Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kristlase valikutest valimistel ja üldse

Eelmises lehenumbris heitis Triin Käpp ühele siinkirjutajatest ette arvamust, justkui oleks Piiblis vastused kõigile küsimustele. Veebiajakirjas Meie Kirik 18. jaanuaril ilmunud artiklis sai öeldud vaid seda, et kristlased ei saa ilma pattu tegemata valida erakondi, mis lubavad abielu mõistele teise tähenduse anda või soovivad seadustada abistatud enesetapu.  Piiblis ei ole vastuseid kõikidele küsimustele. Küll aga on Piibel Jumala Sõna, mis ilmutab meile Jumala ...

Teekond tõelise eluni on pikk

Vennad, ma ei taha, et teil jääks teadmata, et kõik meie esiisad olid pilve all ja kõik läksid läbi mere ja kõik ristiti Moosesesse pilves ja meres, ja kõik sõid sama vaimulikku rooga ja kõik jõid sama vaimulikku jooki, sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid; see kalju oli aga Kristus. Kuid enamik neist ei olnud Jumalale meelepärased ning nad löödi maha kõrbes. Need lood on saanud meile näiteiks, et meie ei himustaks kurja, nii nagu nemad himustasid.  1Kr ...

Vaid armulaual kasvame Jumala kogemises

Jh 6:48–58 Käsitledes ükskord koguduse piiblitunnis Johannese ilmutuse raamatut, tuli kõneks Antikristus. Milline ta on? Kuidas peaks kristlane ta ära tundma?  Lugedes ilmutusraamatu apokalüptilisi pilte hea ja kurja võitlusest ning kirjeldusi metsalisest, võib jääda mulje, et Antikristus on midagi kujuteldamatult jõledat. Lugu võib olla aga hoopis vastupidine. Nii nagu esimene kiusaja paradiisiaias esitles end meeldiva ja ülendavana, on viimane sellest veel ...

Kutsume meeleavaldusele

Soome parlamendiliikme Päivi Räsäneni toetuseks, kelle vastu on algatatud neli (!) kriminaalmenetlust avaliku toetuse pärast Soome luterliku kiriku õpetusele abielust kui mehe ja naise liidust. Meeleavaldus toimub teisipäeval, 17. märtsil kell 12 Tallinnas Soome Vabariigi Suursaatkonna ees Kohtu 4. Illimar Toomet ja Veiko Vihuri

Kõneldi koguduse majandamisest

Lääne_sin-038

Lääne praostkonna sinodisaadikud kogunesid 27. septembril Mihklis. Formaalselt oli selle põhjuseks vajadus võtta vastu 2020. a eelarve. Ligi veerandi praostkonna tuludest moodustab Schmalkaldeni (Kurhessen-Waldecki maakirik) sõpruspraostkonna toetus, mille toel antakse välja praostkonna aastakirja. Samuti hüvitatakse kogudustele sõidukulu praostkonna konverentsidele, need toimuvad regulaarselt, 7–8 korral aastas. Kuna eelarve tulud-kulud on alati samas suurusjärgus ning ...

Lääne praostkond sai lauldes kokku

Juunikuu esimesel päeval kohtusid Lääne praostkonna koguduste inimesed Varblas. Praostkonna laulupäevale kogunes koore Haapsalust, Nõvalt, Lääne-Nigulast, Kullamaalt, Varblast ja Tõstamaalt. Kaugeimaks külaliseks oli Kose kiriku pasunakoor. Päev algas palvusega, millel piiskop Tiit Salumäe seadis ametisse praost Kaido Saaki. Piiskopliku läkituse tööks said ka praostkonna nõukogu liikmed. Pärast seda viimistlesid koorid ühiselt ja üksiti oma laulukõla, samal ajal pakkusid ...

Oodatavad muudatused kiriku seadusandluses

Version 3

Aastal 2016 ellu kutsutud EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise komisjon on oma töö lõpusirgel. Praeguseks on läbi vaadatud ligi 40 esitajalt laekunud 300 ettepanekut. Töö ei ole veel lõppenud, vaid vajab tõsist viimistlemist, et loodetavasti järgmisel kevadel kirikukogu ette arutamiseks tuua. Ülevaade eelnenust Ehkki töörühma on nimetatud suupäraselt „õigusreformi“ komisjoniks, ei ole siiski tegemist reformiga. Viimaseks võiks pidada 1990ndate ...

