Kõik autori postitused

Lääne praostkond sai lauldes kokku

Juunikuu esimesel päeval kohtusid Lääne praostkonna koguduste inimesed Varblas. Praostkonna laulupäevale kogunes koore Haapsalust, Nõvalt, Lääne-Nigulast, Kullamaalt, Varblast ja Tõstamaalt. Kaugeimaks külaliseks oli Kose kiriku pasunakoor. Päev algas palvusega, millel piiskop Tiit Salumäe seadis ametisse praost Kaido Saaki. Piiskopliku läkituse tööks said ka praostkonna nõukogu liikmed. Pärast seda viimistlesid koorid ühiselt ja üksiti oma laulukõla, samal ajal pakkusid ...

Oodatavad muudatused kiriku seadusandluses

Version 3

Aastal 2016 ellu kutsutud EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise komisjon on oma töö lõpusirgel. Praeguseks on läbi vaadatud ligi 40 esitajalt laekunud 300 ettepanekut. Töö ei ole veel lõppenud, vaid vajab tõsist viimistlemist, et loodetavasti järgmisel kevadel kirikukogu ette arutamiseks tuua. Ülevaade eelnenust Ehkki töörühma on nimetatud suupäraselt „õigusreformi“ komisjoniks, ei ole siiski tegemist reformiga. Viimaseks võiks pidada 1990ndate ...

Seadus on kirjutatud kõigi inimeste südamesse

Toomet,Illimar

Rm 15:8–13 Praegusel kohati hüsteerilisel kõigi võrdseks tunnistamise ja kõige võrdseks sundimise ajajärgul kipub varju jääma tõsiasi, et erinevused tähendavadki ebavõrdsust. Meeste ja naiste, noorte ja eakate inimeste, suurte ja väikeste rahvaste võrdsus võib teostuda mingil abstraktsel tasandil, tegelikus elus aga ilmneb, et igaühe kaasasündinud võimed ja loomus, elu- ja ajalugu annavad nii võimalusi kui seavad ka piiranguid. Kas vähemalt jumalariigis leiame ...

Märjamaa kogudusemajas on üles pandud Jumala kiitmise masin

Oreli pühitses jumalateenistusel 2. aprillil Illimar Toomet. Oreli taga on organist Aet Reinhold. Riina Toomet Üks suuremaid Eesti orelikunstnikke prof Hugo Lepnurm on öelnud, et „orel on üks Jumala kiitmise masin“. Märjamaa Maarja kogudus on nüüd ühe taolise masina võrra rikkam. 29. märtsil saabus kogudusemajja kaua oodatud elektriorel Johannus Ecclesia Choir. Taolise instrumendi juures tuleb alati märkida, et tegemist on elektrioreliga, s.t vilede asemel tekitab heli ...

Soome kiriku ees seisvatest küsimustest

Mõned mõttekäigud assessor Tauno Toompuu kirjutisest sõpruse kohta Soome kirikuga (EK 15.2.2017) vajavad täpsustamist. Nimelt pole kirikutevaheline koostöö päris võrreldav kahe inimese sõprusega, milles on vaid kaks osapoolt. Kirikutevaheline sõprus on eelkõige osadus Jumalaga. Kui üks kirikutest osaduse Jumalaga rikub, rikub see ka kirikute omavahelise suhte. Viimast ei rikuta üksnes siis, kui kummalgi pole osaduse jaoks Jumalat vaja. Naiste ordinatsiooni teema on tõesti ...

Head kiriku liikmed ja kaastöölised

Peapiiskop Urmas Viilma kutsus oma 21. juuli 2016 pöördumisega esitama oma ettepanekuid EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmiseks, vt siit: http://www.eelk.ee/et/uudised/ettepankute-kogumine-eelk-pohikirja-ning-kirikuseadustiku-kaasajastamiseks/. Täname kõiki, kes seda praeguseks teinud on. Tulles vastu palvele ettepanekute esitamise tähtaega pikendada, palub EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise komisjon teha oma muudatusettepanekud kuu aja jooksul. Palume teie ...

