu usujuuri varasest katoliiklusest Eestis otsib ja leiab ka Eesti Evangeelne Luterlik Kirik: EELK „vaimulik elu ja järjepidev tegevus rahva usulisel ja ...

Konverents „Konfliktist osaduseni“: teel ühtsuse poole

Reformatsiooni juubelit tähistavad aastal 2017 luterlased ja katoliiklased ühiselt. Niisugusele selgusele oli jõutud juba aastaid varem ning selleks sai tehtud ka ettevalmistusi, milleks on aastal 2013 valminud teoloogiline seletus „Konfliktist osaduseni“. Ühiselt tegutsemine eeldab ühise lähtekoha leidmist ning ühise eesmärgi püstitamist. Mõistetav, et kunagiste tüliteemade selgeksrääkimine kuni konsensusele jõudmiseni vajab mitte ainult teoloogilist suutlikkust, vaid ka ...

Paljastatud Jumal

Uurisin läbi tekstid jumal.ee kodulehel selle suve julge ja jõulise Kristuspäeva järgse, nüüd avalikkusele suunatud evangelisatsioonikampaania kohta. Jõudsin arusaamisele, et meedias toimuv arutelu käib mitte ainult üksikjuhtumite üle, vaid võib anda märku maailmavaatelise ja sümptomaatilise ning mingi muugi probleemi olemasolust. Üksikjuhtum võib olla see, et mõnel meist on mingi infokild jäänud märkamata või mõni Eesti kirik, kogudus või vaimulik ei ole informeeritud ...