Seadus on kirjutatud kõigi inimeste südamesse

Toomet,Illimar

Rm 15:8–13 Praegusel kohati hüsteerilisel kõigi võrdseks tunnistamise ja kõige võrdseks sundimise ajajärgul kipub varju jääma tõsiasi, et erinevused tähendavadki ebavõrdsust. Meeste ja naiste, noorte ja eakate inimeste, suurte ja väikeste rahvaste võrdsus võib teostuda mingil abstraktsel tasandil, tegelikus elus aga ilmneb, et igaühe kaasasündinud võimed ja loomus, elu- ja ajalugu annavad nii võimalusi kui seavad ka piiranguid. Kas vähemalt jumalariigis leiame ...

Märjamaa kogudusemajas on üles pandud Jumala kiitmise masin

Oreli pühitses jumalateenistusel 2. aprillil Illimar Toomet. Oreli taga on organist Aet Reinhold. Riina Toomet Üks suuremaid Eesti orelikunstnikke prof Hugo Lepnurm on öelnud, et „orel on üks Jumala kiitmise masin“. Märjamaa Maarja kogudus on nüüd ühe taolise masina võrra rikkam. 29. märtsil saabus kogudusemajja kaua oodatud elektriorel Johannus Ecclesia Choir. Taolise instrumendi juures tuleb alati märkida, et tegemist on elektrioreliga, s.t vilede asemel tekitab heli ...

Soome kiriku ees seisvatest küsimustest

Mõned mõttekäigud assessor Tauno Toompuu kirjutisest sõpruse kohta Soome kirikuga (EK 15.2.2017) vajavad täpsustamist. Nimelt pole kirikutevaheline koostöö päris võrreldav kahe inimese sõprusega, milles on vaid kaks osapoolt. Kirikutevaheline sõprus on eelkõige osadus Jumalaga. Kui üks kirikutest osaduse Jumalaga rikub, rikub see ka kirikute omavahelise suhte. Viimast ei rikuta üksnes siis, kui kummalgi pole osaduse jaoks Jumalat vaja. Naiste ordinatsiooni teema on tõesti ...

Head kiriku liikmed ja kaastöölised

Peapiiskop Urmas Viilma kutsus oma 21. juuli 2016 pöördumisega esitama oma ettepanekuid EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmiseks, vt siit: http://www.eelk.ee/et/uudised/ettepankute-kogumine-eelk-pohikirja-ning-kirikuseadustiku-kaasajastamiseks/. Täname kõiki, kes seda praeguseks teinud on. Tulles vastu palvele ettepanekute esitamise tähtaega pikendada, palub EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise komisjon teha oma muudatusettepanekud kuu aja jooksul. Palume teie ...

Lugu mehest, kes leidis tõelise elu

Toomet,Illimar

Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu? Ma ootaksin kogu oma sundaja, kuni mu vabastus tuleb. Sa hüüaksid ja ma vastaksin Sulle, Sa igatseksid oma kätetööd. (Ii 14:14–15) Kohates ühte sündimisest saadik pimedat inimest, küsisid Jeesuse jüngrid: «Kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?» Sarnaselt võisid nad mõelda ka Naini lesknaisest, kelle poja matuserongkäiguga nad teel kohtusid. Naisele, kes oli kaotanud oma mehe ja ainsa poja, ...

Suveelamus

Ühel pühapäeval juuli keskel külastasime perega Jasna Góra kloostrit Częstochowas Poolas. Jalgsi lähenedes oli juba eemalt kuulda valjuhäälditest edastatavat kõnet ja laulu. Kuna sarnaseid valjuhääldeid on olemas ka tavalistel külakirikutel, sest kõik inimesed ei mahu alati kirikusse ära, ei osanud seda eriti tähele panna. Tänaval oli näha samas suunas liikumas ka paari inimest, kaasas kokkupandavad toolid. Kui kloostriesisele väljakule jõudsime, ootas aga ees üllatus. ...

Palve haarab kaasa terve ihu

Triin Käpp küsib Eesti Kirikus (11.11.2015), kuidas toetab kristlik maailmapilt keha ning kas lisaks teatud keeldudele on midagi, mis toetaks inimest kui tervikut. Inimene pole vastandatavalt füüsiline või vaimne olend. Jumal on loonud meid olema ihu ja hingega. Jumala Poja inimesekssaamine pühitseb inimeseks olemist tervikuna ning samamoodi tervikuna tervendab ja pühitseb meid Püha Vaim. Inimese kehast rääkides pole küsimus pelgalt ajalikes, vaid igavestes asjades. Võib ...

Paluge, ja teile antakse

Toomet,Illimar

Jeesus ütles: «Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: «Sõber, laena mulle kolm leiba, sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda!», kas saaks ta toast vastata: «Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma!»? Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järelejätmatu pealekäimise ...