Lugu mehest, kes leidis tõelise elu

Toomet,Illimar

Kui mees sureb, kas ta ärkab jälle ellu? Ma ootaksin kogu oma sundaja, kuni mu vabastus tuleb. Sa hüüaksid ja ma vastaksin Sulle, Sa igatseksid oma kätetööd. (Ii 14:14–15) Kohates ühte sündimisest saadik pimedat inimest, küsisid Jeesuse jüngrid: «Kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?» Sarnaselt võisid nad mõelda ka Naini lesknaisest, kelle poja matuserongkäiguga nad teel kohtusid. Naisele, kes oli kaotanud oma mehe ja ainsa poja, ...

Suveelamus

Ühel pühapäeval juuli keskel külastasime perega Jasna Góra kloostrit Częstochowas Poolas. Jalgsi lähenedes oli juba eemalt kuulda valjuhäälditest edastatavat kõnet ja laulu. Kuna sarnaseid valjuhääldeid on olemas ka tavalistel külakirikutel, sest kõik inimesed ei mahu alati kirikusse ära, ei osanud seda eriti tähele panna. Tänaval oli näha samas suunas liikumas ka paari inimest, kaasas kokkupandavad toolid. Kui kloostriesisele väljakule jõudsime, ootas aga ees üllatus. ...

Palve haarab kaasa terve ihu

Triin Käpp küsib Eesti Kirikus (11.11.2015), kuidas toetab kristlik maailmapilt keha ning kas lisaks teatud keeldudele on midagi, mis toetaks inimest kui tervikut. Inimene pole vastandatavalt füüsiline või vaimne olend. Jumal on loonud meid olema ihu ja hingega. Jumala Poja inimesekssaamine pühitseb inimeseks olemist tervikuna ning samamoodi tervikuna tervendab ja pühitseb meid Püha Vaim. Inimese kehast rääkides pole küsimus pelgalt ajalikes, vaid igavestes asjades. Võib ...

Paluge, ja teile antakse

Toomet,Illimar

Jeesus ütles: «Kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle: «Sõber, laena mulle kolm leiba, sest mu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda!», kas saaks ta toast vastata: «Ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma!»? Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järelejätmatu pealekäimise ...

Märjamaa kogudusel on kasutusel kaks tabernaaklit

8. veebruaril pühitses piiskop Einar Soone Märjamaa koguduse uued armulauariistad. Need on Poolast soetatud karikas, pateen, tsiboorium ehk karikakujuline anum pühitsetud armulaualeibade hoidmiseks, altarikrutsifiks ja küünlajalad. Lisaks kaks tabernaaklit – üks Maarja kiriku altarile, teine kogudusemaja kabelisse. Armulauariistade poolest on Märjamaa kogudus päris rikas. Enamik neist pole küll väga pika ajalooga. Teiste seast võib leida ARSis valmistatud vaskse karika, mis ...

Sinu tahtmine sündigu …

Toomet,Illimar

Me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südameteuurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal ...

Ärkamisest liikumiseni ja vastupidi

Alguses oli ärkamine, siis oli ärkamisliikumine ja viimaks ainult liikumine. See oli üks mõte, mis kõlas Soome piiblikooli (Suomen Raamattuopisto) korraldatud teoloogiaõppepäevadel «Ärkamine – eile, täna, homme» 2.–4. jaanuarini Kauniainenis Soomes. Stereotüübid ühiskonnas Enam kui 150 osaleja seas oli ka kümmekond Eesti kiriku vaimulikku ja töötegijat, lisaks mõned Eestis tegutsevad misjonärid. Üheksa suurepärast loengut ning kokku 34 töötuba käsitlesid kristliku ...

Hinge hind saab nähtavaks Kolgatal

Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele: «Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga!» Jeesus ütles talle: «Inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks?» Ja ta ütles neile: «Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!» Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: «Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi: «Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma ...

Ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab

Viimaks veel, vennad, palvetage meie eest, et Issanda sõna leviks ja kirgastuks nõnda nagu teiegi juures ning et meid kistaks välja üleannetute ja kurjade inimeste käest. Sest usku ei ole kõikidel. Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab. Me oleme ju Issandas veendunud teie suhtes, et te olete teinud ja teete, mida me käsime. Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole!2Ts 3:1–5Euroopa riigijuhtidel on mure. Selle mure ...